Aktuality

Všetky aktuality

Z histórie pôrodníctva v našom meste

16. mája 2021

História, ktorej sa rokmi stávame súčasťou, je nielen spomienkou na minulosť, ale aj studnicou poznania. Ako vyslúžený lekár-pôrodník často spomínam na roky svojej aktívnej činnosti, veď som v kežmarskej pôrodnici pracoval od roku 1966 do roku 2005, takmer 40 rokov. Zaujímalo ma, ako to v Kežmarku s pôrodníckou starostlivosťou bolo predtým, kedy sa začala písať […]

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

16. mája 2021

Búrka je v širokom zmysle pomenovanie pre poveternostný jav, ktorý má spravidla svoj zreteľný začiatok a ukončenie a je pre danú oblasť extrémnym typom počasia. Sprievodnými javmi počas búrky sú silný vietor, elektrické výboje, intenzívny dážď a prípadne aj krúpy.   Čo robiť po vyhlásení meteorologických výstrah II. a III. stupňa pri výskyte búrok? Búrky – 2. stupeň Výskyt […]

Režimové opatrenia v čase vzniku mimoriadnej udalosti – únik čpavku zo zimného štadióna

16. mája 2021

• Urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra, evakuáciu riadi vyškolený zamestnanec zimného štadióna). • Ak ste mimo budovy, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy […]

Úspešná sezóna 1. PPC Fortuna Kežmarok

16. mája 2021

Sezóna 2019/2020 bola pre stolnotenisový klub MŠK jednou z najúspešnejších v celej jeho histórii. Samozrejme, za 26 rokov fungovania sa toho stalo veľa, napr. postup do mládežníckej extraligy v kategórii dorast, niekoľkonásobná účasť na majstrovstvách Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách (mladší žiaci, starší žiaci alebo dorast). Treba spomenúť aj fakt, že niekoľko majstrovstiev, či už Slovenska alebo východného Slovenska, […]

Druhýkrát z Kežmarku na biskupský stolec

16. mája 2021

V stredu 25. marca 2020 menoval pápež František kežmarského farára a dekana Jána Kuboša za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy. Málokto vie, že v našom meste už raz pôsobil kňaz, ktorý sa neskôr tiež stal biskupom. Paradoxne, k podobnej situácii došlo presne pred 100 rokmi. Vtedy pápež Benedikt XV., počas novembra 1920, vymenoval pre územie Slovenska troch rímskokatolíckych biskupov. Spišské […]

Náš svet fantázie

16. mája 2021

Ani by ste neverili, čo všetko dokážu šikovné detské rúčky malých výtvarníkov. Je to hotové čarovanie s farbami, rydlom, hlinou, papierom a inými materiálmi. Usilovná práca mladých výtvarníkov ZUŠ A. Cígera prináša svoje plody, nimi sa žiaci prezentujú na výstavách a súťažiach doma aj v zahraničí. Všetky sú originálne a nenapodobiteľné. Téma 48. ročníka Medzinárodnej výtvarnej výstavy detí v Lidiciach v Českej […]

Na vyriešenie opakujúcich sa podnetov na sídlisku Sever si musíme počkať

16. mája 2021

V poslednej dobe sa na sociálnych sieťach mesta, ale i na iných komunikačných kanáloch začali objavovať rovnaké podnety občanov. Prvá kategória podnetov sa týkala košov na sídlisku a druhá výrazného osvetlenia v nočných hodinách. Pre revitalizáciu vnútrobloku Sever bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bola získaná finančná dotácia na realizáciu. Revitalizácia rieši komplexnú prestavbu a obnovu územia aj s […]

Život v Kežmarku po potope

16. mája 2021

Intenzívne dlhodobé dažďové zrážky v apríli a máj roku 2010 v meste Kežmarok a jeho okolí mali vplyv na nakumulovanie povrchovej vody z okolitých kopcov. Voda vtedy so sebou strhla časť lesnej a ornej pôdy na rôznych miestach, čo malo za následok náhle zdvihnutie hladiny Ľubického potoka a okolitých prítokov, ktoré sa 4. júna 2010 vyliali. Pri takom množstve zrážok sa povodniam v tomto […]

Rozhovor s novým náčelníkom mestskej polície v Kežmarku

16. mája 2021

Jednohlasne bolo 1. júna poslancami MsZ schválené menovanie nového náčelníka Mestskej polície v Kežmarku Štefana Šipulu, ktorý následne predniesol správu o jej činnosti za rok 2019. Vo funkcii náčelníka tak nahradil Jozefa Marhefku, ktorý mestskú políciu viedol od roku 2015 do roku 2019, Milana Kušniráka, ktorý bol neskôr poverený vedením polície.   Môžete sa v krátkosti predstaviť? […]

Z denníka Mestskej polície v Kežmarku v máji 2020

16. mája 2021

Piknik v meste 1. mája o 18.50 hod. sme prijali telefonický oznam, ktorý poukazoval  na nevhodné správanie skupinky mládeže v blízkosti pamätníka profesora Grosza na Ul. M. Lányiho, kde tieto osoby mali konzumovať rôzne potraviny, pričom obaly z nich mali následne odhadzovať do blízkeho okolia. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že šlo o skupinu osôb z neďalekej […]

Mesto, ktoré sa zapísalo do duše umelca

16. mája 2021

Akademický maliar Igor Pančuk navštívil 9. júna Kežmarok a zavítal aj do výstavnej siene, kde sa práve konala výstava Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Igor Pančuk sa narodil 12. júna 1958 v ukrajinských Černoviciach na Bukovine. Študoval v rokoch 1979 až 1984 na Fakulte výtvarného umenia Odeského inštitútu olejomaľbu u profesorov Zločivského a Logvina. Po […]

Dobré správy v Galérii u anjela

16. mája 2021

Dobré správy v podobe výstavy dvoch umelcov, ktorí ich šíria po celý život, predstavila Galéria u anjela. Fero Lipták a Juraj Čutek viackrát spolu vystavovali v Paríži, Bratislave, v Lišove. Rovnaká vlnová dĺžka, rovnaká krvná skupina, chlapčenský humor a snívanie. Paralely a súvislosti oboch autorov sú zjavné. Obaja si plnia svoje sny. Nestrácajú chuť hrať sa, zabávať a smiať. Majú tú zázračnú moc […]

Oslavy 50. výročia vzniku materskej školy

16. mája 2021

V školskom roku 2019/2020 Materská škola na Cintorínskej ulici v Kežmarku oslávila 50. výročie svojho vzniku. Ako sa dozvedáme z kroniky: „Po túžobnom a dlhom očakávaní bola roku 1970 v Kežmarku slávnostne odovzdaná do prevádzky IV. MŠ.“ Prvé deti vstúpili do nových priestorov materskej školy 16. februára 1970. Odovzdaním materskej školy bolo mnohým zamestnaným matkám umožnené zveriť svoje ratolesti do rúk […]

Zmeny v opatreniach voči šíreniu koronavírusu od 1. júla

16. mája 2021

Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie tohto limitu. Organizátor teda bude musieť zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia. Umožní sa organizácia hromadných podujatí s počtom viac ako 1000 osôb výhradne pre podujatia, ktoré je […]

Živá história na cintoríne

16. mája 2021

Smrť neodmysliteľne patrí k životu. Netradičným odvetvím cestovného ruchu, postupne sa rozvíjajúcim aj na Slovensku, je nekroturistika. Starý historický cintorín v Kežmarku na Toporcerovej 880 v tomto smere má čo ponúknuť a mesto plánuje tento jeho potenciál rozvinúť. Kežmarský historický cintorín je osobitá pamiatka. U obyvateľov mesta ani u návštevníkov nevzbudzuje takú pozornosť ako kostoly, hrad, školy či meštianske […]

Spomienky na pôsobenie otca Kuboša v Kežmarku

16. mája 2021

Pána dekana Kuboša som stretla prvýkrát asi pred 20 rokmi buď na nejakom sedení na Kapitule, alebo na cirkevnej škole v Kežmarku, krátko sme sa pobavili o náboženských otázkach. Druhýkrát sme sa uvideli pri oslavách 120. výročia ZŠ na Hradnom námestí. No a naša spolupráca sa začala v roku 2019, keď som viedla komisiu k […]

Predajcovia v Kežmarku dostali možnosť otvoriť svoje prevádzky online

16. mája 2021

Projekt podporený mestom Kežmarok, ktorý nájdete na stránke www.kezmarokponuka.online, predajcom umožňuje predávať svoje služby a produkty na území mesta prostredníctvom internetového predaja. Je nápomocný všetkým, ktorí museli svoje aktivity počas krízy obmedziť. Taktiež pomôže aj ostatným rozšíriť svoje predajné kanály. Vďaka projektu môžete byť pre Kežmarčanov dostupní počas celého roku. Obyvatelia nájdu na jednom mieste sústredenú ponuku […]

Adrenalín a zábava na tráve i snehu

16. mája 2021

Kiting je šport, pri ktorom sa hráte s prírodnými živlami. Základom pri ňom je vietor, ktorý poskytuje potrebnú trakčnú silu. Vďaka kitingu si určite sami, na ktorom kežmarskom kopci chcete mať v zime vlek. Na Slovensku je kiting pomerne neznámy šport. Jeden z dôvodov môže byť aj ten, že ide o novinku. Prvé školy kitingu začali […]