Občan > Úvod
Pozvánka: 6. Poľovnícky deň
Pozvánka: 6. Poľovnícky deň


[31.8.2016, Marketing]
Oznámenie o verejnom prerokovaní a výzva na uplatnenia stanoviska konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutočn...
[31.8.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Kežmarská detská cyklistická liga
Kežmarská detská cyklistická liga


[30.8.2016, Marketing]
Pozvánka: Oslavy 72. výročia SNP
Pozvánka: Oslavy 72. výročia SNP
Plagát - Oslavy 72. výročia SNPTohto roku si pripomenieme 72. výročie Slovenského národného povstania, ozbrojeného povstania slovenského domáceho od...
[25.8.2016, Marketing]
Kapelafest - hudobná rozlúčka s letom
Kapelafest - hudobná rozlúčka s letom
!!! UŽ TENTO PIATOK !!! (26. 8.) - KAPELAFEST - podtatranský festival hudobných skupín na Hlavnom námestí v Kežmarku. Počas programu od 16.00 do 2...
[23.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
Pozvánka na turistický prechod
V súlade s programom Dní športu mesta Kežmarok 2016 organizujú starší turisti mesta v sobotu 17.09.2016 turistický prechod po trase Magurské...
[22.8.2016, Marketing]
Druhý ročník prechodu Chodníkom prof.Grosza
Pozývame Vás na 2.ročník turistického prechodu Chodníkom profesora Grosza, ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr.Jána...
[22.8.2016, Marketing]
Medzinárodný volejbalový turnaj veteránov
Medzinárodný volejbalový turnaj veteránov
Dňa 13.08.2016 sa v Kežmarku uskutočnil jubilejný XX.ročník „Memoriálu Františka Mizdoša“ súčasne aj ako 7.Medzinárodné majstrovstvá SR ve...
[18.8.2016, Marketing]
Pozvánka: Detské preteky o pohár primátora
Pozvánka: Detské preteky o pohár primátora


[16.8.2016, Marketing]
Ponuka práce - oddelenie majetkovoprávne a správy majetku


[15.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Výberové konanie č. 1/2016
Mesto Kežmarok vyhlasuje výberové konanie č. 1/2016 na funkciu vedúceho Centra projektovej podpory Mestského úradu v Kežmarku....
[10.8.2016, Prednosta MsÚ]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.augusta 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[9.8.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Pozvánka: Goralské folklórne slávnosti
Pozvánka: Goralské folklórne slávnosti


[9.8.2016, Marketing]
Bažant Kinematograf 2016
Bažant Kinematograf 2016
Filmové nebo nad vaším mestom už po 14. krát! BAŽANT KINEMATOGRAF 2016 SVETOVÉ FILMOVÉ ZÁŽITKY POD HOLÝM NEBOM 14. letný filmový festival Bažant...
[9.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
Sláčikový orchester ZUŠ A. Cígera - Kežmarské kultúrne leto 2016
Sláčikový orchester ZUŠ A. Cígera - Kežmarské kultúrne leto 2016
Kežmarské kultúrne leto 2016 Sláčikový orchester ZUŠ A. Cígera 10. 08. 2016 (streda) o 16.00 h Malé javisko pri radnici ...
[9.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
Dnešný vzduch - výstava
Dnešný vzduch - výstava
Mestské kultúrne stredisko a autor Michal Fric Vás pozývajú na výstavu DNEŠNÝ VZDUCH vo Výstavnej siene Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmarok od 11....
[9.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
KAPELAF3ST 2016 - Súťažné kolá
KAPELAF3ST 2016 - Súťažné kolá
KAPELAF3ST 2016 - Súťažné kolá Letné piatkové popoludnia (15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8.) od 16.00 h patria na malom pódiu pri radnic...
[9.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
Koncerty na korze so ZUŠ A. Cígera - Kežmarské kultúrne leto 2016
Koncerty na korze so ZUŠ A. Cígera - Kežmarské kultúrne leto 2016
Kežmarské kultúrne leto 2016 Koncerty na korze so ZUŠ A. Cígera české a slovenské hity a svetové evergreeny 15. 08. 2016 (pondelok) o 15.30 h...
[9.8.2016, Kultúrne akcie mesta]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 183 | Ďalej >>
 
Oznámenie verejnou vyhláškou, začatie stavebného konania na stavbu: " Prestavba mosta cez potok Ľubica na miestnej komunikácii na sídlisko Sever Kežmarok"


[31.8.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o verejnom prerokovaní a výzva na uplatnenia stanoviska konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutočn...
[31.8.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.8.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.8.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - garáž v objekte bývalých kasárni súp.č. 2253 .
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov v k. ú. Kežmarok, k.ú. Huncovce, k.ú. Malý Slavkov, k.ú. Mlynčeky , k.ú. Stráne pod Tatrami
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom pozemku KN-C 416/11 , k.ú. Tatranská Lomnica
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku KN-C 416/1, k.ú. Tatranská Lomnica
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov pre MsKS
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – prenájom nebytových priestorov pre školy
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-C 3296/6 a 3296/1 a KN-E 6576/3, k.ú. Kežmarok
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku p.č. KN-C 1301, k.ú. Kežmarok
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku p.č. KN-C 3128, k.ú. Kežmarok
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-E 6774/5 ( KN-C 1941/8), k.ú. Kežmarok
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku p.č. KN-C 1425, k.ú. Kežmarok
...
[24.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na nájom bytov
...
[23.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na predĺženie nájmu bytov
...
[23.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytov
...
[23.8.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 138 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie