Aktuality

Kežmarské školy spoznali mená najobľúbenejších pedagógov. Určili si ich samotní žiaci a rodičia

Foto

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku privítalo 27. marca pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov z materských škôl, základných škôl a pedagógov združených pod spoločným školským úradom.

 

Na slávnostnej udalosti sa zúčastnil primátor mesta Ján Ferenčák a viceprimátor Jozef Matia. Prítomní boli aj zástupcovia školského úradu.

 

Školstvo v Kežmarku

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok sú tri materské školy, ktoré navštevuje 437 detí vo veku od dvoch do šiestich rokov. V školskom roku 2023/2024 navštevuje základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spolu 1 564 žiakov, z toho 468 žiakov navštevuje Základnú školu s materskou školou Nižná brána, 486 žiakov Základnú školu Grundschule a 610 žiakov Základnú školu Dr. Daniela Fischera. Základné školy pracujú podľa školských vzdelávacích programov, v ktorých sú zahrnuté špecifiká pre jednotlivé školy. Práve žiaci týchto škôl tento rok vyberali, ktorého učiteľa zo svojej školy si najviac obľúbili. V prípade materských škôl túto zodpovednosť na seba vzali rodičia najmenších.

 

Primátor ocenil prínos učiteľov

Podujatie sa začalo príhovorom primátora mesta. „Učitelia, máte jedinečnú šancu premieňať svet na krajšie miesto. Každodenným úsilím, láskou a oddanosťou formujete naše deti a mládež na vzdelaných a morálne vyspelých jednotlivcov. Vaša práca nie je jednoduchá, nie je to len o prednášaní v triede, ale o vytváraní vzťahov a darovaní inšpirácie. Vaša práca má hlboký zmysel, a bolo mi cťou byť svedkom Vašich úspechov,“ povedal vo svojom príhovore Ján Ferenčák.

 

Materská škola Cintorínska

V prípade najstaršej materskej školy v našom meste zvíťazila pani učiteľka Alena Bobovská. Rodičia i deti ju ocenili za jej láskavý prístup a kreatívny spôsob vyučovania.

 

Materská škola Karola Kuzmányho

V materskej škole s najväčším počtom žiakov v meste zvíťazila Slávka Šoltýsová. Hlasujúci rodičia ju charakterizovali ako výbornú a kreatívnu učiteľku s profesionálnym prístupom, ktorú majú deti rady.

 

Materská škola Možiarska

Rodičia žiakov z druhej najpočetnejšej materskej školy v pôsobnosti mesta si zvolili za víťazku Karin Gáborčíkovú. Hlasujúci svoj hlas zdôvodnili jej milou, priateľskou a chápavou povahou spojenou s ľudským prístupom k deťom a veľkou kreativitou.

 

Materská škola Nižná brána

V poslednom predškolskom zariadení v našom zozname sa na prvom mieste umiestnila Aneta Liptáková. „Ochotná, usmievavá a milá pani učiteľka, ktorá deti učí s láskou,“ takto ju opísali účastníci hlasovania.

 

Základná škola Dr. Daniela Fischera

Na základnej škole s najväčším počtom žiakov v meste sa na prvom stupni môže tešiť z víťazstva Bronislava Vosovičová. Hlasujúci ju ocenili napríklad za to, že je schopná deti vziať na výlet aj počas víkendu, inak ju opisujú ako milú a nápomocnú vyučujúcu. Na druhom stupni sa na prvom mieste umiestnil Ján Švec. Podľa hlasujúcich ide o inšpiratívneho a milého učiteľa, s ktorým je zábava.

 

Základná škola Nižná brána

Na základnej škole založenej v roku 1984 sa na prvom stupni dočkala víťazstva Janka Šišková, ktorú žiaci opisujú ako svedomitú, zodpovednú a iniciatívnu učiteľku s výbornou schopnosťou naučiť. Druhý stupeň ovládla Jana Szentiványiová. Podľa žiakov, ktorí za ňu hlasovali, je to iniciatívna a kreatívna pani učiteľka.

 

Základná škola Grundschule

V najstaršej základnej škole v Kežmarku, ktorá bola založená ešte na začiatku 20. storočia a je čo sa týka počtu žiakov druhá najväčšia v meste, si na prvom stupni žiaci zvolili za víťazku Luciu Leškovú. Podľa odkazov, ktoré jej hlasujúci zanechali, je jej vyučovanie nápadité, tvorivé a iniciatívne so skvelými nápadmi, ktorými ku štúdiu povzbudí každého žiaka. Druhý stupeň ovládol Jakub Jendrejčák pre svoj kamarátsky prístup a pokojné riešenie problémov.

 

Základná umelecká škola Antona Cígera

Ďalšou školou, v ktorej mohli žiaci aj rodičia hlasovať, bola umelecká škola v Kežmarku pomenovaná po jej prvom riaditeľovi Antonovi Cígerovi. Tu sa z najväčšieho počtu hlasov tešila pani učiteľka Emília Šavelová. Podľa jej žiakov je to vďaka jej inšpiratívnej, neúnavnej a odbornej práci so všetkými vekovými kategóriami a vynikajúcim výsledkom na celoštátnych súťažiach. Ocenenie dostala podľa hlasujúcich pre jej tvorivú, obetavú a láskavú povahu. Podľa hlasujúcich svoju prácu berie nie ako zamestnanie, ale ako poslanie.

 

Centrum voľného času Kežmarok

Špeciálnym oceneným na návrh riaditeľa centra Radovana Dejneku bol Martin Trajčík, ktorý ocenenie dostal za dlhoročnú 15 rokov trvajúcu pedagogickú prácu a výborné výchovno-vzdelávacie výsledky v krúžkovej činnosti i mimo nej. Počas týchto pätnástich rokov viedol krúžky atletiky, lyžovania, in-line korčuľovania a momentálne sa venuje gymnastike.

Filip Kubáni, editácia foto: Ondrej Miškovič