Aktuality

Všetky aktuality

4. ročník projektu „DIKY MOC za pomoc“ priniesol 54 interaktívnych workshopov pre 749 seniorov

21. septembra 2022

(V Bratislave, dňa 20. 9. 2022) Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ už štvrtý rok unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V rámci 4. ročníka priniesol 54 interaktívnych workshopov 749 seniorom do 24 miest a obcí na Slovensku. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša […]

Vynovenú telocvičňu v športovej hale odovzdali do užívania

19. septembra 2022

Zrekonštruovanú telocvičňu v Spoločensko-športovom centre v Kežmarku za viac ako pol milióna eur slávnostne otvorili v sobotu  17. septembra. Jej uvedenie do prevádzky sprevádzal 6. ročník stolnotenisového turnaja mužov o pohár primátora mesta. Kežmarok ako Európske mesto športu 2022 sa vo svojom memorande zaviazalo, že okrem rozšírenia aktivít zameraných na šport pre všetkých, opraví aj športové zariadenia. […]

Kežmarskí zdravotníci sa zúčastnili XXI. Slovenského geriatrického kongresu

9. septembra 2022

Vo Vysokých Tatrách sa 5.– 9. septembra konal XXI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra bola spoluorganizátorom a jej zamestnanci mali na konferencii aj aktívnu účasť. Na konferencii odznelo viac ako 30 odborných prednášok.  Hotel PATRIA Štrbské Pleso hostil 5. – 7. septembra XXI. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Organizátormi podujatia boli Slovenská […]

Už čoskoro si vo svojich schránkach nájdete septembrové vydanie Novín Kežmarok

9. septembra 2022

V septembrovom vydaní Novín Kežmarok sa dočítate o týchto témach: Zdravé domáce potraviny od regionálnych pestovateľov bližšie ku Kežmarčanom Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka Zvyšovanie kvality života kežmarských seniorov Pochovávanie má v judaizme prísne pravidlá. Výnimkou nie je ani kežmarský cintorín Záujem o hrobové miesta na historickom cintoríne rastie Kežmarok a okolie […]

Zdravé domáce potraviny od regionálnych pestovateľov bližšie ku Kežmarčanom

9. septembra 2022

Poklepanie základného kameňa staveniska sa udialo vo februári tohto roku a kolaudácia je naplánovaná na september. Uvedenie do prevádzky výnimočného projektu svojho druhu bude hneď po ukončení verejno-obchodnej súťaže na prenájom priestorov. „Zámerom mesta je podporiť producentov nielen z okolia, ale aj v rámci celého okresu a regiónu. Mestská tržnica nechce konkurovať obchodným reťazcom, ponúkať […]

Kežmarské školy pripravené na začiatok nového školského roka

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých sa vyučuje 1 600 až 1 700 žiakov v triedach na prvom aj druhom stupni. Súčasťou základných škôl sú aj školské kluby detí. Základná škola Grundschule Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, prioritne jazyka nemeckej národnostnej menšiny, na základe čoho sa nemecký jazyk vyučuje od prvého ročníka tri hodiny týždenne. Taktiež anglický […]

Zvyšovanie kvality života kežmarských seniorov

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok v roku 2017 získalo prestížny titul Senior Friendly. Ako sa odvtedy zmenila starostlivosť o seniorov v našom meste? V článku predstavíme šesť pilierov, ktoré napomohli kežmarským seniorom k lepšiemu životnému štandardu v meste pod Tatrami. Opatrovateľská služba V roku 2018 bolo 43 opatrovaných seniorov a 27 opatrovateliek v pracovnom pomere, v roku 2019 už 47 opatrovaných seniorov a 30 opatrovateliek v […]

Pochovávanie má v judaizme prísne pravidlá. Výnimkou nie je ani kežmarský cintorín

9. septembra 2022

Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla v roku 1852. Dnes už židovská náboženská obec v meste a ani na blízkom okolí neexistuje. Najvýznamnejšia pamiatka judaizmu v našom meste je židovský cintorín. Čo o ňom vieme? Poloha cintorína Nájdeme ho na severnom konci mesta Kežmarok, naľavo od hlavnej Michalskej cesty smerom na Spišskú Belú. Oproti poslednému mostu cez rieku […]

Záujem o hrobové miesta na historickom cintoríne rastie

9. septembra 2022

Podľa záznamov vedených na pohrebných a cintorínskych službách na starom cintoríne je v evidencii zaznamenaných 7 355 zosnulých a na novom cintoríne 1 441 zosnulých. Kapacita starého cintorína je približne 4 300 hrobových miest, na novom cintoríne je to rozsiahlejšie, pretože pribúdajú nové parcely na budovanie hrobových miest. „Na starom cintoríne je v evidencii mnoho dlhodobých nájomcov – neplatičov, […]

Kežmarok a okolie čoskoro predstavíme v krátkom filmovom dokumente

9. septembra 2022

Mesto Kežmarok a okres Kežmarok sú nevyčerpateľnou studnicou kultúrnych-historických a prírodných zaujímavostí, ktoré je potrebné zachovávať a odovzdať potomkom ako naše vzácne dedičstvo. Dokumentárny film je jednou z možností, ako zachytiť kultúrne pamiatky a prírodné atraktivity v danej dobe, je vyjadrením túžby udržať ich odkaz pre budúce generácie a návštevníkov. Vo filme budú zachytené aj […]

Kežmarská vojenská posádka sa do Povstania nezapojila. Bola odzbrojená nemeckými jednotkami

9. septembra 2022

Koncom augusta sme si pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania. Aj v Kežmarku a jeho bezprostrednom okolí sa na prelome augusta a septembra 1944 bojovalo, no vojaci tunajšej armádnej posádky, aj napriek tomu, že sa s nimi v bojoch proti okupantom počítalo, napokon ostali v kasárňach. „V roku 1944 bol Kežmarok hlavným centrom nemeckej menšiny na Spiši – karpatských Nemcov, ktorí […]

Magurák na cestách

9. septembra 2022

Folklórny súbor Magurák z Kežmarku prijal pozvanie mesta Šumperk aby sa zúčastnil  na medzinárodnom folklórnom festivale mesta Šumperk, ktorý tohto roku oslávil 30. ročník. Cesta, ktorá netrvala dlho, keďže sme cestovali na Moravu, bola príjemná a pomerne rýchla. Moraváci nás privítali veľmi milo a hneď sme sa cítili v ich krásnom historickom meste ako doma. Na tomto festivale okrem […]

Prioritou kežmarskej vysokej školy je otvorená komunikácia so študentmi

9. septembra 2022

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave (VŠEM) otvorila v akademickom roku 2018/2019 miesto prvého kontaktu v Kežmarku, ktoré poskytuje konzultácie študentom z regiónu pod Tatrami.  VŠEM podpísala s primátorom mesta Jánom Ferenčákom memorandum o spolupráci, na základe ktorého obe strany pripravujú a implementujú spoločné projektové aktivity, propagujú  svoje inštitúcie, organizujú výberové prednášky či konzultácie pre študentov a zamestnancov, […]

Kežmarská kapela plánuje budúci rok vydať debutový album

9. septembra 2022

Žáner, ktorý hrajú, by sa dal charakterizovať ako folk s prímesou indie a popu. Hrajú od leta roku 2019, keď aj vydali svoj prvý singel Ako za starých čias. Viac sa dozviete v rozhovore. Kedy ste vznikli a ako? Projekt Chris May vznikol v lete roku 2019, a to už z neexistujúcej kežmarskej metalovej skupiny Wolfage. Po rozpade sme […]

Z veterinára sa stal nadšenec pálenia destilátu pod Tatrami

9. septembra 2022

Jozef Jordán vyštudoval veterinárne lekárstvo a pracoval počas aktívneho života aj ako lekár. Do Kežmarku prišiel z Košíc v roku 1975 a usadil sa tu. Čo mu učarovalo a čomu sa venuje aj túto jeseň sa dočítate v nasledujúcom článku. V roku 1993 s manželkou kúpili bývalú družstevnú ošipáreň v Ľubici a v areáli farmy pred rokmi založil slivkový a hruškový […]

Kežmarčania už budú môcť využívať vlastnú mestskú kompostáreň

9. septembra 2022

Stavebné práce na kežmarskej kompostárni trvali od apríla 2021 do júla 2022. Jej spustenie do prevádzky je naplánované už na túto jeseň. Momentálne ešte prebiehajú skúšky elektrických zariadení.  Každé mesto je povinné podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch zabezpečovať zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti od júla 2021. Projekt kompostárne Cieľom projektu […]

Obraz detstva, ktorý si starostlivo opatrujem v srdci

9. septembra 2022

(Editoriál septembrových Novín Kežmarok – rozšírený) Ani sme sa nenazdali a prázdniny ostali už len v spomienkach a školy znovu otvorili svoje brány, aby sa opäť naplnili smiechom detí i vážnosťou pedagógov… Aký bude tento školský rok…? Žijeme zvláštnu dobu sociálnej izolácie detí v područí dištančného vzdelávania, s hrozbami neznámych chorôb, nedostatku energií i potravín, […]

Šetriť je dnes umenie

9. septembra 2022

Šetriť je dnes umenie Odbornej asistentky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ing. Márie Vráblikovej, PhD. sme sa pýtali na širokú a zároveň veľmi aktuálnu problematiku, a tou je šetrenie financií. Svoje rady zhrnula do troch prístupov k manažmentu financií v súčasnosti. Všetko z uvedeného môže pomôcť občanom a štátu nielen v tejto kríze, ale aj v iných krízach či v období dostatku. Spotreba domácností […]