Občan > Úvod
Pozvánka: Festival študentského remesla
Pozvánka: Festival študentského remesla
Historické remeslá v prevedení študentov stredných škôl z celého Slovenska na Kežmarskom hrade. Zo zaujímavostí: ochutnávka hornouhors...
[27.5.2016, Marketing]
Polepetko - rozprávková nedeľa
Polepetko - rozprávková nedeľa
V nedeľu 29. 5. 2016 o 16.00 h pozývame všetky milé detičky na rozprávkovú nedeľu do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, Starý trh 46. ...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Koncert učiteľov ZUŠ A. Cígera - 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari
Koncert učiteľov ZUŠ A. Cígera - 41. ročník Kežmarskej hudobnej jari
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok a ZUŠ A. Cígera Vás pozýva na koncert Koncert učiteľov ZUŠ A. Cígera 31. 5. 2016 (utorok) o 18.30 h konc...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Chlieb s maslom - divadelné predstavenie
Chlieb s maslom - divadelné predstavenie
Chlieb s maslom alebo ako sa ženy k mužom skrátka nehodia „Najlepšie by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť a navštevovali by sa len občasne, ...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
XX. medzinárodný festival detských folklórnych súborov
XX. medzinárodný festival detských folklórnych súborov
XX. medzinárodný festival detských folklórnych súborov Program festivalu v Kežmarku: Oficiálne prijatie účastníkov primátorom mesta Kežmarok Spri...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
51. Literárny Kežmarok venovaný Kežmarku a Tatrám
51. Literárny Kežmarok venovaný Kežmarku a Tatrám
51. LITERÁRNY KEŽMAROK 9. – 10. 6. 2016 (štvrtok, piatok) - venovaný Kežmarku a Tatrám, pri príležitosti 420. výročia prvého výletu študentov do Tat...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Učená rodina Buchholtzovcov - pri príležitosti 51. Literárneho Kežmarku venovaného Kežmarku a Tatrám
Učená rodina Buchholtzovcov - pri príležitosti 51. Literárneho Kežmarku venovaného Kežmarku a Tatrám
Mesto Kežmarok - Mestské kultúrne stredisko vás pozýva na literárno - dramatické pásmo podľa predlohy Nory Baráthovej a Milana ChomuUčená rodina ...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Na koreňoch - neobyčajný hudobný program
Na koreňoch - neobyčajný hudobný program
Na koreňoch 24. 6. 2016 (piatok) o 19.00 h Drevený artikulárny kostol Kežmarok Originálny hudobný program ponúkajúci silný zážitok v úžasných ...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
LUCIE BÍLÁ - narodeninový recitál
LUCIE BÍLÁ - narodeninový recitál
Lucie Bílá - narodeninový recitál doprovod Petr Malásek 6. 9. 2016 (utorok) o 19.00 h Drevený artikulárny kostol Kežmarok Záštitu nad koncer...
[27.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1.júna 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[27.5.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 31.mája 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[27.5.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 30.mája 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[27.5.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.mája 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[26.5.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Pozvánka: SLOVÁCI SME OD RODU!
Pozvánka: SLOVÁCI SME OD RODU!
Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie SLOVÁCI SME OD RODU! študentských súborov TOTE TAM (ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a TRMA-VRMA (ZUŠ pri Sp...
[26.5.2016, Marketing]
20. Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky spojený s MDD na Kežmarskom hrade
20. Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky spojený s MDD na Kežmarskom hrade
V nedeľu 5. júna sa na Kežmarskom hrade uskutoční pestrý program festivalu Krojované bábiky spojený s oslavou Dňu detí. Zábavno - súťažné hry Dňa d...
[25.5.2016, Kultúrne akcie mesta]
Pozvánka: Letné predajné trhy
Pozvánka: Letné predajné trhy


[24.5.2016, Marketing]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.mája 2016
Východoslovenská distribučná, a.s.v zmysle§31 ods.2 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozna...
[24.5.2016, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Pozvánka: 40. Zamagurské folklórne slávnosti
Pozvánka: 40. Zamagurské folklórne slávnosti


[24.5.2016, Marketing]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 178 | Ďalej >>
 
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[26.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomností
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[25.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Dokončenie digitalizácie káblovej televízie a finálna úprava kanálového rastra v Kežmarku dňa 24.5.2016
Vážení obyvatelia, vďaka ďalšej investícii v Kežmarku spoločnosť Slovanet v priebehu utorka 24. 5. 2016 uskutoční záverečnú fázu digitalizác...
[24.5.2016, Marketing]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...
[20.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[20.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomností
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[19.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[19.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[17.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Kežmarok na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej repu...
[17.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh VZN mesta Kežmarok o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov


[16.5.2016, Prednosta MsÚ]
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok


[13.5.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[13.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[13.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...
[12.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 17/2015 v znení VZN č.21/2015 - trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo


[12.5.2016, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[9.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[6.5.2016, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 133 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie