Občan > Úvod
SIMA Martausová & band TOUR 2016
SIMA Martausová & band TOUR 2016
SIMA Martausová & band TOUR 201620. 11. 2016 (nedeľa) o 19.00 h Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Vstupné: 13 € ...
[30.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM
SATISFACTORY – výlet do zlatého obdobia pesničkovej tvorby s LACOM LUČENIČOM 24. 10. 2016 (pondelok) o 19.00 h Mestské kultúrne stredisko Kežmaro...
[30.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
Popoludnie úcty k starším
Popoludnie úcty k starším
Mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko Kežmarok Vás pozývajú na Popoludnie úcty k starším 27. 10. 2016 (štvrtok) o 16.00 h Mestské kultúrne ...
[30.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
Spomienka na 110. výročie prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho nekorunovaného uhorského kráľa - do Kežmarku
Spomienka na 110. výročie prevozu pozostatkov Imricha Thökölyho nekorunovaného uhorského kráľa - do Kežmarku
16.10. 2016 (nedeľa) 10.00 Slávnostné bohoslužby - Drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku - pamiatka UNESCO (káže emeritný biskup V...
[30.9.2016, Marketing]
Hedvig Mária Szirmay - výstava
Hedvig Mária Szirmay - výstava
Mestské kultúrne stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Kežmarok, Múzeum v Kežmarku, MV SR Štátny archív v Prešove, Špecializované pracovis...
[29.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa
Zlatá rybka - rozprávková nedeľa - veselé bábkovo - činoherné predstavenie vzniklo na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky. V naštudovaní D...
[29.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
POZVÁNKA NA STRETNUTIE S OBČANMI JUHU, KTORÍ BÝVAJÚ NA SPORNOM ÚZEMÍ
P O Z V Á N K A NA STRETNUTIE S OBČANMI JUHU, KTORÍ BÝVAJÚ NA SPORNOM ÚZEMÍ Vážení spoluobčania, bývajúci na spornom území, pozývame...
[28.9.2016, Marketing]
Pozvánka: XXV. Ľubovniansky jarmok
Pozvánka: XXV. Ľubovniansky jarmok
XXV. ročník Ľubovnianskeho jarmoku pripomenie aj najznámejšieho väzňa hradu Ľubovňa Mórica Beňovského Banánový beh žiakov, ľubovnianske stra...
[27.9.2016, Marketing]
Voľné pracovné miesto
Vedenie ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vychovávateľ/ka ŠKD na škol. rok 2016/2017. Bliž...
[26.9.2016, Oddelenie školstva]
Pozvánka: Literárny večer s Jozefom Banášom
Pozvánka: Literárny večer s Jozefom Banášom
Literárny večer v úsmevno-filozofickom duchu s majstrom pera Jozef Banáš o jeho nových knihách DEMENTI a KÓD 7, ale aj o všeličom inom. VSTUP VOĽNÝ. ...
[26.9.2016, Marketing]
Nočný Kežmarok
Nočný Kežmarok
Pozývame deti s rodičmi na objavovanie nočných krás Kežmarku. 1. akcia - Pre dospelákov máme pripravenú bežeckú trať naprieč nočným Kežmarkom ...
[23.9.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Detská atletika - 3.ročník
Detská atletika - 3.ročník
Pozývame Vás na 3. ročník Detskej atletiky Kde? Futbalový štadión Kežmarok Kedy? 29.09.2016 o 8,30 hod. V prípade nepriaznivého počas...
[23.9.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
ČIN - ČIN - rozprávková nedeľa
ČIN - ČIN - rozprávková nedeľa
25. 9. 2016 (nedeľa) o 16.00 h uvádzame klasickú rozprávku Ľudmily Podjavorinskej"ČIN - ČIN" v prekvapivom a netradičnom prevedení. Prevedie nás prí...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
Koncertný program - Beáta Tomčányiová - klavír, Jitka Sapara Fischerová - spev (mezzosoprán)
Koncertný program - Beáta Tomčányiová - klavír, Jitka Sapara Fischerová - spev (mezzosoprán)
Koncertný program - Beáta Tomčányiová - klavír, Jitka Sapara Fischerová - spev (mezzosoprán) Koncertný program: Beáta Tomčányiová - klavír Jitka...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
Z našich ateliérov - výstava
Z našich ateliérov - výstava
Klub kežmarských výtvarníkov vystavuje práce svojich členov pod názvom"Z NAŠICH ATELIÉROV" vo Výstavnej sieni Barónka, Hlavné námestie 46, Kežmaro...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
46. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
46. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola
46. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2. 10. 2016 (nedeľa) o 18.00 h účinkuje: Lara Schaffner (Švajčiarsko), zaznejú diela skladat...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
OZ Život a zdravie - Klub zdravia v Kežmarku
OZ Život a zdravie - Klub zdravia v Kežmarku
OZ Život a zdravie - Klub zdravia v Kežmarku Motivačná prednáška v rámci cyklu ozdravného programu NEW START Život bez lepku - krajší alebo tažsí? ...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
XXI. medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis
XXI. medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis
XXXV. ročník Kežmarskej hudobnej jesene Musica Nobilis 2016 4. október 2016 (utorok) o 19.00 h Mariánsky kostol, Kežmarok Účinkujú: Rea Sla...
[22.9.2016, Kultúrne akcie mesta]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 185 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[30.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[28.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[23.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Zverejnenie zámeru - preájom nebytoévo priestoru v objete súp.č. 860 - FŠ1 pre MsKS Kežmarok - bufet
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v MŠK Vlada Jančeka bufet pre MsKS


[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru, prenajať časti pozemkov, k.ú. Kežmarok
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru – zámeny nehnuteľností v k.ú. Kežmarok, Huncovce, Mlynčeky, Malý Slavkov
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov v k. ú. Kežmarok, k.ú. Huncovce, k.ú. Malý Slavkov, k.ú. Mlynčeky , k.ú. Stráne pod Tatrami v
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Zverejnenie zámeru na prenájom bytov
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Návrh VZN mesta Kežmarok č..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
...
[20.9.2016, Oddelenie školstva]
Zverejnenie zámeru na opakovaný nájom bytu a na predĺženie nájmu bytu
...
[20.9.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[16.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regi...
[16.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Ponuka práce
Mesto Kežmarok - Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku vypisuje ponuku práce v zmysle prílohy....
[13.9.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[12.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej repu...
[8.9.2016, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 139 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie