Aktuality

Vo svojich schránkach si čoskoro nájdete augustové vydanie Novín Kežmarok

NK08

Vo Vašich obľúbených Novinách Kežmarok nájdete viac o týchto témach:

Stolnotenisový klub víťazom druhej ligy starších žiakov aj dorastencov

Stolnotenisový klub (STK) Severka Kežmarok má za sebou úspešnú sezónu, aj napriek tomu, že bola kvôli pandemickej situácii prerušená. Pre klub je to mimoriadne vydarená a ťažká sezóna aj po tom, čo nás koncom roka opustil zakladateľ Severky Kežmarok MUDr. Jaroslav Novotný.

Jaroslava Božoňa ku športu priviedol otec a rovnako tak chce viesť aj on svoje deti

Po skončení osemročnej školy jeho kroky smerovali na športové gymnázium do Banskej Bystrice. Tam začala jeho profesionálna kariéra, ktorá pokračovala štúdiom na fakulte športu taktiež v Banskej Bystrici.  Ako Vás v začiatkoch športu ovplyvnil Váš otec? Otec založil v Kežmarku športové súťažné karate.

Ladislav Melikant, duša festivalu Európske ľudové remeslo

Festival sa vo svojom 30. ročníku niesol v znamení spomienok na jeho zakladateľov a dlhoročných podporovateľov. Cenu In memoriam si za svoju obetavú činnosť právom zaslúžil i Kežmarčan Ladislav Melikant. S jeho synom sme spomínali na to, ako festival prežívala rodina Melikantovcov.

Novo zreštaurovaný obraz z Múzea v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku uchováva mnohé hodnotné i zaujímavé hmotné doklady minulosti. Niektoré sa doň dostali vo veľmi zlom stave, a tak, aby mohli byť vystavené na verejnosti, musia najskôr prejsť konzervátorským alebo reštaurátorským procesom. Nateraz posledným zbierkovým predmetom, ktorý prešiel touto ozdravnou procedúrou je obraz so zaujímavým ikonografickým námetom Krista v mystickom lise.

Vysvedčenie Odbornej školy pre ženské povolania

Ženy dlho nemali prístup k vyššiemu vzdelaniu a obyčajne navštevovali len ľudové, v dnešnom ponímaní základné školy. Napokon, ich prvoradou úlohou bola výchova detí a starostlivosť o domácnosť. Postupne sa situácia zmenila, takže aj zástupkyne nežnejšieho pohlavia smeli získavať vyššie vzdelanie.   V Kežmarku v roku 1895 vznikla dievčenská meštianska škola pod správou tunajšej evanjelickej cirkevnej obce.

Leto s knihou sa stretlo s veľkým záujmom u malých Kežmarčanov

V prvom polroku 2022 pribudlo do knižničného fondu mestskej knižnice 225 knižných noviniek rôznych žánrov, z toho 76 pre detských čitateľov a 149 pre dospelých. Veľký záujem je o podujatia v rámci cyklu Leto s knihou každú stredu o 10.00 hod. pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Tri veci, ktoré ste možno nevedeli o mestskej knižnici

Zriadenie knižnice sa datuje do roku 1945, hneď po dvoch rokoch činnosti knižnica má 1 015 zväzkov, 137 čitateľov a 600 výpožičiek. V akom stave je terajší knižničný fond a na čo sa môžeme počas jesene tešiť, sa dozvieme v nasledujúcom článku.

Najkrajšie chvíle z jubilejného remeselného festivalu pod Tatrami EĽRO

Mesto Kežmarok bolo v minulosti slobodným kráľovským mestom. Jeho slávu šírili umelci, spisovatelia, básnici a aj kupci a významní remeselníci. Na slávne remeselné a cechové tradície nadviazal od roku 1991 festival ľudových remesiel. V roku 2022 sme boli svedkami jeho už 30. jubilejného ročníka.

Aktívne prežitie leta spojené so vzdelávaním v Centre voľného času

Centrum voľného času (CVČ) v Kežmarku je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež aj počas letných prázdnin. Leto v centre voľného času V mesiaci júl sme si pre deti pripravili štyri turnusy letných táborov.

Gréckokatolíci v Kežmarku majú už vlastnú farnosť

Návšteva biskupa Mons. Petra Rusnáka bola 20. júla spojená s vyhlásením novozriadenej  Gréckokatolíckej farnosti Kežmarok. V stredu 20. júla navštívil Gréckokatolícku farnosť Ľubica-Kežmarok apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Mons. Peter Rusnák. Pozdrav od občanov mu odovzdal hneď po príchode Jozef Matia, viceprimátor mesta Kežmarok. Návšteva biskupa bola spojená s vyhlásením novej farnosti Kežmarok.

Relikvie svätca v džínsoch a teniskách v Kežmarku

Talianske pútnické miesto Assisi bolo 10. októbra 2020 miestom blahorečenia Carla Acutisa. Farnosť Kežmarok pre veriacich k verejnej úcte dáva relikvie tohto mladého blahoslaveného, ktorý môže byť vzorom pre mladých veriacich i v našom meste. Životopis svätca Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v rodine, v ktorej jeho rodičia vieru veľmi nepraktizovali.

V spomienkach na kežmarský festival

Festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) sa už natrvalo zapísal do vedomia Kežmarčanov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia, ktorí berú festival ako jedinečnú príležitosť na oslavu tradícií, kultúry ale i priateľstva.

Prílohy na stiahnutie