Občan > Úvod
Výdajné miesta k vstupenkám EĽRO pre občanov Kežmarku
Výdajné miesta k vstupenkám EĽRO pre občanov Kežmarku
Vážení občania! V poslednom čísle novín Kežmarok č. 5/2016 sme vás informovali o možnosti prevzatia bezplatnej vstupenky na festival EĽRO do každej ...
[15.6.2016, Marketing]
Volľné pracovné miesto - vychovávateľ / ka v ŠKD
Vedenie ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vychovávateľ / ka v ŠKD na školský rok 2016 / 20...
[29.6.2016, Oddelenie školstva]
Ponuka práce - opatrovateľka
Mesto Kežmarok príjme opatrovateľku na opatrovanie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby na dohodu o pracovnej činnostiv rozsahu na...
[28.6.2016, Marketing]
Kvalifikačný turnaj SCRABBLE v Kežmarku na 18 MS
Kvalifikačný turnaj SCRABBLE v Kežmarku na 18 MS
Slovenský spolok SCRABBLE pozýva na 12. kvalifikačný turnaj na 18 MS Miesto: Kežmarok, Jedáleň Goretti, Slavkovská 19 Dátum: 2. júla 201...
[28.6.2016, Marketing]
Farebné stopy - výstava
Farebné stopy - výstava
Mestské kultúrne stredisko a Stredná umelecká škola Vás pozývajú na výstavu klauzúrnych prác žiakov SUŠ FAREBNÉ STOPY propagačné výtvarníctvo fotog...
[27.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
Pozvánka: 25. výročie otvorenia SNG – Kaštieľa Strážky
Pozvánka: 25. výročie otvorenia SNG – Kaštieľa Strážky
Srdečne Vás pozývame v sobotu 25. júna 2016 na podujatia k 25. výročiu otvorenia SNG – Kaštieľa Strážky. Súčasťou podujatí je pre verejnosť odbo...
[24.6.2016, Marketing]
Oznámenie o obmedzenej prevádzke MsÚ Kežmarok dňa 23.6.2016
Oznamujeme Vám, že Mestský úrad v Kežmarku bude z technicko-administratívnych príčin dňa 23.6.2016 - vo štvrtok- sprístupnený len na úsekoch podateľne...
[22.6.2016, Marketing]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.júna 2016.
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[22.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o uzatvorení Nocľahárne v Kežmarku
Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, oznamuje, že Nocľaháreň na ul. Slakovskej č. 2519/47A, Kežmarok – zariaden...
[22.6.2016, Marketing]
Oznam: Dobromat
Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám získavať finančné prostriedky z nákupov, ktoré sa realizu...
[21.6.2016, Marketing]
Pozvánka: Sviatok Kultúry a Vzájomnosti
Pozvánka: Sviatok Kultúry a Vzájomnosti


[20.6.2016, Marketing]
Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu
Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu
Na oficiálnej facebook stránke mesta Kežmarok www.facebook.com/mesto.kezmarok.oficialna.stranka prebehla súťaž o najkrajšiu fotografiu. ...
[17.6.2016, Marketing]
Obnova vodorovného dopravného značenia.
V dňoch od 18.6.-22.6.2016 sa bude v meste Kežmarok realizovať obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a parkoviskách. ...
[16.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Umelci v hoteli Transylvánia
Umelci v hoteli Transylvánia
Záverečný koncert hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Petržalská Kežmarok Príďte si vychutnať mladých umelcov a...
[16.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
Tanec v hoteli Transylvánia
Tanec v hoteli Transylvánia
Záverečný koncert plný tanca a nápaditých kostýmov v podaní žiakov ZUŠ Petržalská Kežmarok Tešíme sa na Vás v hoteli Transylvánia 23. 6. 2016 (š...
[16.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
Na koreňoch - neobyčajný hudobný program
Na koreňoch - neobyčajný hudobný program
Originálny hudobný program ponúkajúci silný zážitok v úžasných priestoroch, ktoré spolu s nevšednou hudbou navodzujú pokoj, pokoru a úctu k pred...
[16.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
KRISTÍNA & Symfonický orchester Žilina
KRISTÍNA & Symfonický orchester Žilina
V drevenom kostole počas EĽRO tentoraz Kristína a orchester Súčasťou piatkového programu Európskeho ľudového remesla býva pravidelne i podveč...
[16.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
LUCIE BÍLÁ - narodeninový recitál
LUCIE BÍLÁ - narodeninový recitál
Lucie Bílá - narodeninový recitál doprovod Petr Malásek 6. 9. 2016 (utorok) o 19.00 h Drevený artikulárny kostol Kežmarok Záštitu nad konce...
[16.6.2016, Kultúrne akcie mesta]
Spôsob vydávania vriec na separovaný odpad v druhom polroku 2016
Informácia o vydávaní vriec na separovaný odpad na druhý polrok 2016. Z dôvodu zmien pri financovaní systému separovaného zberu dostanú...
[15.6.2016, Marketing]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 180 | Ďalej >>
 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej repu...
[29.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
...
[27.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
VZN č.6_2016, ktorým sa mení da dopĺňa VZN č. 1_2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok


[24.6.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a 27/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy


[24.6.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
VZN č.4/2016, ktorým sa zmení a dopĺňa VZN č.14_2015 v znení VZN č. 28_2015 o podmienkach predaja výrobkov


[24.6.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o začatí stavebného konania" Cyklochodník- prieťah mestom Kežmarok"
...
[22.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
ˇUzemné rozhodnutie o umiestnení stavby " Cyklochodník -prieťah mestom Kežmarok"
...
[16.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
INformácia pre verejnosť - zverejnenie zámeru " Areál HENGSTLER Kežmarok"
...
[15.6.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výdajné miesta k vstupenkám EĽRO pre občanov Kežmarku
Výdajné miesta k vstupenkám EĽRO pre občanov Kežmarku
Vážení občania! V poslednom čísle novín Kežmarok č. 5/2016 sme vás informovali o možnosti prevzatia bezplatnej vstupenky na festival EĽRO do každej ...
[15.6.2016, Marketing]
Oznámenie o doručení písomností
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...
[13.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...
[13.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[10.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regi...
[8.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej repu...
[7.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[7.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[7.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[7.6.2016, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 135 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie