Školstvo

Škola umeleckého priemyslu ponúka deviatakom moderné študijné odbory

16. mája 2021

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Naším cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a rôznych foriem rozvoja našich žiakov. Škola sa vo veľkej miere […]

Robíme, čo učíme

16. mája 2021

Základná škola Dr. Daniela Fischera je už piaty rok zapojená do najväčšieho výchovno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete – Zelená škola. Škola má za sebou úspešne ukončené certifikačné obdobie pre prvú prioritnú tému Voda, ktorej sme sa podrobne venovali v rokoch 2015 až 2017. Za plnenie aktivít v danej téme sme získali medzinárodný certifikát a vlajku siete Eco-Schools. 12. […]

Otto Bruckner pred sto rokmi prvýkrát zasadol na riaditeľskú stoličku

16. mája 2021

História Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku sa začala písať už od konca 19. storočia. Ako druhá na Spiši bola v roku 1895 zriadená Dievčenská evanjelická meštianska škola. Významný pedagóg Otto Bruckner, podľa ktorého nesie škola dnes meno, nastúpil do funkcie riaditeľa v roku 1920. Do výučby zaradil tovaroznalectvo, obchodnú korešpondenciu, účtovníctvo alebo varenie a stolovanie. Počas niekoľkých rokov […]

Október v materskej škole sa niesol v duchu úcty k starším

16. mája 2021

Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu. Október, mesiac úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, keď prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas, keď treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie. Stalo sa už tradíciou, že v Materskej škole […]

Prezentačná výstava žiakov výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera

16. mája 2021

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa v septembri 2020 uskutočnilo Bienále výtvarnej alternatívy 2020 – samostatná prezentačná výstava víťazov XV. Bienále z roku 2019 – celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou. Súčasne sa uskutočnil aj celoslovenský dvojdňový seminár pre pedagógov s obmedzeným počtom účastníkov. V roku 2019 sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera v Kežmarku zúčastnili so […]

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ (Johann Wolfgang Goethe)

16. mája 2021

Pri tomto citáte sa odvíjajú činy a skutky skutočnej lásky a výchovy, ktorú vkladáme do našich detí, aby sme viedli ich kroky správnym smerom. Najdôležitejšie v živote každého človeka je nájsť si správnu cestu, ktorá ho uspokojuje a prináša radosť a potešenie. Táto cesta sa týka predovšetkým vytvorenia zázemia, akým je rodina, deti, spoločnosť blízkych ľudí a práca. Ako som už […]

Náš svet fantázie

16. mája 2021

Ani by ste neverili, čo všetko dokážu šikovné detské rúčky malých výtvarníkov. Je to hotové čarovanie s farbami, rydlom, hlinou, papierom a inými materiálmi. Usilovná práca mladých výtvarníkov ZUŠ A. Cígera prináša svoje plody, nimi sa žiaci prezentujú na výstavách a súťažiach doma aj v zahraničí. Všetky sú originálne a nenapodobiteľné. Téma 48. ročníka Medzinárodnej výtvarnej výstavy detí v Lidiciach v Českej […]

Oslavy 50. výročia vzniku materskej školy

16. mája 2021

V školskom roku 2019/2020 Materská škola na Cintorínskej ulici v Kežmarku oslávila 50. výročie svojho vzniku. Ako sa dozvedáme z kroniky: „Po túžobnom a dlhom očakávaní bola roku 1970 v Kežmarku slávnostne odovzdaná do prevádzky IV. MŠ.“ Prvé deti vstúpili do nových priestorov materskej školy 16. februára 1970. Odovzdaním materskej školy bolo mnohým zamestnaným matkám umožnené zveriť svoje ratolesti do rúk […]

Spolupráca bola a bude dôležitá

16. mája 2021

Po dva a polmesačnej pauze, spôsobenej vírusom COVID-19, sa od 1. júna deti a žiaci vrátili do materských a základných škôl zriadených mestom Kežmarok. Počas tejto doby, ktorá nás donútila byť doma, žiaci a učitelia začali vyučovanie s využitím IT technológií a dištančného vzdelávania. Určite ste sa s tým stretli v správach, ktoré prednedávnom vysielala Kežmarská televízia. Pred znovuotvorením škôl sa […]

O zveľadenie kežmarskej strednej odbornej školy sa postarali viaceré investície

16. mája 2021

Stredná odborná škola, Garbiarska 1 v Kežmarku patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce školy nielen v našom meste, ale i v celom regióne. Škola má mnoho učebných a študijných odborov, ktoré v rámci odbornej praxe realizujú viaceré aktivity. Jej pedagógovia a študenti okrem iného už viackrát zabezpečovali aj zasadnutia mestského zastupiteľstva a taktiež štyrikrát už mali možnosť zastrešovať i výjazdové rokovania vlády […]

Sloboda v piesňach študentskej kapely In Medias Res

16. mája 2021

Na viacerých kultúrnych i spoločenských akciách mesta sme mohli vidieť a hlavne počuť mladú študentskú kapelu In Medias Res. Spoločná záľuba v podobe dobrej muziky spája už niekoľko generácií študentov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. „Spočiatku sme dali dokopy len pár spolužiakov v ročníku, ktorí navštevovali základnú umeleckú školu a vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj,“ spomína na začiatky kapely […]

Klubovňa priateľstva otvorila po prvýkrát svoje brány

15. mája 2021

Klubovňa priateľstva vznikla na základe potrieb mladých ľudí v našom meste a okolí. Mladým má umožniť, aby zmysluplne trávili čas. Koncom minulého roka v Kežmarku vznikla nová iniciatíva zameraná na potreby mladých ľudí s názvom Klubovňa priateľstva. Rozvíja sa tu u mladých hlavne dobrovoľníctvo, organizujú sa projektové dni a taktiež im slúži na osobnostný rozvoj. „Vypočuli sme si potreby a na základe […]

Významné januárové udalosti Základnej umeleckej školy Antona Cígera

15. mája 2021

Kežmarčania boli v novom roku svedkami dvoch významných udalostí pre Základnú umeleckú školu Antona Cígera. Na sviatok Troch kráľov jej žiaci a pedagógovia v Paulínskom kostole predstavili nové CD a 15. januára si od primátora mesta prevzal dekrét na ďalších päť rokov riaditeľ školy Ján Levocký. V Kežmarku vznikla prvá nemecká hudobná škola v roku 1931 a […]

Je možné umením meniť svet?

15. mája 2021

Vo výstavnej sieni na hlavnom námestí 64 sa 13. januára uskutočnila vernisáž ďalšej výstavu, tentoraz s názvom Umením meníme svet, ktorá patrila študentom Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. „Kreativita, nadanie, tvorba, nápaditosť, talent, to všetko a omnoho viac spája ľudí, ktorí sa rozhodli svoj životný štýl a spôsob bytia podriadiť umeniu. Hovorí sa, že umenie nie je chlebom, ale […]

Kežmarská škola je štvrtou najlepšou v kraji

15. mája 2021

Hodnotenie škôl vydala opäť po roku mimovládna organizácia INEKO. Nestratili sa v ňom ani kežmarské základné či stredné školy. Medzi gymnáziami sa kežmarské Gymnázium P. O. Hviezdoslava umiestnilo na deviatom mieste v rámci kraja so ziskom 6,7 bodu a hodnotením ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov. Najlepšie ohodnotenou kežmarskou školou sa stala Hotelová akadémia Otta Brucknera, ktorá […]

Gymnazisti podporili lesnú zver zberom suchého pečiva

15. mája 2021

V januári bolo v našich lesoch dostatok snehu a pre zver to znamenalo stav núdze, keď jej bolo treba pomôcť prežiť toto obdobie. Zbierka suchého pečiva gymnazistov bola veľmi nápomocnou iniciatívou v týchto chladných dňoch. Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Daniela Mihóková spolu s pedagogičkou Dušanou Slovíkovou boli oslovené Ondrejom Jankurom s prosbou zorganizovať zbierku suchého pečiva pre lesnú […]