Aktuality

Zdravé domáce potraviny od regionálnych pestovateľov bližšie ku Kežmarčanom

NOV_0016

Poklepanie základného kameňa staveniska sa udialo vo februári tohto roku a kolaudácia je naplánovaná na september.

Uvedenie do prevádzky výnimočného projektu svojho druhu bude hneď po ukončení verejno-obchodnej súťaže na prenájom priestorov. „Zámerom mesta je podporiť producentov nielen z okolia, ale aj v rámci celého okresu a regiónu. Mestská tržnica nechce konkurovať obchodným reťazcom, ponúkať však bude lokálne potraviny z okolia vypestované na poliach pod Tatrami,“ zhrnul projekt Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok. Mesto by chcelo starú tržnicu rozšíriť až smerom k tamojšiemu parkovisku a časom z nej spraviť krytú celoročnú tržnicu.

Výstavbou nových priestorov sa vytvorili predpoklady na prebudovanie súčasného trhoviska v jednotnom architektonickom ráze. „Objekt tvoria tri samostatné nájomné jednotky určené na prevádzku obchodov a služieb. Vstupy do jednotlivých prevádzok sú orientované z severnej až severovýchodnej strany. Jednotlivé jednotky sú tvorené predajnou plochou a zázemím. Vonkajšie sadové úpravy zahrňujú aj osadenie parkových lavičiek a vybudovanie fontány s 12 tryskami,“ prezradil viac o projekte Štefan Zima, vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia Mestského úradu Kežmarok.

Po materiálovej stránke sa objekt snaží pôsobiť striedmo, dopĺňa hmotu stromov v parku a nekonkuruje siluete pamiatkovej rezervácie. Dominuje mu biela omietka s omietkou s tehlovým vzorom, dreveným obkladom a antracitovou farbou doplnkov a detailov z kovu, akými sú hliníkové rámy okien a oplechovania. Zastavaná plocha budovy je 252,8 m2, spevnené plochy tvoria 513,7 m2 a úžitková plocha je 155,42 m2. Celkový náklad rekonštrukcie bol 316-tisíc eur.

Ondrej Miškovič