Aktuality

Všetky aktuality

Drvivá väčšina alkoholikov sa vysokého veku nedožíva. „Churchillov syndróm“ je výnimkou

22. februára 2023

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, si spoločne s primárom Oddelenia dlhodobo chorých, MUDr. Petrom Bártom, symbolicky pripomína „suchý február“. Je to iniciatíva, ktorá motivuje počas uvedeného mesiaca limitovať, alebo úplne obmedziť konzumáciu alkoholu. Dlhodobým užívaním alkoholu je postihnutý celý organizmus i celková sociálna situácia človeka. V geriatrii alkoholizmus nie je najväčším zdravotným problémom, no v žiadnom […]

Predaj a prenájom nehnuteľností

20. februára 2023

Mesto Kežmarok vyhlasuje verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností. Termín na predloženie  súťažných návrhov do 31. marca 2023 do 12:00 hod. Bližšie informácie nájdete na elektronickej úradnej tabuli v kategórii Obchodná verejná súťaž, Verejná súťaž. MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov ako […]

Kežmarok sa prezentoval na medzinárodnom veľtrhu v Írsku

1. februára 2023

Cestou propagácie na veľtrhu Holiday World Show v Dubline chce mesto pomôcť rozvoju domáceho cestovného ruchu. Kežmarok sa spolu s regiónom Tatry-Spiš-Pieniny odprezentoval na najväčšom veľtrhu v Írsku, ktorého sa po dvojročnej prestávke kvôli pandémii zúčastnilo počas troch dní takmer 700 vystavovateľov z viac ako 50 krajín. Veľtrh od 27. do 29.januára navštívilo vyše 50.000 […]

Nočný stolnotenisový turnaj vyhral Valuch

26. januára 2023

Stolnotenisový klub Severka Kežmarok organizoval v piatok 30. decembra v telocvičniach Základnej školy s Materskou školou Nižná brána tradičný stolnotenisový Nočný turnaj Severky Kežmarok, ktorý bol zároveň aj 2. ročník Memoriálu  MUDr. Jaroslava Novotného. Podujatie zahájil riaditeľ turnaja Imrich Gašpar, ktorý sa prihovoril súťažiacim a privítal ich. Na slávnostnom otvorení turnaja z rúk zástupcu Stolnotenisového zväzu Jána Pitoňáka bolo slávnostné […]

Pomoc, ktorá vychádza do ulíc nášho mesta

6. januára 2023

Terénnu sociálnu prácu na území mesta Kežmarok vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky.  Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona o sociálnych službách a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri […]

Kultúra v Kežmarku v novom roku

6. januára 2023

Kultúra v Kežmarku aj v roku 2023 plánuje prinášať rôzne oddychové, populárno-vzdelávacie, divadelné, filmové a koncertné podujatia. Realizujeme ich v našich strediskách – kino, knižnica, výstavná sieň, Mestské kultúrne stredisko, prípadne po dohode s partnermi v miestnych chrámoch, v hrade a v základnej umeleckej škole. Kultúra prinesie raz mesačne väčší divadelný alebo koncertný formát. Začneme na sviatok Troch kráľov legendárnym slovenským humoristom […]

Domov dôchodcov je pre nich druhou rodinou

6. januára 2023

Najkrajšie sviatky roka prežili viacerí seniori v Zariadení pre seniorov a Zariadení s opatrovateľskou službou v Kežmarku. Navštívili sme ich pred týmito sviatkami a bilancovali spoločne nielen minulý rok. Aký je život v domove dôchodcov? Príbeh Jána Zemjaneka Narodil sa za Magurou vo Veľkej Lesnej, osem kilometrov od Červeného Kláštora. „Keď som zmaturoval, aj to s veľkou ťažkosťou, lebo otec bol […]

Kino Iskra zvýšilo základné vstupné, vracia sa však zľava

6. januára 2023

Tlaku filmových distribútorov na zvýšenie vstupného kežmarské kino odolávalo najdlhšie, ako sa dalo, no od nového roku 2023 už k nemu pristúpiť musí. Inak by diváci v Iskre nemohli vidieť viaceré atraktívne filmové novinky, resp. by si ich mohli pozrieť až s minimálne dvojtýždňovým meškaním, čo v dnešnej dobe digitálneho kina je takmer nepredstaviteľné. Základné vstupné bude teda od […]

Plány do budúcna? To sa nedá. Žijem tým, čo príde

6. januára 2023

Stretávame ho na remeselných podujatiach v meste. Pozitívna energia a umenie, ktorým žije a tvorí diela sa stal námetom na článok o Kežmarčanovi – kováčovi Michalovi Prypoňovi. V roku 1994 nastúpil Michal Prypoň na strednú školu. Ochrnutie prišlo po pár rokoch kvôli zhoršujúcej sa cukrovke. „Kým som si nezvykol, tak som bol na vozíku, potom s barlami. Teraz aj s barlami, keď […]

Spoznali sme mená zástupcov do rád škôl

6. januára 2023

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo nových členov do rád škôl na svojom prvom pracovnom zasadnutí. Rada školy sa vyjadruje, podáva stanovisko a navrhuje. Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená. „V rámci uplatňovania svojich kompetencií ako iniciatívneho a poradného orgánu a pri výkone verejnej […]

Spoločná cesta za úspechom v Mestskom športovom klube Kežmarok

6. januára 2023

V minulom roku sa naše mesto pýšilo titulom Európske mesto športu 2022, ktoré bolo aj výsledkom doterajšej športovej činnosti. Goral Gym Najväčším úspechom bol zisk titulu majstra Slovenska kickboxera Jozefa Kolodzeja v kategórii K1. Juniorka Ema Zacharová zasa získala majstrovský titul v kicklight, druhé miesto v kategórii light contact a na juniorských majstrovstvách sveta si vybojovala bronzovú medailu v kicklight. […]

Z cirkevného kalendára

6. januára 2023

Z cirkevného kalendára Po vianočnom období nasleduje obdobie fašiangov a bezprostredná príprava na pôst a Veľkú noc. Prinášame vám prehľad najdôležitejších dátumov tohto obdobia. 6. január (piatok) – Zjavenie Pána (RKC), Zjavenie Krista Pána mudrcom (ECAV), Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – posvätenie vody (GKC) 18. – 25. január – Týždeň […]

Tri roky od vyhlásenia kritickej situácie v Kežmarku

6. januára 2023

Už tretí rok trvá kritický stav na moste cez rieku Poprad v Kežmarku. Havarijný stav mosta bol mestom vyhlásený 17. decembra 2019. Situácia s nedokončenou rekonštrukciou mosta v Kežmarku a prerušením stavebných prác je už neúnosná, priam kritická. Primátor mesta Ján Ferenčák preto osobne navštívil generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest v Bratislave. Hlavnou témou rokovania […]

Novoročný príhovor primátora mesta Jána Ferenčáka

6. januára 2023

Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania! Vstúpili sme do nového roka 2023. Sme v očakávaní, čo nám prinesie a súčasne sa zamýšľame nad tým, aký bol ten predchádzajúci rok. Napriek mnohým obmedzeniam spôsobeným ešte pretrvávajúcimi dôsledkami koronavírusu život v našom meste nezastal. Všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pracovali v najväčšom možnom rozsahu, v akom to v danom […]

Koľko lásky od žiakov z Nižnej brány sa zmestilo do krabíc od topánok?

6. januára 2023

Aj keď lásku nemožno vyčísliť, tá naša – zo strany našich žiakov – mala tohto roku hodnotu 113. Presne toľko krabíc sa v priebehu pár dní naplnilo rôznymi sladkosťami. Žiaci našej školy sa rozhodli svojou troškou prispieť k pozoruhodnej akcii, ktorá sa konala už piatykrát. Deti spojili svoje sily a svoj diel lásky pre dôchodcov v […]

Po festivale Európske ľudové remeslo kežmarskú hymnu poznal snáď každý

6. januára 2023

Návštevníkov kežmarského festivalu EĽRO počas všetkých vystúpení sprevádzala verzia mestskej hymny z dielne Krausz a Majer. Vďaka rockovejšej verzii si našla svojich priaznivcov vo všetkých vekových skupinách. Viac o jej zrode nám prezradil Kristián Majer. Na naspievanie hymny bol Kristián Majer oslovený Vladom Krauszom. „Jedného dňa mi zavolal, že počul, že sa venujem spevu a či by som si […]

Žiaci a učitelia zo Základnej školy Grundschule spoznávali Transylvániu

6. januára 2023

Projekt Erasmus+ s názvom Jazyková rôznorodosť, cesta na pracovný trh a k poznatkom vlastnej  spoluzodpovednosti k životnému prostrediu nás tentoraz zaviedol do Rumunska. Na tisíc kilometrov dlhú cestu nás vyslali ôsmich – šiestich žiakov a dvoch učiteľov. V Budapešti sme z vlaku prestúpili do autobusu, ktorý nás tam už čakal so žiakmi a učiteľmi z Holandska, Rakúska a Maďarska. Keď sme dorazili […]

Výmena knižničných regálov po šiestich rokoch ukončená

6. januára 2023

Každý knihomoľ, tráviaci svoj pracovný čas v obrovskom priestore knižničných skvostov, sníva a predstavuje si knižnice ako nádherne zariadené a kvalitne vybavené centrá, ktoré uspokojujú tie najrôznejšie potreby ľudí, kde môže nájsť pokoj, počúvať hudbu, sledovať filmy, čítať tlačené periodiká, skúmať svet virtuálnych médií, porozprávať sa s ostatnými používateľmi a zúčastňovať sa na akciách. Čo očakávame od […]