Aktuality

Tak sme sa dočkali. Slovenská správa ciest v Kežmarku otvára zrekonštruovaný most

09_01_Most

S čakaním na nový most to bolo na dlhé lakte. Záver rekonštrukcie mosta napokon prichádza. O úľave v celkovej dopravnej situácii v Kežmarku však hovoriť stále nemožno. Sprejazdnením mosta sa dostávame iba k pôvodnému, takmer identickému stavu spred jesene 2019. Podľa motoristov a občanov je stopercentným riešením vybudovanie obchvatu okolo mesta Kežmarok.

Jazdíme po staronovom

Mnohí si pamätajú už len sčasti, kedy sa celý príbeh rekonštrukcie mosta začal. Ťahá sa už od druhej polovice roka 2019. Vzniklo o ňom viacero televíznych reportáži, opakovane sme o ňom písali u nás v redakcii.

Práve v týchto dňoch na sklonku roka sa lámala otázka ukončenia vyčkávania naň. V tejto súvislosti sme oslovili Slovenskú správu ciest (SSC) ako investora stavby. Motoristi po početných podnetoch totiž nedočkavo sledovali, kedy sa most spustí do ostrej prevádzky. „Sprejazdnenie mosta je naplánované na koniec novembra,“ uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru SSC. V tom čase dodal, že SSC nevie ešte presne potvrdiť, či sa most otvorí v novembri, na začiatku decembra, prípadne neskôr. Dnes už vidíme výsledok.

Podobne, ako sme informovali o predošlom postupe prác, zhrnieme aj ich záver. V novembri sa na moste dokončili rímsy, izolovali nosné konštrukcie, zrealizovalo sa kladenie ochrannej vrstvy izolácie a obrusnej vrstvy v súbehu s napojením predpolí mostného objektu. Finálny verdikt mostu udelila zaťažkávacia bezpečnostná skúška.

Dnes už teda jazdíme v podmienkach takmer identických ako v období, keď sme užívali starý most. S tou výnimkou, že hlavný ťah Kežmarkom viditeľne spriechodnil nový odbočovací pruh smerom na Rakúsy. Ten pribudol počas rekonštrukcie hlavného ťahu pred vyše rokom.

Plytvanie alebo rentabilné rozhodnutie?

V septembrovom čísle sme informovali, že dočasné mosty ponad rieku Poprad čaká ešte jedna údržba. Tá prebehla v úvode jesene. Mali sa vymeniť značne a dlhodobo opotrebované betónové panely na vstupoch pred provizórnymi mostami. Napokon sa na nich potiahol nový asfalt. SSC vysvetlila, že výmena panelov by podľa zhotoviteľa bola časovo ako aj finančne náročnejšia – i keď pôvodne o nej uvažovala. To prirodzene prinieslo otázky, prečo sa asfalt ťahal len na takú krátku dobu. Slovom: zhruba tri mesiace. A otázku, či nejde o plytvanie zdrojmi. Investor totiž už v lete deklaroval, že „mostný objekt bude odovzdaný do užívania v závere novembra“.

Nikto pritom nepopieral, že opravou predpolí bola v značnej miere zvýšená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. A že táto úprava bola potrebná. Vychádzala z podnetov viacerých strán – vrátane radnice a dokonca polície. Otázka prečo sa ťahal asfalt len na necelý štvrťrok, keď sa mohol natiahnuť oveľa skôr, už však bola na stole. Opakovane.

„Vzhľadom na to, že išlo o dodatočné náklady na projekt, bolo nutné odsúhlasenie realizácie opravy objednávateľom,“ argumentuje investor s konštatovaním, že aj napriek tomu, že tento asfalt poslúžil iba zopár mesiacov, rozhodne podľa neho nejde o plytvanie zdrojmi.

Čo ďalej

Po odovzdávke mosta práce na čas ustanú. Obnovia sa najskôr 10. januára po sviatkoch. „Ku demontáži mostných provizórií zhotoviteľ pristúpi v januári 2024,“ odpovedal investor na otázku, kedy po sprejazdnení mosta pristúpi k odstráneniu dvoch dočasných mostov. Toľko k januáru a februáru.

„V jarných mesiacoch sa zrealizujú práce na výmene asfaltových vrstiev na kruhovom objazde a na napojení v smere od Popradu. Taktiež sa bude realizovať celková úprava plôch dotknutých stavbou a úprava plôch spoločnosti LIDL, ktoré boli využívané v rámci stavby,“ predostrel plán hovorca SSC Guzi. Verejnosť ubezpečil, že SSC Investičná výstavba a správa ciest – Košice (SSC IVSC Košice) bude v spolupráci so zhotoviteľom súčinná pri finálnych úpravách okolia. K spokojnosti všetkých zainteresovaných strán – tak, ako to investor avizoval ešte v júli. Toto stanovisko nám potvrdil aj Ján Luterán z úseku investičnej výstavby SSC IVSC Košice.

Guzi a Luterán zhodne dodali, že termín ukončenia celej stavby je apríl 2024. Na záver zhodnotili, že SSC je vo výsledku spokojná s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prebral a opäť ju rozhýbal. Práce podľa nich realizuje v súlade so schváleným harmonogramom postupu. A most odovzdáva v predstihu. Projekt totiž rátal s dátumovým variantom, podľa ktorého most môže byť odovzdaný do užívania až na jar 2024. Kompetentní – našťastie – po tejto časovej poistke nesiahli. Teraz hovoria o vianočnom darčeku pre všetkých.

Dobrá a zlá správa o obchvate

I keď platí, že SSC sa vo všeobecnosti o termínoch v súvislosti s obchvatom vyjadruje opatrne, môžeme informovať, že v príprave obchvatu posun nastal. Konkrétne v časti cesty I/66 Poprad – Huncovce v dĺžke 5,6 km. Investor už pre tento úsek disponuje dodanou projektovou dokumentáciou. Pred pár mesiacmi ju pritom ešte nemal. Nasleduje majetkovoprávne vyrovnanie (MPV), teda výkup pozemkov. „S touto fázou prípravy sme začali, zabezpečujeme znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov,“ uviedla SSC.

Napriek tomu, že nášho mesta sa posun aktuálne netýka, každé napredovanie v projekte podtatranského obchvatu prospeje. V časti Huncovce – Kežmarok s totožnou dĺžkou 5,6 km totiž nastal zádrh. „Pre tento úsek bude termín dodania projektovej dokumentácie posunutý z dôvodu doplňujúcich geologických prác,“ uzavrela SSC.

Text a foto: Kristián Krempaský