Aktuality

Všetky aktuality

Kde a kto môže požiadať o úradný výpis z matriky?

17. marca 2022

Podmienky získania výpisu z matriky Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy: – osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny; – splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka; – osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa […]

Chlapcovi pomáhajú delfíny

17. marca 2022

Patrikov príbeh sa začal písať v milujúcej rodine 13. decembra 2013. Ako chlapec rástol prišli zdravotné problémy a terapia, pri ktorej pomáha kontakt s delfínmi. Keď mal malý Kežmarčan Patrik Marhefka dva aj pol roka, bol mu diagnostikovaný autizmus a jeho prvých slov sa tak rodičia ešte nedočkali. „Avšak lásku sa naučil dávať a komunikovať gestami, objatiami […]

Široké spektrum inšpirácie histórie kežmarského múzea

17. marca 2022

Do zbierkového fondu Múzea v Kežmarku sme získali 1009 kusov zbierkových predmetov, ktoré sa spracovávajú, ošetrujú a digitalizujú. Milí čitatelia Novín Kežmarok, chcela by som sa poďakovať predovšetkým vám. Za vašu priazeň či podporu, ktorú ste nám venovali v predchádzajúcich rokoch. Aj vďaka vám sa nám podarilo, aj keď s menšími problémami, zvládnuť rok 2021, ktorý […]

Príbehy priateľstiev písané v kežmarskom športe

17. marca 2022

Mesto Kežmarok žilo športom už pred získaním prestížneho titulu. Jedna z náhodne nájdených fotografií nám prezradila viac o športovcoch v meste. Odstavil ich hráč navyše V sezóne 1971 až 1972 kežmarskí basketbalisti vyhrali Krajské majstrovstvá a postúpili do druhej ligy. Nová súťaž bola vylosovaná a začali prípravu. „Tesne pred začiatkom ligy sme dostali avízo, že do ligy postupuje Lokomotíva Košice. Sekcia […]

Bezpečnosť v meste pre všetky vekové kategórie

17. marca 2022

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo obohatené o štatistiku činností mestskej polície (MsP) za uplynulé obdobie. Ako sa vyvíja bezpečnosť v našom meste? Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v roku 2021 v nepretržitom režime počas 12-hodinových zmien, ktoré vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších […]

Jarná štatistika smart lavičiek

17. marca 2022

V Kežmarku už druhý rok nájdeme päť moderných cyklo-lavičiek, ktoré okrem Wi-Fi a konektorov na nabíjanie ponúkajú aj možnosť dofúkania si bicykla. Dofúkanie kolesa si dokážete spustiť cez mobilnú aplikáciu. Lavička taktiež slúži aj ako dobíjacia stanica pre elektrobicykle. Všetky funkcie lavičky využívajú elektrinu zo solárneho zdroja, takže ďalšie napájanie elektrickou energiou nie je potrebné. Lavička […]

Príprava na cyklistickú sezónu očami mestskej polície

17. marca 2022

Každý rok je jar spojená so zvýšeným pohybom cyklistov. Skôr ako sa začneme venovať tejto zdraviu prospešnej činnosti, je dobré si pripomenúť niekoľko bezpečnostných zásad. Medzi najdôležitejšie podmienky patrí mať bicykel v dobrom technickom stave. Začínajúcim cyklistom je dôležité zabezpečiť získanie potrebných cyklistických zručností, na čo môžeme využiť nepoužívané parkoviská, respektíve odstavné plochy, kde nejazdia vozidlá. […]

Medzinárodná spolupráca priniesla do Kežmarku jazdeckú sochu rodáka

17. marca 2022

Spolupráca mesta a Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach priniesla do Kežmarku umelecké dielo, ktoré už túto letnú sezónu priláka do mesta hlavne maďarských turistov. Generálny konzulát Maďarska v Košiciach začal svoje pôsobenie v roku 2000 a dodnes je jediným profesionálnym zastupiteľským úradom nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. „Popri konzulárnej činnosti venujeme prioritnú pozornosť na rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblasti […]

Obnova tradície spojená s finančnou pomocou v Kežmarku

17. marca 2022

Prvé tohtoročné mestské zastupiteľstvo schválilo obnovu tradície uvítavania najmenších Kežmarčanov. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený i jednorazový finančný príspevok. Výška príspevku pri narodení dieťaťa bude 100 Eur. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci a na jeho poskytnutie nie je právny nárok. Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, […]

Kežmarčania rozhodnutí pomôcť ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom

17. marca 2022

V ranných hodinách 24. februára ruské vojská začali inváziu na Ukrajinu. Občania susedného štátu sa tak z minúty na minútu ocitli v ohrození. Kežmarčania sa zapájali do mnohých humanitárnych aktivít, ktoré mali za cieľ pomôcť občanom vojnou zmietanej Ukrajiny. Kežmarok a Ukrajina – miesta, ktoré spájajú nielen farby zástavy V týchto dňoch si viac ako […]

Regionálna tržnica je ďalším úspešným projektom

17. marca 2022

Zámerom mesta je zrealizovať prestavbu mestskej tržnice na regionálnu tržnicu za účelom podpory lokálnych producentov. Revitalizáciou prejde aj park v jej okolí, pribudnú nové stromy a fontána. Prvá etapa zameraná na modernizáciu mestských trhových priestorov by mala trvať deväť mesiacov a jej rozpočet je takmer 271-tisíc eur. Mesto získalo príspevok 80-tisíc eur z Európskeho fondu […]

Kultúra a šport v meste ožívajú

17. marca 2022

Februárové zastupiteľstvo športu a kultúre schválilo viaceré dotácie. Voľný čas v meste budú tak môcť občania znovu tráviť o čosi aktívnejšie. Podporené športové kluby a organizácie Diskusiu poslancov vyvolalo na zastupiteľstve financovanie športu, konkrétne plaveckého oddielu, ktorý je zároveň členom Mestského športového klubu a tam už poberá dotácie. Po rozhovore poslancov s prezidentom MŠK bolo vysvetlené, že tento príspevok možno cez […]

Mestské zastupiteľstvo podporilo obnovu tradícií, kultúry a športu

17. marca 2022

Vo štvrtok 24. februára poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku (MsZ) na svojom online zasadnutí schválili všeobecne záväzné nariadenia na zlepšenie kvality života v meste. Občania sa dočkajú obnovenia tradície uvítavania detí, podpory kultúry, folklóru, no i športu, ktorého odkaz v roku 2022 nesie Kežmarok titulom Európske mesto športu. Zasadanie MsZ sa začalo schválením 17 bodov programu a oboznámením sa s pracovným […]

Pekáreň Gros v Kežmarku sa rozhodla investovať do rozvoja

17. marca 2022

Stúpajúci dopyt po výrobkoch tejto pekárne a skokovo rastúca výroba zapríčinili rozsiahle investície do skladového a silového hospodárstva. Ide o investíciu 500-tisíc eur. Pekáreň Gros bude mať nové moderné silá na skladovanie múky. Do strojno-technologického zariadenia pribudli a ešte pribudnú nové rotačné pece, nové deličky cesta, vyvaľovače a vyguľovače cesta, nové rezačky chleba a pečiva a […]

Marec – Prvý jarný mesiac

17. marca 2022

Po dlhých zimných dňoch nám pani Zima nadelila plným priehrštím to, čo nám roky chýbalo – dostatok snehu, zimy aj mrazu. Tešíme sa z toho, ako sa postupne začína prebúdzať k životu príroda  a spolu s teplými jarnými lúčmi sa aj my snažíme o reštart našich životov. Oveľa intenzívnejšie vnímame dianie okolo seba. Chceme veriť, […]

Kežmarská nemocnica ponúka nové typy operačných výkonov

16. marca 2022

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, člen skupiny AGEL, ponúka nové typy operačných zákrokov v odbore chirurgia, ortopédia a traumatológia. Koncom februára prevzal primariát Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Martin Novotný, MPH, ktorého odborné pôsobenie rozšíri ponuku operačných výkonov. V kežmarskej nemocnici je tak možnosť okrem operácie  hernie otvoreným prístupom, aj  laparoskopicky,  s použitím sieťky.   „S príchodom novej […]

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

15. marca 2022

V poradí 57. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku bude venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Ambasádorkou sa pre tento rok stala slovenská herečka Lucia Hurajová.  Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl […]

Urbact small scale action

11. marca 2022

„URBACT – IoTXChange“  je projekt medzinárodnej siete spolupráce pre akčné plánovanie, ktorej je mesto Kežmarok súčasťou od októbra 2019. Spolu s ďalšími siedmymi európskymi mestami vytvorilo partnerstvo s cieľom hľadania riešení ako vypracovať plány digitalizácie založené na riešeniach IoT / internetu veci/. Podstatou IoT je využívanie takých digitálnych informácií, ktoré prinášajú efektívne riešenia pre život v meste. V mesiacoch […]