Aktuality

Výmena knižničných regálov po šiestich rokoch ukončená

17_kultúra

Každý knihomoľ, tráviaci svoj pracovný čas v obrovskom priestore knižničných skvostov, sníva a predstavuje si knižnice ako nádherne zariadené a kvalitne vybavené centrá, ktoré uspokojujú tie najrôznejšie potreby ľudí, kde môže nájsť pokoj, počúvať hudbu, sledovať filmy, čítať tlačené periodiká, skúmať svet virtuálnych médií, porozprávať sa s ostatnými používateľmi a zúčastňovať sa na akciách.

Čo očakávame od knižnice budúcnosti? Stane sa dlho očakávaným miestom, ktoré poskytuje rozhranie medzi skutočným svetom – medzi potrebami ľudí na vzdelávanie, informácie a zábavu – a digitálnym svetom? Čo je nevyhnutné, aby dokázala vytvoriť priestor pre kvalitný pobyt, umožnila štúdium a poskytovala možnosti stretávania, kde sa ľudia môžu zísť a cítiť sa príjemne? Ako by teda mala vyzerať súčasná moderná knižnica?

Základnou zásadou kvalitatívneho hľadiska je to, že v jeho centre je používateľ. Preto vnútorná úprava interiérov knižnice musí byť kvalitne navrhnutá, musí byť pútavá a atraktívna v súlade so skutočnosťou, že úloha fyzickej knižnice a potreby používateľov v 21. storočí sa menia, zároveň je nevyhnutné modernizovať zariadenie a vybavenie knižnice.

Rokom 2016 vstúpila Mestská knižnica v Kežmarku do novej etapy svojej činnosti, keď sa používateľom i pracovníkom knižnice sprístupnili nové, zrekonštruované priestory, do ktorých sa z finančných dôvodov museli presťahovať aj zastarané, opotrebované a značne poškodené knižničné regály. Z tohto dôvodu sa v povedomí verejnosti pomalšie menil obraz knižnice z tradičnej konzervatívnej inštitúcie na modernú ustanovizeň.

Avšak vďaka finančným prostriedkom získaným v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia (FPU) počas rokov 2016 – 2022 v celkovej výške 20 000 eur sa nám podarilo v priebehu šiestich rokov od presťahovania sa knižnice regály vymeniť. Naozaj úprimné poďakovanie vyslovujeme nielen FPU, ale aj mestu Kežmarok, ktoré prispelo sumou 20 % z celkového rozpočtu.

Verejné knižnice by totiž mali byť hrdé nielen na knižné vzácnosti, ale aj na príbytky, v ktorých svoje poklady ukrýva. A moderná knižnica je pýchou každého mesta a obce.

Jana Schönová