Aktuality

Všetky aktuality

Mesto Kežmarok si odnieslo tri ocenenia v súťaži 30 rokov Interreg v objektíve

16. mája 2021

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko v spolupráci s Euroregiónom Tatry, Euroregiónom Beskydy a Karpatským euroregiónom vyhlásili fotografickú súťaž, ktorej vyhodnotenie prinieslo do Kežmarku tri ocenenia. Na súťaži sa mohla zúčastniť každá inštitúcia, ktorá realizuje štandardný projekt alebo mikroprojekt, financovaný z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. „Všetky fotografie bolo potrebné […]

Archeológia počas COVID-19

16. mája 2021

Rovnako ako stavbári, aj archeológovia patria k tej skupine ľudí, ktorá sa napriek pandémii neprestala venovať svojej klasickej náplni práce – archeologickému výskumu. Týka sa to predovšetkým výskumov viažucich sa k stavebným dielam s dlhšou dobou realizácie, resp. stavbám väčšieho rozsahu. V tomto prípade vedia, že prídu na organizované stavenisko, kde sa z pohľadu bezpečnosti […]

Významné jubileum organu dreveného artikulárneho kostola

16. mája 2021

Pozornosť každého návštevníka dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku zaujme mimoriadne bohatá výzdoba organového chóru, ktorý zdobia maľované postavy anjelov, hrajúcich na rôznych hudobných nástrojoch. Do centra tohto chóru bol vsadený barokový organ, pochádzajúci od levočského výrobcu organov Vavrinca Čajkovského (Laurencius Czaykoffsky), ktorý jeho výstavbu po podpísaní zmluvy s miestnym cirkevným zborom v Kežmarku, dokončil v rokoch 1719 […]

Všade dobre, na Slovensku naj

16. mája 2021

Partia mladých ľudí, ktorí milujú zábavu, radi vykonávajú rôzne aktivity a sú kreatívni, sa na začiatku roka rozhodla pre spoločnú dovolenku na Slovensku. Voľba bola jasná – slovenská „Route 66“ vedúca zo Šiah do Tatranskej Javoriny. Cesta je dlhá takmer 247 kilometrov a prechádza cez tri kraje – Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský. Avšak v marci […]

Polícia kontrolovala podávanie alkoholu mladistvým

16. mája 2021

V Kežmarku sa uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Vo večerných hodinách 10. júla vykonali príslušníci Mestskej polície Kežmarok a príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kežmarok akciu v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických […]

Civilná ochrana – všeobecné zásady pri ohrození

16. mája 2021

Pri ohrození obyvateľstva je potrebné dodržiavať zásady: Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku. Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni. Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie. Nerozširujte poplašné a neoverené správy. Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť. […]

Pocity ako zo Stredomoria… v Kežmarku

16. mája 2021

Priamo uprostred rodinnej zástavby a bytoviek vznikol v našom meste nádherný kultúrno-spoločenský kútik, ktorý mi pripomenul skvelé dojmy z letných dovoleniek. V priestoroch administratívnej budovy mestského kultúrneho strediska niekoľko nadšených ľudí vytvorilo v záhrade prekrásne komorné letné kino s maličkým pódiom. Vo štvrtok 9. júla som sa zúčastnil na premiére tohto kina. Premietal sa film Yesterday. Hudba nesmrteľných Beatles celý dojem […]

DJ-ský pult medzi ľuďmi, osvetlenie hradu magické, zvuk špičkový

16. mája 2021

Headlinerom turné Sunset Boulevard bude známy DJ EKG, vlastným menom Miroslav Ecker, ktorému sme položili pár otázok. „Hudobnú slobodu možno vyjadriť tancom a stretnutím skvelých ľudí. K tomu pridáme západ slnka, hrad z 15. storočia a vznikne zážitkový event s menom Sunset Boulevard. Kežmarok má za sebou bohatú históriu a jeho ľudia vedia urobiť neskutočnú atmosféru. […]

Svetoví otužilci

16. mája 2021

Len nedávno sa mi kamarát priznal s krásnym úspechom. Určite ho poznáte aj vy. Je neprehliadnuteľný, keď ho v zime v centre mesta stretnem len v kraťasoch a tričku. Ja, zababušená až po uši, veď sneží, a on si vykračuje v botaskách a krátkom oblečení. Zima mu neprekáža. Je predsa jeden zo zakladateľov klubu kežmarských otužilcov. […]

Nádvorie hradu hostilo remeselníkov Festivalu za euro

16. mája 2021

Na nádvorí Kežmarského hradu sa 11. júla uskutočnilo jednodňové podujatie s názvom Festival za euro. Obyvateľom a návštevníkom mesta malo aspoň sčasti pripomenúť festival Európske ľudové remeslo, ktorý bol tento rok zrušený v rámci opatrení súvisiacich so šírením nového koronavírusu vo svete. V stánkoch na nádvorí už od 10.00 hod. svoju prácu a výrobky predstavilo niekoľko […]

Zachránený zápas. Spomienka na futbalistu, ktorý hral srdcom a nebol sám

16. mája 2021

Futbalový štadión pri Tatraľane v Kežmarku v povojnových rokoch bol plný fanúšikov a mesto bolo vtedy svedkom zápasu, na ktorý sa dodnes spomína. Iskra, ktorú nazývali predtým Textilka, hrala v roku 1949 či 1953 dôležitý zápas, do konca ktorého chýbalo už len pár minút a „svetelná tabuľa“, ktorú vtedy predstavoval jeden funkcionár, ktorý držal v ruke papierové tabuľky s číslami, ukazovala […]

Pred šiestimi mesiacmi by sme neverili…

16. mája 2021

Pri tvorbe plánu práce komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta v Kežmarku na volebné obdobie 2018 – 2022 sme si zadali aj úlohu pracovať so subjektmi cestovného ruchu. Dňa 3. decembra 2019 sa pod záštitou pána primátora Ferenčáka konala konferencia o cestovnom ruchu na území mesta Kežmarok, ktorej úlohou bolo informovať o momentálnej situácii a možnej podpore […]

Letné kúpalisko prinieslo do regiónu možnosť rekreácie

16. mája 2021

Občanom boli po štvrtýkrát od obnovenia letného kúpaliska sprístupnené dva bazény na rekreáciu. Výnimočné miesto sa stalo pre mnohé rodiny miestom oddychu a rekreácie „doma“. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 23. júla skontrolovali hygienické a prevádzkové parametre nášho letného kúpaliska. Kontrolný tím skonštatoval, že všetky stanovené podmienky sú plnené a kvalita vody spĺňa hygienický štandard. „Dokonca […]

Z histórie pôrodníctva v našom meste

16. mája 2021

História, ktorej sa rokmi stávame súčasťou, je nielen spomienkou na minulosť, ale aj studnicou poznania. Ako vyslúžený lekár-pôrodník často spomínam na roky svojej aktívnej činnosti, veď som v kežmarskej pôrodnici pracoval od roku 1966 do roku 2005, takmer 40 rokov. Zaujímalo ma, ako to v Kežmarku s pôrodníckou starostlivosťou bolo predtým, kedy sa začala písať […]

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

16. mája 2021

Búrka je v širokom zmysle pomenovanie pre poveternostný jav, ktorý má spravidla svoj zreteľný začiatok a ukončenie a je pre danú oblasť extrémnym typom počasia. Sprievodnými javmi počas búrky sú silný vietor, elektrické výboje, intenzívny dážď a prípadne aj krúpy.   Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah II. a III. stupňa pri výskyte búrok? Búrky – 2. stupeň Výskyt […]

Režimové opatrenia v čase vzniku mimoriadnej udalosti – únik čpavku zo zimného štadióna

16. mája 2021

• Urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra, evakuáciu riadi vyškolený zamestnanec zimného štadióna). • Ak ste mimo budovy, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy […]

Úspešná sezóna 1. PPC Fortuna Kežmarok

16. mája 2021

Sezóna 2019/2020 bola pre stolnotenisový klub MŠK jednou z najúspešnejších v celej jeho histórii. Samozrejme, za 26 rokov fungovania sa toho stalo veľa, napr. postup do mládežníckej extraligy v kategórii dorast, niekoľkonásobná účasť na majstrovstvách Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách (mladší žiaci, starší žiaci alebo dorast). Treba spomenúť aj fakt, že niekoľko majstrovstiev, či už Slovenska alebo východného Slovenska, […]

Druhýkrát z Kežmarku na biskupský stolec

16. mája 2021

V stredu 25. marca 2020 menoval pápež František kežmarského farára a dekana Jána Kuboša za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy. Málokto vie, že v našom meste už raz pôsobil kňaz, ktorý sa neskôr tiež stal biskupom. Paradoxne, k podobnej situácii došlo presne pred 100 rokmi. Vtedy pápež Benedikt XV., počas novembra 1920, vymenoval pre územie Slovenska troch rímskokatolíckych biskupov. Spišské […]