Občan > Úvod
Pozvánka: Deti na hokej
Pozvánka: Deti na hokej
Projekt DETI NA HOKEJ pokračuje druhým ročníkom sériou 36 podujatí v rôznych mestách Slovenska. Jeho hlavnými cieľmi sú:- zanechať v pamäti malých ú...
[25.10.2016, Marketing]
Pozvánka na Halloween do Kežmarku na hrad
Pozvánka na Halloween do Kežmarku na hrad
Múzeum v Kežmarku organizuje vo štvrtok 27.10,2016 od 16.00 hod.na Kežmarskom hrade Halloween. Organizátori zaručujú dobrú zábavu za každého počasia!...
[25.10.2016, Marketing]
Upozornenie na termín splátok dane a poplatku:30.10.2016
Upozornenie na termín splátok dane a poplatku:30.10.2016 Neprehliadnite !!! Mesto Kežmarok upozorňuje na blížiaci sa termín úhrady druhej splátky...
[19.10.2016, Marketing]
Spomienka na 110. výročie prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho nekorunovaného uhorského kráľa - do Kežmarku
Spomienka na 110. výročie prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho nekorunovaného uhorského kráľa - do Kežmarku
PROGRAM: 16.10.2016 (nedeľa) 10.00 h Slávnostné bohoslužby DREVENÝ ARTIKULÁRNY EVANJELICKÝ KOSTOL V KEŽMARKU 17.10. - 21.10.2016 (pondelok...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM 24. 10. 2016 (pondelok) o 19.00 h Mestské kultúrne stredisko Kežmaro...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
Popoludnie úcty k starším
Popoludnie úcty k starším
Mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Vás pozývajú na Popoludnie úcty k starším 27. 10. 2016 (štvrtok) o 16.00 h Mestské kultúrne ...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
Hedvig Mária Szirmay - výstava
Hedvig Mária Szirmay - výstava
Mestské kultúrne stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Kežmarok, Múzeum v Kežmarku, MV SR Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovisko ...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa - veselé bábkovo - činoherné predstavenie vzniklo na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky. V naštudovaní Div...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
SIMA Martausová & band TOUR 2016
SIMA Martausová & band TOUR 2016
SIMA Martausová & band TOUR 2016 20. 11. 2016 (nedeľa) o 19.00 h Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Vstupné: 13 € Sima Martausová za...
[13.10.2016, Kultúrne akcie mesta]
Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!
Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!
Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier! Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej...
[10.10.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý...
[28.9.2016, Marketing]
Pozvánka: Ondrej Zimka
Pozvánka: Ondrej Zimka
V Galérii u anjela rozkvitli obrazy Ondreja Zimku všetkými farbami, hýria ako pestrofarebné horské lúky. Sú rovnako voňavé a nespútane krásne. ...
[7.10.2016, Marketing]
Upozornenie na termín splátok dane a poplatku:30.10.2016
Neprehliadnite !!! Mesto Kežmarok upozorňuje na blížiaci sa termín úhrady druhej splátky dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne ...
[7.10.2016, Marketing]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 04.10.2016 do 07.10.2016 - Dážď, Sneženie,Vietor
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 04.10.2016 do 07.10.2016 - Dážď, Sneženie,Vietor
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Dážď Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: 4.10.2016 od ...
[4.10.2016, Referát civilnej ochrany]
POZVÁNKA NA STRETNUTIE S OBČANMI JUHU, KTORÍ BÝVAJÚ NA SPORNOM ÚZEMÍ
P O Z V Á N K A NA STRETNUTIE S OBČANMI JUHU, KTORÍ BÝVAJÚ NA SPORNOM ÚZEMÍ Vážení spoluobčania, bývajúci na spornom území, pozývame...
[28.9.2016, Marketing]
Pozvánka: XXV. Ľubovniansky jarmok
Pozvánka: XXV. Ľubovniansky jarmok
XXV. ročník Ľubovnianskeho jarmoku pripomenie aj najznámejšieho väzňa hradu Ľubovňa Mórica Beňovského Banánový beh žiakov, ľubovnianske stra...
[27.9.2016, Marketing]
Voľné pracovné miesto
Vedenie ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vychovávateľ/ka ŠKD na škol. rok 2016/2017. Bliž...
[26.9.2016, Oddelenie školstva]
Pozvánka: Literárny večer s Jozefom Banášom
Pozvánka: Literárny večer s Jozefom Banášom
Literárny večer v úsmevno-filozofickom duchu s majstrom pera Jozef Banáš o jeho nových knihách DEMENTI a KÓD 7, ale aj o všeličom inom. VSTUP VOĽNÝ. ...
[26.9.2016, Marketing]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 185 | Ďalej >>
 
Informácia pre verejnosť
...
[21.10.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[21.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[20.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[19.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Zverejnenie zámeru prenajať byt
...
[18.10.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytu
...
[18.10.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu
...
[18.10.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov – veľkej a malej telocvične a hokejbalového ihriska v ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
...
[18.10.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[18.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. __/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov.


[17.10.2016, Oddelenie ekonomické]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[17.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
VZN mesta Kežmarok č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
...
[14.10.2016, Oddelenie školstva]
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby.


[13.10.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[13.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[12.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...
[11.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[10.10.2016, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 140 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie