Aktuality

V kežmarských lesoch pribudne 60-tisíc nových stromov

08

Teplé letné dni sú ideálne na prechádzku po lesných cestách. Juraj Kulík z Lesov mesta Kežmarok nám povedal viac o starostlivosti lesníkov, aj o tipoch na rodinné výlety v okolí.

Lesy mesta Kežmarok spravujú územie o výmere 3 300 hektárov, ktoré sa nachádza v dvoch lesných celkoch. O celú lokalitu kežmarských lesov sa starajú komplexne od výsadby sadeníc, výchovy lesných porastov až po ich postupnú obnovu. „Obhospodarujeme ochranné lesy, lesy osobitného určenia a pozemky nad hornou hranicou lesa – kosodrevinu v katastrálnom území obcí Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, v okolí Kežmarku máme aj hospodárske lesy,“ povedal o kežmarských lesoch Juraj Kulík zo spoločnosti Lesy mesta Kežmarok.

Nové stromy v kežmarských lesoch

V roku 2022 vysadili 95-tisíc sadeníc a pre rok 2023 ich majú pripravených 60-tisíc v celkovej hodnote 30-tisíc eur. „Ide o sadenice smrekovca opadavého, borovice lesnej, jelše lepkavej, buka lesného a v menšom počte aj smreka obyčajného. Snažíme sa vysádzať dreviny odolné voči prebiehajúcim klimatickým zmenám a voči rôznym škodcom. Výsadbou sa však celý proces výchovy iba začína, nasledovať bude vyžínanie zalesnených plôch od nežiadúcej buriny, aby nedošlo k zaduseniu a odoberaniu potrebných živín z pôdy potrebných pre zdravý vývoj sadeníc,“ upresnil Kulík.

V jesennom období pokračujú práce na ochrane sadeníc proti poškodeniu ohryzom a lúpaním jeleňou a srnčou zverou, ktorá vie spôsobiť veľké straty na už vysadených sadeniciach. Na všetky tieto práce vynakladajú kežmarské lesy opäť nemalé finančné prostriedky. „Našou snahou je zalesniť všetky holiny v čo najkratšom možnom čase, keďže z malých sadeníc vyrastú krásne jedince, medzi ktorými sa budete môcť poprechádzať za 80 až 100 rokov, podľa jednotlivých druhov a stanovíšť, na ktorých boli vysadené. Treba chrániť našu prírodu, pretože jej obnova trvá dlhé obdobie,“ dodal Juraj Kulík. Výsadbou nových sadeníc kladú základy budúcich porastov pre ďalšie generácie, ktoré budú žiť v našom meste a následne ich budú ďalej zveľaďovať.

Prechádzka kežmarským lesom

Občania mesta môžu územie kežmarských lesov navštevovať po vyznačených turistických chodníkoch, keďže pohyb mimo nich je na území národného parku zakázaný. „Pekná prechádzka je po žltej značke z parkoviska Biela voda na Zelené pleso. V tretine cesty v lokalite Šalviový prameň sa dá odbočiť po modrej značke na Biele plesá, kde v minulosti stála Kežmarská chata,“ odporučil Kulík a pokračoval: „Nenáročná prechádzka je z osady Kežmarské Žľaby po modrej značke až do osady Tatranská Kotlina. Cestou môžu zdatnejší turisti odbočiť po žltej značke, ktorá ich dovedie až na chatu Plesnivec.“ Podľa Kulíka na cykloturistiku môžu ľudia využívať lesné cesty z obce Mlynčeky na Kežmarské Žľaby a novovybudovanú cestu Trasa, ktorá sa napája na cyklochodník Spišská Belá – Tatranská Kotlina. „Chcel by som poznamenať, že ide o lesnú cestu, ktorá je prioritne využívaná na prejazd lesnej techniky a obslužných vozidiel spoločnosti s príslušným povolením, a nie  cyklochodníky, kde je zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel. Verím, že ohľaduplne budeme tieto cesty využívať spoločne na prácu aj oddych,“ zakončil Kulík. Na celom území je zákaz stanovania, kempovania, zberu lesných plodov a zakladania ohňov. Bližšie informácie o pohybe v celom území nájdu návštevníci v poriadku TANAP-u.

Ondrej Miškovič