Aktuality

Všetky aktuality

Európske mesto športu prináša viac podujatí

3. mája 2022

Prvé tri mesiace kalendárneho roka sa v Kežmarku uskutočnili viaceré športové akcie pre deti, mládež, rodiny s deťmi, dospelých i pre športové kluby. Január Prijatie titulu Európske mesto športu 2022 sa uskutočnilo 31. januára na Hlavnom námestí za účasti primátora mesta Jána Ferenčáka, ktorý prevzal oficiálnu vlajku mesta od komisárky ACES Europe Andrey Junger. Slávnostné otvorenie sa […]

Zo spomienok detí k nedožitým 100. narodeninám

3. mája 2022

Náš otec sa ako najstarší z troch bratov narodil 9. mája 1922 v Častkovciach, okres Nové Mesto nad Váhom. Jeho otec Juraj sa zúčastnil ako česko-slovenský legionár na zahraničnom odboji v Rusku pod vedením generála Milana Rastislava Štefánika. Mama Katarína bola výbornou kuchárkou, čo uplatňovala pri práci na veľkostatku. Otec ľudovú školu navštevoval v Komárne, v štúdiu pokračoval na Československom […]

Nočný stolnotenisový turnaj v Kežmarku

3. mája 2022

V piatok 22. apríla sa v telocvičniach ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku uskutočnil jedinečný Nočný stolnotenisový turnaj Severky Kežmarok 2022, ktorý bol aj zároveň 1. ročníkom Memoriálu MUDr. Jaroslava Novotného. Tento ročník turnaja bol náhradou za minulý rok, keďže vo vianočnom termíne opatrenia proti covidu neumožňovali turnaj usporiadať. Riaditeľ turnaja Imrich Gašpar spolu […]

Kežmarok kolískou futbalových talentov

3. mája 2022

Adam Matalík Futbal začal hrať v rodnom Vrbove prakticky odkedy sa naučil chodiť, keďže býva 30 metrov od ihriska. Neskôr, keď mal päť rokov, si ho pod ochranné krídla do kežmarskej prípravky zobral tréner Dušan Tokarčík. „Mladým športovcom by som odporučil ísť si za svojím snom a ak sú o tom presvedčení, nech sa nedajú […]

Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie

3. mája 2022

Síce sa na Slovensku celkovo znížila miera nezamestnanosti na 6,67 %, nezamestnanosť v okrese Kežmarok v marci 2022 stúpla na 17,35 % a je tretia najvyššia na Slovensku. Horšie na tom sú už len okresy Rimavská Sobota a Revúca. Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie, riešením je získavanie ďalších zručností a návšteva kurzov. Medzi […]

Informácie pre utečencov z Ukrajiny už aj na radnici

3. mája 2022

Mesto Kežmarok v apríli zriadilo funkciu informátora pre občanov z Ukrajiny. Stal sa ním Vladimír Filipovský z ukrajinského Charkova. Na Hlavnom námestí 1 v priestoroch radnice v kancelárii prvého kontaktu od apríla nájdu pomoc občania vojnou skúšanej Ukrajiny. Funkcie sa zhostil Vladimír Filipovský, ktorého môžete kontaktovať osobne počas pracovnej doby mestského úradu, telefonicky na 0911 025 238 alebo mailom na ukrajina@kezmarok.sk. […]

Príbehy a tablo ASV Vorwärts

3. mája 2022

V Kežmarku kedysi existovalo viacero športových klubov. Najznámejšie sú napr. ŠK Kežmarok, ŠK Liga, KAC Kežmarok, Federovaná robotnícka telovýchovná jednota alebo židovský Hagibor. K ďalším patril Arbeiter Sportverein (ASV) Vorwärts, po slovensky Robotnícky športový spolok Vpred. Na rozdiel od iných športových združení sa v zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku nachádza celkom bohatý fotografický materiál práve tohto klubu. Vznik […]

Výstavná sieň v tomto roku ponúkne ešte deväť výstav

3. mája 2022

28. apríl – 9. máj – S vďakou našim mamám (súťažný projekt Spojenej školy) – pri príležitosti Dňa matiek 12. máj – 4. jún – Maturitné práce Školy umeleckého priemyslu 8. jún – 28. jún – Základná umelecká škola A. Cígera 7. júl – 30. júl – Výstava pri príležitosti festivalu EĽRO 4. august – […]

Zber prác Literárneho Kežmarku potrvá do 30. júna

3. mája 2022

57. Literárny Kežmarok je venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí. Porotcovia majú každoročne […]

Maguráčik o Kežmarku hovoril tancom i v zahraničí

3. mája 2022

Tridsiatu šiestu sezónu začína Maguráčik vystúpeniami v tatranskom Grandhoteli v Starom Smokovci, predstavuje sa na fašiangovom stretnutí v Kežmarku a pripravuje sa na okresnú a krajskú súťaž detských folklórnych súborov v Kežmarku a Raslaviciach, kde sa predstavil pásmom „Košicek“. V priebehu mája sa spoločne so seniormi z Maguráka predstavil na festivale v bulharskom mestečku Dupnitza. V júni Maguráčik organizuje medzinárodný festival DFS Krojované bábiky a predstavuje sa […]

Láska na stránkach kníh

3. mája 2022

Ľúbostných románov evidujú v knižničnom fonde Mestskej knižnice Kežmarok 1186, i keď motív lásky je prítomný aj v iných žánroch. Okrem celoročne realizovateľných kultúrno-výchovných podujatí pre všetky typy škôl uvedených na stránke knižnice plánujú knihovníci v závere mesiaca lásky uskutočniť stretnutie s novinárkou a spisovateľkou Ivanou Havranovou, zo zdravotných dôvodov presunuté z marca, ktorej knihy pojednávajú tiež o rôznych podobách lásky. Najpožičiavanejšími […]

Vízie na skvalitnenie života Kežmarčanov sú vedeniu mesta jasné

3. mája 2022

Výhodná geografická poloha mesta priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu. Rozvoj a neustále napredovanie pomáha malému podtatranskému mestu od nepamäti rásť. Kežmarok chce aj v budúcnosti byť investičným lídrom. Príprava financií pre investície Väčšinu investícií mesto realizuje z externých zdrojov, ku ktorým pripája vlastné, pretože […]

Investície posúvajú naše mesto k lepšej budúcnosti

3. mája 2022

Mesto Kežmarok plánuje v roku 2022 rekordné investície v hodnote 14 434 026,70 eur. S investíciami samospráva začala v roku 2015, vtedy ešte v hodnote 781 120, 45 eur. Otázky, ktoré občanov najviac zaujímajú, vám priblížime na nasledujúcich stranách. V roku 2021 vznikol na Mestskom úrade v Kežmarku útvar prípravy investícií a životného prostredia. V rozhovore […]

Zelený štvrtok v Kežmarku bol o čosi zelenší

3. mája 2022

Samospráve nie je ľahostajné, koľko zelene bude pozdĺž ulíc, v parkoch či pri cestách. V rámci blížiaceho sa Dňa Zeme zrealizovala výsadbu stromčekov na viacerých miestach v meste. Okrasné stromy pribudli na uliciach Záhradná, Lanškrounská a Weilburská. Ich výsadba bude slúžiť aj ako izolácia od komunikácie a zároveň poslúži i na zmierňovanie klímy v meste. […]

Čas na dôchodku môžu tráviť aktívne a spoločne

3. mája 2022

Pandémia im znemožnila spoločné aktivity, počas tohto obdobia sa mesto pustilo do prípravy rekonštrukcie sociálneho zázemia v Dennom centre na Ulici M. Lányiho 3 v Kežmarku. Najrizikovejšou skupinou počas pandémie koronavírusu boli a stále sú seniori. Opatrenia sa dotkli hlavne ich činnosti a obľúbené stretávanie a chvíle strávené pri spomienkach, oslavách či čaji boli zrazu zakázané, čo mnohí ťažko […]

Z policajného zápisníka Mestskej polície Kežmarok

3. mája 2022

22. marec – Parkovací automat nevydával lístky Mestskou políciou bol prijatý telefonický oznam, že nefunguje parkovací automat pri Bergu, nevydáva lístky a zároveň si oznamovateľ všimol, že parkovací automat je asi poškodený, lebo je niečím obliaty a píska. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a zároveň bola vec oznámená aj pracovníčke parkovacej služby. Parkovací automat […]

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

3. mája 2022

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:  Situácia: Cudzia osoba vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú […]

ZŠ – Grundschule s projektom Erasmus+ v Budapešti

3. mája 2022

V dňoch 27. marca – 1. apríla sa šesť žiakov a dve učiteľky zo ZŠ Grundschule zúčastnili na výmennom pobyte Erasmus+ v Budapešti. Žiaci z hosťujúcej školy Kossuth Lajos Gimnázium nás privítali na vlakovej stanici Keleti pájaudvar, kde sa uskutočnilo rýchle zoznámenie a žiaci odišli v sprievode svojich hosťujúcich rodín „domov“. Celý týždeň nás čakal […]