Aktuality

Novoschválený rozpočet Kežmarku podporí všetky oblasti mesta

07

Mesto schválilo vyrovnaný prorozvojový rozpočet pre rok 2023 a našlo vnútorné rezervy, aby zachovalo svoj rozvoj.

V pondelok 13. marca zasadalo v Kežmarku mestské zastupiteľstvo. Hlavným bodom bolo prijatie rozpočtu a ukončenie provizória, v ktorom sa samospráva nachádzala 10 týždňov. Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 27 062 516 €.

Ešte pred jeho schválením zložil sľub nový poslanec Igor Kredátus, ktorý nastúpil na miesto po poslancovi Milanovi Glevaňákovi. Ten sa písomne vzdal mandátu 15. februára. Kredátus v komunálnych voľbách dosiahol 491 hlasov.

Rok 2023 bude pre Kežmarok v znamení prípravy projektov a dokončenia rozpracovaných investícií mesta, ktorými sa zdokonalila zdravotná starostlivosť, komunikácie či bývanie. Dotácie poputujú aj do športu, vzdelávania, kultúry či podpory sociálnych služieb. Okrem dokončenia rekonštrukcí ciest a chodníkov sú naplánované aj investície do nových moderných technológií a vytvorenie smart komunikácie v meste, revitalizácia zelene a tiež usporiadanie 31. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo.

“Rozpočet sa nezostavoval v tejto ťažkej dobe jednoducho, napriek tomu hodnotím schválený rozpočet ako vyvážený a prorozvojový pre naše mesto. Mnohé mestá a samosprávy upustili tento rok od investovania, pretože na to nemajú zdroje. Nás kríza naučila hľadať vnútorné rezervy tam, kde sme v minulosti ani netušili, že ich máme. Robíme všetko pre to, aby každá oblasť dostala príležitosť na svoje fungovanie a rozvoj,” uviedol primátor Ján Ferenčák.

Zmenou prešlo financovanie športových klubov. Zámerom mesta je zvýšená podpora športu, kvalitného trávenia voľného času a rozvoja zdravia detí a mládeže prostredníctvom sprístupnenia verejných športovísk v pôsobnosti mesta širokej verejnosti. O podmienkach prerozdelenia financií pre športové kluby bude rozhodovať Komisia školstva, mládeže a športu, ktorá bude zasadať v najbližšej dobe. Na prerozdelenie má pre rok 2023 schválených 100-tisíc eur, ktoré sú určené predovšetkým na podporu rozvoja pohybu a zdravého životného štýlu detí a mládeže. Pri organizovaní aktivít bude mesto viac spolupracovať s Centrom voľného času. Ráta sa aj s podporou športovania dospelých, a to v samostatných rozpočtových kapitolách.

 „Financovanie športu ostáva na rovnakej úrovni, zosúladili sme len poskytovanie dotácií tak, ako to určuje zákon a zároveň vrátili túto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu,“ uzavrel primátor.

Kežmarok patrí medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, preto sa radnica rozhodla v rozpočte ponechať možnosť celkového čerpania až 3 500 eur na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V rozpočte sa tiež ponechali financie na úpravu mestských cintorínov, detských ihrísk, prevádzku letného kúpaliska či výsadbu zelene. Občania sa budú môcť opäť uchádzať o podporu projektov cez participatívny rozpočet vo výške 3-tisíc eur.

Mgr. Barbora Sosková

vedúca kancelárie primátora