Aktuality

Všetky aktuality

O zveľadenie kežmarskej strednej odbornej školy sa postarali viaceré investície

16. mája 2021

Stredná odborná škola, Garbiarska 1 v Kežmarku patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce školy nielen v našom meste, ale i v celom regióne. Škola má mnoho učebných a študijných odborov, ktoré v rámci odbornej praxe realizujú viaceré aktivity. Jej pedagógovia a študenti okrem iného už viackrát zabezpečovali aj zasadnutia mestského zastupiteľstva a taktiež štyrikrát už mali možnosť zastrešovať i výjazdové rokovania vlády […]

Sloboda v piesňach študentskej kapely In Medias Res

16. mája 2021

Na viacerých kultúrnych i spoločenských akciách mesta sme mohli vidieť a hlavne počuť mladú študentskú kapelu In Medias Res. Spoločná záľuba v podobe dobrej muziky spája už niekoľko generácií študentov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. „Spočiatku sme dali dokopy len pár spolužiakov v ročníku, ktorí navštevovali základnú umeleckú školu a vedeli hrať na nejaký hudobný nástroj,“ spomína na začiatky kapely […]

Karta Kežmarčana poskytne zľavy aj vernostný systém

16. mája 2021

Prvého decembra oficiálne odštartoval projekt kežmarskej mestskej karty. Tú si môžu Kežmarčania prevziať v informačnej kancelárii. Do projektu sa však stále môžu zapojiť aj podnikatelia. Projekt mestskej karty by mal pomôcť mikroekonomike a taktiež by mal odmeňovať obyvateľov mesta. „V novembri sme pracovali na vianočnej marketingovej kampani, keďže sa systém mestskej karty spúšťa oficiálne začiatkom decembra. Od […]

Prinesie nám koronakríza nové trendy v ekonomike a podnikaní?

16. mája 2021

V posledných týždňoch zažívame kvôli pandémii koronavírusu zmenu celého doterajšieho chodu spoločnosti. Odborný názor na to, čo môžeme čakať po skončení vládnych bezpečnostných opatrení, nám poskytla Kežmarčanka Ing. Mária Vrábliková, asistentka na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Poprade a externá doktorandka na Fakulte manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove. Zavedením obmedzení v školstve, cestovnom ruchu, kultúre, ale i […]

Zreštaurovali kríž na starom cintoríne

16. mája 2021

Rekonštrukciou prešiel nielen veľký drevený kríž, ale aj železné prvky – Ježiš, tabuľka s nápisom INRI a strieška. Na rekonštrukcii prvkov mali pôvodne pracovať študenti Školy umeleckého priemyslu (ŠUP), avšak kvôli mimoriadnej situácii si ju na starosť vzal maliar a pedagóg ŠUP Stanislav Kovalčík. „Na našej škole máme aj odbor reštaurátorstvo. Aj keď je zameraný viac na drevo, […]

Kultúrne stredisko aj múzeum myslia na letnú sezónu

16. mája 2021

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) aj Múzeum v Kežmarku sa prispôsobujú aktuálnej mimoriadnej situácii. V oboch kultúrnych inštitúciách je teraz čas na veci, na ktoré by počas sezóny priestor nebol. Riaditeľky však dúfajú, že sa letná sezóna, aj keď neskôr, rozbehne. MsKS v Kežmarku zastrešuje kultúrne stredisko, kino, knižnicu, výstavnú sieň a Kežmarskú informačnú agentúru. Všetky tieto prevádzky museli byť […]

Na Juhu chcú využívať geotermálnu energiu

16. mája 2021

Začiatok výstavby vrtu je naplánovaný na posledný štvrťrok tohto roku. Výstavba by mala trvať približne jeden rok. Spoločnosť GEOVRT Kežmarok, ktorej konateľom je Ján Blaško, plánuje v tomto roku za sídliskom Juh zrealizovať geotermálny vrt s predpokladanou hĺbkou 2 800 metrov. Jeho cieľom je využitie geotermálnej energie na výrobu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody v jestvujúcich blokových kotolniach […]

Snaha občanov skrášliť naše mesto nie je novinkou

16. mája 2021

Osobnosť Dr. Alexandra v našom meste je známa už nejednu generáciu. Medzi jeho aktivity zaraďujeme aj vytvorenie Okrášľovacieho spolku mesta Kežmarok. Bol to dobrovoľnícky spolok, ktorý financovali jeho členovia a mesto naň prispievalo ročne 50 korún, no napriek tomu mal spolok v roku 1910 už 125 členov. Úlohou spolku bolo okrášľovať mesto vysádzaním stromov a okrasných kríkov, ktoré mali […]

Stopy po občianskych spolkoch môžeme badať na mestskej zeleni

16. mája 2021

Rozširovanie zelene v meste je dlhodobým cieľom samospráv na Slovensku. Počas rokov sa menili plány, aké stromy a kde bude mesto či občania z vlastnej iniciatívy vysádzať. V minulosti sa o zeleň v meste značne starali Okrášľovací spolok pod vedením Dr. Alexandra a Zalesňovací spolok. Dnes je starostlivosť o zeleň na pleciach oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku mesta. Park […]

V Kežmarku dezinfikovali verejné priestranstvá

16. mája 2021

Od 3. apríla v meste Kežmarok začali dezinfikovať viaceré verejné priestranstvá. Dezinfekčné postreky boli vykonané na zastávkach autobusovej i vlakovej dopravy v meste. Čistenie dezinfekčným roztokom chlórnanu sodného sa uskutočnilo komplexne v priestranstvách, kde sa často zdržiavajú občania nielen nášho mesta. V meste začiatkom apríla vykonávali dezinfekciu verejného priestranstva členovia Dobrovoľného hasičského zboru Kežmarok. Hasiči okrem hasenia […]

Verejnoprospešné služby pocítili vplyv mimoriadnej situácie

16. mája 2021

Mimoriadna situácia a viac ľudí doma sa prejavili aj na zvýšení objemu odpadov v našom meste. „Od začiatku aktívne sledujeme všetky nariadenia vlády či úradov verejného zdravotníctva. V rámci Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Kežmarok sme vytvorili dve miesta – na Poľnej ulici a na futbalovom štadióne, kde zabezpečujeme meranie teploty našich zamestnancov. Ak by zamestnanec mal zvýšenú teplotu, nebol […]

Stromom sa napriek poškodeniu darí

16. mája 2021

Ešte vo februári bolo poškodených niekoľko stromov pri cyklochodníku na Košickej ulici a násilne odstránená jabloň na Weilburskej. Všetky stromy boli vysadené v minulom roku a poškodené, pravdepodobne, počas jedného neskorého večera. „Vandali poškodili terminály stromov a je smutné, že ide aj o strom, ktorý mesto dostalo do daru. Musíme pristúpiť k tomu, aby sme predchádzali vandalizmu. V budúcnosti budeme musieť zvážiť […]

Kraj bude revitalizovať dve stredné školy za šesť miliónov eur

16. mája 2021

Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce riešiť nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. Memorandum o takejto spolupráci podpísal predseda PSK Milan Majerský s vlastníkom budov i pozemkov Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Zástupcovia ECAV v Kežmarku i krajská samospráva sa zaviazali vzájomne spolupracovať pri […]

Blíži sa čas splniť si daňovú povinnosť

16. mája 2021

Osoby, ktorým vznikla daňová povinnosť podľa osobitného zákona, musia do konca marca podať daňové priznanie. Prinášame vám stručný prehľad, ako si správne splniť túto povinnosť a ako pri tom predísť zbytočným nedorozumeniam a napätým situáciám. Daňovníkom vychádza v ústrety aj Daňový úrad v Kežmarku, ktorý v posledných dňoch splnenia si povinnosti predĺži svoje úradné hodiny. Spôsob podania daňového priznania Fyzické […]

Kežmarská nemocnica v minulosti a dnes

16. mája 2021

História kežmarskej nemocnice siaha až do roku 1190. V tom roku bol založený prvý ženský kláštor s hospitalom. Neskôr ho najprv zničili Tatári a následne vypálili husiti. V 15. storočí boli v meste dokonca dve nemocnice. Takzvaná malá nemocnica bola v drevených barakoch pri zvonici a veľká v budove bývalej radnice na Starom trhu. V roku 1710, za veľkej morovej epidémie, zriadili v […]

História osobností Kežmarku v marci znovu ožije v pripravovanom projekte

16. mája 2021

Minulý rok patril významnému 750. výročiu nášho mesta. Počas tohto obdobia miestny historik Milan Choma približoval občanom nášho mesta najvýznamnejšie osobnosti spod Tatier, ktoré neodmysliteľne patria k dejinám Kežmarku. Milan Choma sa teraz rozhodol posunúť tieto poznatky širokej verejnosti. V spolupráci s mestom Kežmarok vytvoril koncepciu, ktorá tieto osobnosti dokáže priblížiť všetkým vekovým kategóriám. Využitie výstupov z týchto prezentácií […]

V Kežmarku oficiálne otvorili kruhový objazd a novú plničku mlieka

16. mája 2021

Križovatka na sídlisku Juh je po zrekonštruovaní bezpečnejšia pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Nová plnička mlieka je hygienickejšia a rýchlejšia. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Kežmarku vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá je zameraná na moderné technológie vo verejnej správe. Výzva na spolufinancovanie projektov je rozdelená na dva typy aktivít. Do prvého patrí migrácia […]

Ekumenická aktivita v Kežmarku spája veriacich v modlitbách za naše mesto

16. mája 2021

Ekumenizmus je snahou o zjednotenie všetkých cirkví, v užšom zmysle len kresťanských cirkví sveta. Mesto Kežmarok bolo v minulosti svedkom mnohých cirkevných sporov, ale dočkalo sa i spoločných záujmov, ktoré vyústili do ekumenických aktivít. Pred štyrmi rokmi sa stretli gréckokatolík Peter Bajus a evanjelik Mikuláš Lipták. „Stretnutie inicioval Peter Bajus, ktorý práve prišiel z podujatia v Levoči, kde sa […]