Občan > Úvod
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Žihadielko je späť. Vyhrajme ihrisko pre Kežmarok!
Aj tento rok sa mesto Kežmarok zapojilo do projektu Žihadielko. Mesto, ktoré získa najväčší počet hlasov získa krásne ihrisko pre deti od spoločnos...
[17.1.2017, Marketing]
Oznam o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 23.01.2017 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Továrenskej a Nad Traťou(odstávka od Tovarenskej po krížovatku ...
[23.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výstava: Júlia Haluzová – Golden stories
Výstava: Júlia Haluzová – Golden stories
Júlia Haluzová July je originálna, invenčná maliarka, ktorá sa vymyká z masy mladých umelcov utápajúcich sa v depresívnych a sebadeštruktívných p...
[23.1.2017, Marketing]
Zverejnenie dotazníka - Spokojnosť so službou nakladania s komunálnym odpadom
Na základe požiadavky študentky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňujeme dotazník k diplomovej práci - "Zabe...
[23.1.2017, Marketing]
ZABÍJAČKA
ZABÍJAČKA
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku uvádza komédiu ZABÍJAČKA, v ktorej sa strieda smiech i smútok, realita a absurdita, úprimnosť, pretvárka aj tr...
[20.1.2017, Marketing]
O Maruške a dvanástich mesiačikoch
O Maruške a dvanástich mesiačikoch
V nedeľu 29.1.2017 o 16.00 h pozývame všetky milé detičky na rozprávkovú nedeľu do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, Starý trh 46. O...
[20.1.2017, Marketing]
Oznam o prerušení dodávky vody.
oznamujeme Vám, že dňa 20.01.2017 od 8:00 do 14:00 hod. bude PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY na ul. Priekopa v Kežmarku z dôvodu opravy poruchy. Prí...
[20.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Premietanie s JADROm – GRÉCKO - TURECKO
Premietanie s JADROm – GRÉCKO - TURECKO
„Bicyklovanie po svete mi umožňuje ekologicky cestovať vlastnými silami a byť v priamom kontakte s prírodou, krajinou a ľuďmi, ktorí v nej žijú.“ ...
[18.1.2017, Marketing]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 21.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 21.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[18.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Zákon o registri partnerov verejného sektora – zmeny v koncepcii Registra konečných užívateľov výhod
Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. októbra 2016 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení...
[17.1.2017, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Havária potrubia pitnej vody
Havária potrubia pitnej vody
Od ranných hodín zabezpečuje na sídlisku Juh v Kežmarku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. rozvoz pitnej vody prostredníctvom dvoch ...
[17.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 19.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 18.01.2017 do 19.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Zavrieť Popis výstrahy ...
[17.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Havária pitnej vody
Oznamujeme Vám, že vo večerných hodinách došlo na `spodnom ` juhu v Kežmarku k havárii pitnej vody. V nočných a ranných hodinách bude podľa dostupný...
[16.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Pozvánka: July Haluzová - Golden stories
Pozvánka: July Haluzová - Golden stories
Milí priatelia a priaznivci umenia, rok 2017 je výnimočný. Galéria u anjela oslavuje 15 narodeniny. Chceme ich osláviť spolu s Vami, pretože radosť z ...
[16.1.2017, Marketing]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 10.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 10.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty
vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy ...
[10.1.2017, Referát civilnej ochrany]
VÝSTAVA OBRAZOV – KAMIL KOZUB
VÝSTAVA OBRAZOV – KAMIL KOZUB
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok a autor, Vás pozývajú na výstavu obrazov KAMIL KOZUB – výber z tvorby od 12. 1. 2017 (štvrtok) - 1. 2. 2017 v...
[9.1.2017, Kultúrne akcie mesta]
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 08.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje a Vietor
Výstrahy SHMÚ pre okres Kežmarok od 08.01.2017 do 11.01.2017 - Nízke teploty, Snehové jazyky a záveje a Vietor
SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok Popis výstrahy Jav: Nízke teplot...
[9.1.2017, Referát civilnej ochrany]
Odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti - nízke teploty
Pri minimálnych teplotách civilná ochrana odporúča: Minimálna teplota Pri dosiahnutí 2. stupňaDosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20...
[7.1.2017, Referát civilnej ochrany]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 191 | Ďalej >>
 
Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2017 o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, o zrušení Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
...
[24.1.2017, Oddelenie školstva]
Zverejnenie zámeru - odpredaj časti pozemku EKN 6733/3


[24.1.2017, Oddelenie majetkoprávne a správy majetku]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[24.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....., ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
...
[23.1.2017, Oddelenie sociálnych vecí]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[16.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[13.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[13.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[13.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[10.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[9.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[9.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


[5.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Informácia o zverejnení zámeru "Porážka a spracovanie hydiny"
...
[3.1.2017, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[3.1.2017, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v ...
[30.12.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie o doručení písomnosti
Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z...
[29.12.2016, Oddelenie organizačno-správne]
KONKURZ
Mesto Kežmarok vypisuje konkurz na pozíciu konateľa spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o. Vyhlásenie v prílohe....
[28.12.2016, Prednosta MsÚ]
KONKURZ
Mesto Kežmarok vypisuje konkurz na pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska . Vyhlásenie v prílohe...
[28.12.2016, Prednosta MsÚ]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 144 | Ďalej >>
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016


[15.2.2016, Oddelenie organizačno-správne]
Oznámenie k Voľbám do NR SR 2016
Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je: primator@kezmarok.sk...
[10.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky
Adresa na doručovanie žiadostí voličov, ktorí žiadajú o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky /e-mailom/: maria.reznicka@kezmarok.sk ...
[9.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Oznam o volebných okrskoch
M E S T O K E Ž M A R O K OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ ...
[4.12.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Informácie pre voliča
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb NR SR
...
[23.11.2015, Oddelenie organizačno-správne]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

6608185506/1111
IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 5506

aktuálny stav: 1 924,-€

Bankový výpis 16 001
...
[10.2.2016, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 011
...
[24.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 010
...
[13.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 009
...
[3.11.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 008
...
[17.7.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 007
...
[14.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 006
...
[13.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 005
...
[6.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 004
...
[5.5.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 003
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 002
...
[23.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Bankový výpis 15 001
...
[16.4.2015, Oddelenie ekonomické]
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Dobrovoľná zbierka „Rekonštrukcia zimného štadióna“
Mesto Kežmarok vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného štadióna“ s číslom bankového účtu 6608185506/1111, IBAN SK56 1111 0000 0066 0818 ...
[15.4.2015, Oddelenie ekonomické]
<< Späť | 1 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie