Aktuality

Inzeráty

Predaj nehnuteľnosti – polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku

6. júla 2023

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí polyfunkčného objektu, súpisné číslo 114, vchod číslo 114, na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. […]

Verejné obchodné súťaže na prenájom a predaj nehnuteľností do 30. júna

16. mája 2023

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytového priestoru, bufetu o celkovej výmere 16 m2 v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište s. č. 1857, Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 na výlučného vlastníka Mesto Kežmarok. Minimálne ročné nájomné: 819,20 eur Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť […]

Predaj a prenájom nehnuteľností

20. februára 2023

Mesto Kežmarok vyhlasuje verejné obchodné súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností. Termín na predloženie  súťažných návrhov do 31. marca 2023 do 12:00 hod. Bližšie informácie nájdete na elektronickej úradnej tabuli v kategórii Obchodná verejná súťaž, Verejná súťaž. MESTO KEŽMAROK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v katastrálnom území Kežmarok, a to nebytových priestorov ako […]