Aktuality

Zmenia kežmarskí poslanci kasárne na obytnú zónu?

08 - Zmenia kežmarskí poslanci kasárne na obytnú zónu

Na rokovanie mestského zastupiteľstva bude čoskoro predložený návrh na zmenu územného plánu v lokalite bývalých kasární. Po odsúhlasení poslancami bude možné na tomto území stavať obytné štvrte, čo výrazne prispeje k navýšeniu počtu obyvateľov v meste.

 

História kežmarských kasární

Najstaršia budova v kežmarských kasárňach pochádza z roku 1936. Vojakom slúžila ako ubytovňa, po ich odchode bola určená na demoláciu. V 90. rokoch 20. storočia bola v okolí objavená väčšia časť znečistenej pôdy, ktorá obsahovala rôzne nebezpečné chemikálie, ako napríklad pesticídy, ktoré tam boli uložené za čias éry komunistov. Tieto chemikálie sa v pôde hromadili po mnoho rokov a mohli byť nebezpečné pre zdravie obyvateľov a životné prostredie.

V súčasnosti sa kasárne stali stavebne lukratívnym miestom pre nové možnosti bývania v Kežmarku, avšak ich minulosť poznačená znečistením okolia je dobrým príkladom toho, ako môže mať envirozáťaž vplyv na zdravie, životné prostredie a potrebu prevencie a riešenia takýchto problémov.

Riziko skrývajúce sa v pôde riešilo mesto projektom dva roky

Envirozáťaž predstavuje množstvo negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a na celé životné prostredie. Znečistená voda môže obsahovať toxické látky, ktorých prítomnosť môže viesť k zdravotným problémom, ako sú tráviace ťažkosti, kožné ochorenia a dokonca aj rakovina. Pôda môže byť znečistená nebezpečnými chemikáliami, ako sú ťažké kovy, ktoré môžu byť prenášané do potravín a zvýšiť riziko rôznych ochorení. Tieto ohrozenia sa môžu ešte viac zhoršiť tým, že opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov nie sú dodržané. Mesto sa rozhodlo konať, a preto začalo v roku 2019 spoločne s firmou Dekonta Slovensko riešiť kritickú situáciu v kežmarských kasárňach.

„Začali sme v roku 2019 a sanačné práce sa vykonávali hlavne v roku 2020 a počas celého roka 2021. Vyviezli sme celkovo 3 600 metrov kubických kontaminovaných zemín. V nadloží bolo do 2 100 metrov kubických zeminy a kontaminovaná zemina bola čistená, biodegrovaná a vrátená späť do výkopu,“ uviedol Marek Demko, riešiteľ zo spoločnosti Dekonta.

Môžeme povedať, že táto nočná mora – nielen mesta Kežmarok, ale aj rieky Poprad – pri ktorej každý mesiac dochádzalo k ekologickej záťaži sa ukončí. Areál kasárni čaká revitalizácia. Výhodou je, že po odstránení envirozáťaže bude tento priestor vhodný aj na bývanie. Dokiaľ tu bola záťaž, areál musel byť uzatvorený, pretože tu hrozila kontaminácia životného prostredia,“ povedal pri návšteve kasárni v apríli primátor mesta Ján Ferenčák.

V kasárňach použili najmodernejšie technológie odťažby

Na budovu generálneho štábu bola použitá iná metóda, zvaná sanácia ventingovými jednotkami. Ide o čerpanie pôdneho vzduchu, ktorý je pod budovami. Na to nám slúžilo 25 kusov vrtov, ktoré sú rozmiestnené po okolí. Počítali sme síce s bezproblémovou odťažbou, ale keď sme zišli pod terén, našli sme staré základy a veľmi veľa betónov – množstvo betónového odpadu a panelov. Zásadne nám to predĺžilo čas prác, keďže rozbíjať betóny kladivom nebolo jednoduché,“ spresnil pre Noviny Kežmarok Demko.

Na mieste boli aj tri betónové pätky, na ktorých stáli komíny, ktoré likvidovali v decembri 2020. „Metóda odťažby použitá v kežmarských kasárňach sa používa dlhšie – funguje so sanačnou jednotkou, v ktorej sú vývevy sajúce pôdny vzduch. Nasatý vzduch následne prejde cez filter s aktívnym uhlím a vypustí sa do ovzdušia. V areáli kasární sme použili dve ventingové sanačné jednotky. Prevádzkovali sme ich viac ako 400 dní nepretržite,“ ozrejmil Demko a zároveň potvrdil, že celkový rozpočet na realizáciu projektu odťažby v sume vyše 9,5 milióna eur bol dodržaný.

„V kasárňach je aj majetok Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ide budovy generálneho štábu. Mesto Kežmarok osloví kraj o spoluprácu na projekte, alebo sa rozhodne budovu zameniť za mesto, ale to je už na rozhodnutí PSK. Na tomto mieste budú byty. Otázkou ostáva, kto ich postaví. Podľa projektu tu má vzniknúť 350 bytov, tie byty môžu byť sociálne -slúžiace mestu, či určené na predaj súkromným predajcom. Všetky tri alternatívy sú v hre a dúfame, že sa nám to podarí v čo najkratšom čase,“ definoval možnosti rekonštrukcie kasární primátor Ferenčák.

Mesto bude pre lokalitu hľadať investorov

V priebehu niekoľkých dní sa uskutoční ešte posledné stretnutie so spoločnosťou, ktorá odstraňovala envirozáťaž, kde dôjde k podpisu odovzdávajúceho protokolu. Mesto Kežmarok má zámer pokračovať v projekte výstavby relaxačno-obytnej zóny. „Momentálne komunikujeme s Vládou Slovenskej republiky a máme záujem na tomto mieste sa zúčastniť s výstavbou nájomných bytov. Ak by sa to podarilo, máme v pláne projekt uskutočniť čo najskôr. Budovy budú asanované, pričom chceme zachovať objekty kasární, ktoré obývali vojaci. Tieto priestory sa podarilo zrevitalizovať počas troch rokov práce,“ povedal na záver primátor. Návrh na zmenu územného plánu bol vypísaný a zverejnený. Ešte sa prerokuje s verejnosťou. Posledným krokom k ďalšiemu postupu bude schválenie zmien v územnom pláne mestským zastupiteľstvom.

Ondrej Miškovič, foto: Ondrej Miškovič, grafický návrh Tím IKOONA