Aktuality

Všetky aktuality

Ako tvoriť menej odpadu?

1. júna 2021

Každý deň môžeme urobiť jednu dobrú vec pre naše životné prostredie. Za celý rok je to tak 365 vecí a to je už celkom dosť. Poradíme vám, ako na to. Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2019 až  435 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45% je bioodpad, 35% je recyklovateľný odpad a len […]

Ako môže bioodpad zachrániť planétu?

1. júna 2021

Určite ste si už zvykli triediť napríklad plasty, sklo, papier či kovy. Viete, že využitie „jednorazových“ odpadov nemusí skončiť tým, že ich vyhodíme na skládku. Môžu byť recyklované a premenené na novú surovinu. Prečo však triediť bioodpad? Veď je to prírodný materiál, ktorý sa na skládkach nebude rozkladať stovky rokov. Ak bioodpad skončí na skládke negatívne […]

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytovkách sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade […]

Ako triediť kuchynský odpad v bytových domoch?

1. júna 2021

Od 1.januára 2021 majú samosprávy na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. Našim cieľom je, aby už bioodpad nekončil v čiernych kontajneroch. Preto sme pre vás pripravili praktické vybavenie, ktoré zabezpečí jednoduché triedenie, bez zápachu, […]

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

1. júna 2021

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 % toho čo vyhadzujeme nielen v obciach ale aj v mestách. Prečo by to mal byť problém? Veď bioodpad […]

Odstraňovanie najväčšej envirozáťaže pod Tatrami pokračuje

1. júna 2021

V priestoroch bývalých kežmarských kasární začala odťažba kontaminovanej zeminy. V budúcnosti by tu mala vzniknúť moderná obytná a rekreačno-oddychová zóna. Na odstránení pozostatkov ropy a ďalších nebezpečných látok pracuje mesto Kežmarok spolu s Ministerstvom životného prostredia. Zatiaľ bola odťažená vrchná časť nekontaminovanej zeminy, ktorá bola približne do hĺbky 1,5 metra. Vzhľadom na rozsah kontaminácie a […]

Turistika v pandemických bublinách

30. mája 2021

Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok je súčasťou jednej z najväčších občianskych organizácií v segmente športu, turistiky a voľného času v Slovenskej republike. V roku 2020 bolo v evidencii 22-tisíc držiteľov členského preukazu, združených v bezmála 400 miestnych odboroch a kluboch. Kežmarský klub patrí medzi najväčšie na Slovensku a má 92 aktívnych členov. Pandémia koronavírusu zasiahla všetkých. Objavil sa malý neviditeľný vírus, ktorý ovplyvnil […]

Do práce na bicykli v Kežmarku i tento rok

30. mája 2021

Záujem o cyklodopravu v meste rastie. Do každoročnej výzvy Do práce na bicykli sa v minulom roku zapojilo osem tímov a 24 účastníkov, ktorí spolu najazdili 2696, 92 kilometrov. Účastníci spravili spolu 336 jázd a tým ušetrili 674,23 kilogramov oxidu uhličitého. Na jedného cyklistu tak v priemere vyšlo 112, 37 kilometrov. Kampaň je skvelou prezentáciou možnosti ako sa prepravovať do […]

Imricha Thökölyho budeme stretávať pred Kežmarským hradom

30. mája 2021

Pred historickým kežmarských hradom vyrastie jazdecká socha Imricha Thökölyho. Prinášame Vám rozhovor s generálnou konzulkou Maďarska Ágotou Hetey.   Mohli by ste sa v krátkosti predstaviť čitateľom? Od marca 2020 vediem Generálny konzulát Maďarska v Košiciach. Je to moje prvé poverenie ako vedúcej zastupiteľského úradu, predtým som bola vedúcou odboru Ministerstva zahraničných vecí a obchodu. Predchádzajúcu zahraničnú službu […]

Simona Salátová: Želanie pre všetky mamy? Aby sme nepriberali z dobrého jedla

30. mája 2021

Hoci sa Deň matiek každoročne oslavuje druhú májovú nedeľu, kežmarské ženy a mamičky si na tú svoju oslavu rady počkali až do tretieho májového piatku, keď sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska takmer po polroku prísnych protipandemických opatrení uskutočnilo prvé kultúrne podujatie venované práve našim drahým mamám. Tentoraz trochu netradične a inak, rozveseliť nielen dámy po […]

Ako sa kaštieľ menil na galériu

30. mája 2021

Priestory Slovenskej národnej galérie v Kaštieli Strážky sa nachádzajú na cyklotrase medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. Verejnosti boli sprístupnené pred 30 rokmi, konkrétne 19. mája 1991. Rekonštrukčné práce na objekte sa nezačali hneď po smrti poslednej majiteľky kaštieľa, barónky Margity Czóbelovej (1891–1972). Prevzatie kaštieľa v Strážkach po smrti barónky Margity Czóbelovej Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ Strážky […]

Na úteku k anjelom

30. mája 2021

Galéria U anjela predstavila výstavu Igora Cvacha s názvom Na úteku k anjelom. Výstava potrvá do 23. júna. Galéria realizuje ešte jednu výstavu Tajomstvá ateliéru v Bratislavskom Dessewffyho paláci, venovanej Martinovi Augustínovi. Dostupná pre verejnosť bude do konca augusta. Igor Cvacho je obdarený toľkými talentami a dalo by sa povedať, že je multižánrový umelec. Venuje sa maľbe, grafike, ilustrácií a […]

Víťazi nielen na olympiáde detí

30. mája 2021

Materská škola, Karola Kuzmányho 41 vznikla v decembri 1987. Viac ako 15 rokov už patrí pod správou mesta. V budovách školy a jej okolí nájdeme zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá a tri zastrešené terasy. Využívajú sa ako sezónne telocvične. „Hlavným cieľom je  neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja […]

Outdoorové vyučovanie na pocitovom chodníku

30. mája 2021

Jedinečnou robí materskú školu na Cintorínskej ulici pódium a átrium v priestoroch školského dvora. V meste a okrese organizuje škôlka rôzne kultúrne podujatia. Minulý rok prešla celkovou rekonštrukciou exteriéru a má bezbariérový prístup. „Sme škola rodinného typu so zameraním na regionálnu výchovu a ľudové tradície. V rámci výchovy využívame školský dvor, ktorý je bohatý na zeleň, prírodu a rastlinstvo. Deti sa učia na […]

Školu postavili na individuálnom prístupe ku žiakom

30. mája 2021

Výnimočnosť Spojenej školy, Kostolné námestie 28 stojí na tom, že ako jediná v našom okresnom meste Kežmarok a okolitých obciach vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením. Takto ponúka alternatívu k bežnému vzdelávaniu, tak veľmi potrebnú a prospešnú pre znevýhodnenú a často opomínanú skupinu mládeže v dnešnej dobe. Od roku 2020 ponúkajú vzdelávanie pre dospelých so zdravotným znevýhodnením. Tým sa stali jedinou školou […]

Dieťa má v sebe potenciál zmeniť tento svet

30. mája 2021

V tieni košatých stromov v blízkosti rieky Poprad bola Materská škola Možiarska 1 otvorená v septembri roku 1983. Pod vedením Eleny Malinovej je škôlka od roku 1995. „Boli sme stvorení na dosiahnutie majstrovských výsledkov, aby sme konali dobro na tejto maličkej planéte. Pri uvedomení si tohto faktu vieme , že máme v rukách dieťa s neskutočným potenciálom. Ale čo s […]

Teória spojená s praxou na kežmarskej strednej škole

30. mája 2021

Nielen Stredná odborná škola Garbiarska 1, ale aj jej budovy majú bohatú históriu. Tá siaha až do minulého storočia. Prvá budova Odbornej tkáčskej školy bola postavená v roku 1880. Súčasný stav nám priblížil Vojtech Wagner, poverený vedení školy. Škola výnimočná svojou ponukou učebných a študijných odborov v mimoriadne kvalitných podmienkach. Žiaci môžu študovať v dvoj až štvorročných odboroch. „Naša […]

Cudzie jazyky žiakom Grundschule nie sú cudzie

30. mája 2021

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Navštevovali ju žiaci nielen z Kežmarku, ale aj iných častí Uhorska, Pruska, Dolného Rakúska či Sliezska. Absolventi školy sa uplatnili v obchodoch, bankách, poštách i poisťovniach. Počas prvej svetovej vojny bol v škole zriadený vojenský lazaret. Následne tu sídlila […]