Aktuality

Všetky aktuality

Zimná výzva je späť!

5. januára 2022

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spúšťa aj počas tejto zimnej turistickej sezóny kampaň Zimná výzva, ktorej cieľom je ukázať turistický potenciál Prešovského kraja jeho návštevníkom. Zimná výzva 2 začína 20. decembra a potrvá do 20. marca budúceho roku. Tento ročník má prívlastok Expedícia Severovýchod Slovenska, keďže do kampane sú zapojené aj menej známe turistické lokality. […]

Aktivity a plány Hotelovej akadémie Otta Brucknera

5. januára 2022

V rozhovore pre Noviny Kežmarok ozrejmila Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD., koordinátorka propagácie a marketingu Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku aktuálnu situáciu a plány kežmarskej strednej školy. Ako hodnotíte prvý polrok tohto školského roka? S čím ste museli zápasiť a na aké situácie ste už boli pripravení? Dištančné vzdelávanie komplikuje vyučovanie nám, učiteľom, nakoľko niektoré hodiny prebiehajú prezenčne, iné dištančne. […]

Hudobný život v Kežmarku naprieč históriou

5. januára 2022

Melódia a príjemné tóny sprevádzajú životom od nepamäti. Minulosť nám ukazuje, že na strednom Spiši nájdeme viaceré hudobné skvosty. Prebádajme spoločne cestu hudby z dôb minulých v našom meste. Kežmarok sa mohol hrdiť až dvoma miestami, kde sa zbieral archív hudobnín. Prvým bol Kostol sv. Kríža, kde bolo niekoľko diel skladateľov daného obdobia. Medzi nimi sa objavil i organista […]

Výzvy, ktoré posunuli umelecké vzdelanie v Kežmarku vpred

5. januára 2022

V roku 2022 si pripomenieme výročie založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Riaditeľ školy Ján Levocký spomína na 32 rokov, kedy sa striedali menej náročné a ťažšie obdobia. Medzi ťažké patril prechod pod novovzniknutú aŠkolskú správu v Poprade a obdobie reštitúcii, kedy sa budova, kde škola sídli, vrátila evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Vedenie Školskej správy odmietalo […]

Tajomstvá hradných depozitárov. Kalendár pre rok 1933

4. januára 2022

Kalendár kedysi patril medzi najväčšie cennosti asi každej domácnosti. Hneď po Biblii a modlitebnej knižke. Zbierkový fond Múzea v Kežmarku obsahuje okolo tridsať kalendárov z rokov 1892 – 1956, písaných po nemecky, maďarsky, slovensky. K najzaujímavejším patrí Kalendár Nemeckého kultúrneho zväzu. Vyznačoval sa krásnymi farebnými obálkami a množstvom obrázkov. Bohatými ilustráciami sa pýšili rovnako takzvané  Mníchovské lietajúce listy. Zmienku o Kežmarku […]

Pandémia ovplyvnila remeselníkov a predajcov

4. januára 2022

Mesto sa pre platné nariadenia rozhodlo neorganizovať tradičné vianočné trhy. Situácia, kedy je znemožnený predaj a kontakt so zákazníkom, položila mnohých predajcov na kolená. Vianočné trhy mali byť pre mnohých predajcov vrcholom sezóny, opak sa stal pravdou. Obľúbená udalosť sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu a lockdown neuskutočnila. Nachystané sviečky, čapice či rukavice, šperky, domáca kozmetika a iné […]

Projektové aktivity Euroregiónu Tatry

4. januára 2022

Po tom, ako sa vinou pandémie stal rok 2020 jedným z najťažších rokov histórie Združenia, sa organizácia s obnovenou nádejou pozerá na budúcnosť. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, či stále nedostatočným finančným zdrojom sme presvedčení, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality služieb v Združení sa nám spoločnými silami […]

Porevolučná cesta kežmarského Maguráčika

4. januára 2022

Rok 1996 potvrdil správnosť nastúpenej cestu súboru. Už v apríli, cez veľkonočné sviatky, sa Maguráčik vybral na ďalší zahraničný zájazd, znova na rieku Loire do mestečka San Syr sur Loire vo Francúzsku. Spoločne s mladými športovcami dôstojne reprezentovali našu mladú republiku na tradičnom futbalovom turnaji žiakov, ktorého súčasťou bolo predstavenie kultúry, toho ktorého zúčastneného štátu, […]

Zvonár kežmarského rímskokatolíckeho kostola a kežmarskí nezbedníci

4. januára 2022

Osudy miestnych obyvateľov z prelomu 19. a 20. storočia boli veľakrát úsmevné i vážne. Pôvodný rukopis Alfréda Grosza spracovala autorská dvojica Milan Choma a Gabriela Fülöppová. Príhodu kežmarského zvonára nájdete v tomto článku. Pred rokom 1900 alebo možno aj neskôr spieval z veže rímskokatolíckeho kostola zvonár. Vždy večer od 9-tej do 12-tej, zakaždým, keď odbila celá […]

Historické udalosti v januári

4. januára 2022

1829 Karol Kuzmány prišiel do Kežmarku až okolo Vianoc 1829, alebo v januári 1830 a stal sa profesorom lýcea. Učil v prvej – gramatickej triede. Prebral vedenie slovenskej študentskej  spoločnosti, ktorá vznikla ešte roku 1824 – ako o tom píše vo svojich spomienkach člen spoločnosti Samo Tomášik. 1880 V Kežmarku sa 2. novembra 1880 narodil JUDr. […]

Mesto sa zapojilo do medzinárodného projektu IoTxChange

4. januára 2022

Hlavným cieľom siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“ je vzájomná výmena skúseností v oblasti digitalizácie založenej na riešeniach IoT – internetu vecí.  Viac informácií poskytne interview s projektovým manažérom Dávidom Cintulom.   Každý partner bude preverovať, či a ako by bolo možné vyskúšať riešenia, ktoré boli úspešne aplikované v iných mestách. V tejto súvislosti sa sieť […]

Kostolné námestie sa dočká rekonštrukcie. Hlavné slovo majú pamiatkári

4. januára 2022

Revitalizácia kežmarského Kostolného námestia je na stole takmer 10 rokov. V decembri sa na Radnici uskutočnilo stretnutie s vizualizáciami a plánom, ktorý v sebe zahŕňa i nové parkovacie miesta. „ Decembrové stretnutie v priestoroch Radnice bolo pracovným stretnutím k rozpracovanému projektu a rieši naozaj celú rekonštrukciu Kostolného námestia vrátane prístupov z Hlavného námestia Dr. Alexandra a Novej ulice,“ povedala vedúca prípravy investícií Eva Kelbelová. Okrem […]

Rekonštrukcia športovísk v dôležitom roku pre kežmarský šport

4. januára 2022

Prestížne ocenenie European Town of Sport 2022 v kategórii do 25-tisíc obyvateľov mestu udelila hodnotiaca komisia ACES Europe pri Európskej únii v Bruseli. V roku 2022 tak mesto ponesie titul a musí sa popasovať i s rekonštrukciami športovísk. Kežmarok úspešne obhájil svoju kandidatúru. O oficiálnom výsledku rozhodnutia komisie samosprávu informoval prezident ACES Europe Gian Francesco Lupattelli vo svojom gratulačnom […]

Zdravotná starostlivosť ostáva pre samosprávu prioritou

4. januára 2022

Pandémiou poznačený rok 2021 nezastavil investičné aktivity v meste. Najväčšou investíciou roka sa stala výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Základný kameň bol osadený v júli 2020 a do prevádzky by mala byť uvedená v priebehu roka 2022. V novopostavenej päťposchodovej budove  sa bude nachádzať 24 ambulancií, rehabilitačné centrum, dialýza a kongresové centrum s kapacitou do […]

Práce na Redute budú hotové do leta

4. januára 2022

V rámci komplexnej rekonštrukcie plánuje mesto realizovať obnovu zastrešenia, fasády, okien, dverí a vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný. Návštevník si v ňom pozrie expozície o národnej kultúrnej pamiatke. Na mieste Reduty stála v minulosti strážna veža. Tú prestavali v 17. storočí majitelia kežmarského hradu, rodina Thökölyovcov, na takzvaný panský dom Herrenhaus. Ubytovávali v ňom svojich hostí. […]

Stretnutie v partnerskom meste Příbram potvrdilo správne smerovanie vzdelávania

4. januára 2022

Rok 2021 bol z hľadiska Centra voľného času (CVČ) veľmi náročný. V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená. Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022.  Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili […]

Andrea Junger o titule Európskeho mesta športu

4. januára 2022

Mestá v rozvoji a podpore športu zohrávajú dôležitú úlohu. K jednému z prostriedkov podpory športovania v meste patrí titul Európske mesto športu, o ktorého udelení rozhoduje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe). Keď minulý rok navštívili naše mesto komisári asociácie, bola medzi nimi aj Andrea Junger – jediná slovenská delegátka. Mgr. Andrea […]

Spolu dokážeme nájsť riešenia

4. januára 2022

Vážení spoluobčania, milí Kežmarčania, v mene všetkých zamestnancov Mestského úradu Kežmarok i v mene svojom mi dovoľte zablahoželať vám  k novému roku. Zároveň by som sa vám chcel poďakovať za  minuloročnú priazeň, spoluprácu i podporu. Keď sme pred rokom rekapitulovali predchádzajúcich 365 dní a črtali si vízie do nového roka, všetci sme dúfali, že 2021 bude lepší ako ten predchádzajúci. Pravdou […]