Aktuality

Poľsko a Slovensko sme predstavili hravo

Euroregión Tatry

Vo štvrtok 26. októbra sa žiaci Základnej školy s materskou školou Rakúsy zúčastnili na návšteve v Dome slovensko-poľského stretávania v Kežmarku.

Bola to ich štvrtá návšteva a niektoré tváre mi boli veľmi dobre známe. Bola som milo prekvapená, koľko informácií si žiaci pamätali z minulého stretnutia. Vedeli odpovedať na základne otázky, čím sa Euroregion zaoberá, aké dve krajiny združuje, dokonca z akých regiónov pochádzajú naši členovia a aké kultúrne pamiatky sa v týchto regiónoch nachádzajú. Pre mňa ako zastupujúcu riaditeľku je veľmi dôležité, aby nás ľudia poznali. A vedeli, aká je naša práca. Preto sa teším aj záujmu zo strany škôl.

Počas tohto stretnutia som si pre žiakov pripravila kvíz pozostávajúci zo siedmich otázok týkajúcich sa Euroregiónu Tatry. Boli rozdelení do troch skupín a každá skupina pracovala pod vedením jednej učiteľky. Najprv si všetci napísali na rozdané lístky svoje mená, priezviská a obec, z ktorej pochádzajú. Kvíz pozostával zo súťažných disciplín, ako napr. priradenie správneho loga k organizácii, prečítanie názvu krajiny a priradenie znaku k danej krajine, určenie pohoria, ktoré spája Slovensko a Poľsko či zaradenie miest do správnych regiónov. V neposlednom rade i znalosť o dopravnom značení a o tom, ako sa správať na cyklochodníku, keďže je to jeden z veľkých projektov, na ktorom sa združenie podieľalo. Každá z týchto disciplín bola bodovo ohodnotená. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili a každý, kto odpovedal správne, bol odmenený sladkým darčekom a čajíkom.

Lívia Jakšová