Aktuality

V marci si volíme prezidenta Slovenskej republiky

Voľby 2022

Informácie o voľbách

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca. Voľby sa konajú od 7.00 hod. do 22.00 hod. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla.

Volebné okrsky v Kežmarku

Okrsok č. 1 – ZŠ Nižná brána, Ul. Nižná brána 8

Ulice: Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pri zastávke, Tehelňa, Továrenská, Pradiareň, Strelnica

Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná brána, Ul. Nižná brána 8

Ulice: Pod lesom, Severná, Hradný vrch

Okrsok č. 3 – SOŠ, Ul. Garbiarska 1

Ulice: Garbiarska, Možiarska, Nižná brána

Okrsok č. 4 – Mestské kultúrne stredisko, Ul. Starý trh 46

Ulice: Jakuba Kraya, Priekopa, Trhovište, Fraňa Kráľa, Kostolné námestie, Nová, Slavkovská, Starý trh, Hradné námestie

Okrsok č. 5 – Hotelová akadémia Otta Brucknera, Ul. Dr. Alexandra 29

Ulice: Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Toporcerova, Kušnierska brána, Mesto Kežmarok, Tvarožnianska

Okrsok č. 6 – ZŠ Dr. Daniela Fischera, Ul. Dr. Daniela Fischera 2

Ulice: J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Dávida Frölicha, Kukučínova, P. J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Ľubická cesta, Zochova

Okrsok č. 7 – Klub dôchodcov, Ul. Martina Lányiho 3

Ulice: Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Cintorínska, Huncovská

Okrsok č. 8 – ZŠ Dr. Daniela Fischera, Ul. Dr. Daniela Fischera 2

Ulice: Gen. Štefánika, Dr. Daniela Fischera, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Gaštanová,

Jána Chalupku

Okrsok č. 9 – ZŠ sv. Kríža, Ul. Petržalská 21

Ulice: Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská

Okrsok č. 10 – ZŠ sv. Kríža, Ul. Petržalská 21

Ulica: Lanškrounská

Okrsok č. 11 – Materská škola, Ul. Karola Kuzmányho 41

Ulice: Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Suchá hora, Ivana Stodolu

Okrsok č. 12 – ZŠ sv. Kríža, Ul. Petržalská 21

Ulice: Petržalská, Južná