Aktuality

Všetky aktuality

Víťazi nielen na olympiáde detí

30. mája 2021

Materská škola, Karola Kuzmányho 41 vznikla v decembri 1987. Viac ako 15 rokov už patrí pod správou mesta. V budovách školy a jej okolí nájdeme zrekonštruované detské ihrisko, dve vnútorné átriá a tri zastrešené terasy. Využívajú sa ako sezónne telocvične. „Hlavným cieľom je  neustále skvalitňovanie edukačného procesu zavádzaním inovatívnych metód, alternatívnych prvkov a poskytovaním informácií z metodických podujatí. Zvyšovanie profesijného rozvoja […]

Outdoorové vyučovanie na pocitovom chodníku

30. mája 2021

Jedinečnou robí materskú školu na Cintorínskej ulici pódium a átrium v priestoroch školského dvora. V meste a okrese organizuje škôlka rôzne kultúrne podujatia. Minulý rok prešla celkovou rekonštrukciou exteriéru a má bezbariérový prístup. „Sme škola rodinného typu so zameraním na regionálnu výchovu a ľudové tradície. V rámci výchovy využívame školský dvor, ktorý je bohatý na zeleň, prírodu a rastlinstvo. Deti sa učia na […]

Školu postavili na individuálnom prístupe ku žiakom

30. mája 2021

Výnimočnosť Spojenej školy, Kostolné námestie 28 stojí na tom, že ako jediná v našom okresnom meste Kežmarok a okolitých obciach vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením. Takto ponúka alternatívu k bežnému vzdelávaniu, tak veľmi potrebnú a prospešnú pre znevýhodnenú a často opomínanú skupinu mládeže v dnešnej dobe. Od roku 2020 ponúkajú vzdelávanie pre dospelých so zdravotným znevýhodnením. Tým sa stali jedinou školou […]

Dieťa má v sebe potenciál zmeniť tento svet

30. mája 2021

V tieni košatých stromov v blízkosti rieky Poprad bola Materská škola Možiarska 1 otvorená v septembri roku 1983. Pod vedením Eleny Malinovej je škôlka od roku 1995. „Boli sme stvorení na dosiahnutie majstrovských výsledkov, aby sme konali dobro na tejto maličkej planéte. Pri uvedomení si tohto faktu vieme , že máme v rukách dieťa s neskutočným potenciálom. Ale čo s […]

Teória spojená s praxou na kežmarskej strednej škole

30. mája 2021

Nielen Stredná odborná škola Garbiarska 1, ale aj jej budovy majú bohatú históriu. Tá siaha až do minulého storočia. Prvá budova Odbornej tkáčskej školy bola postavená v roku 1880. Súčasný stav nám priblížil Vojtech Wagner, poverený vedení školy. Škola výnimočná svojou ponukou učebných a študijných odborov v mimoriadne kvalitných podmienkach. Žiaci môžu študovať v dvoj až štvorročných odboroch. „Naša […]

Cudzie jazyky žiakom Grundschule nie sú cudzie

30. mája 2021

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Navštevovali ju žiaci nielen z Kežmarku, ale aj iných častí Uhorska, Pruska, Dolného Rakúska či Sliezska. Absolventi školy sa uplatnili v obchodoch, bankách, poštách i poisťovniach. Počas prvej svetovej vojny bol v škole zriadený vojenský lazaret. Následne tu sídlila […]

Kežmarská základná škola na popredných priečkach hodnotení v Prešovskom kraji

30. mája 2021

Podľa hodnotenia INEKO v školskom roku 2018/2019 obsadila Základná škola Dr. Daniela Fischera siedme miesto v Prešovskom kraji a 72. miesto v Slovenskej republike. Získala svojou snahou i hodnotenie ako škola s výbornými výsledkami žiakov. Od 11. januára do 5. februára ako jediná škola v Kežmarku poskytovala výchovno – vzdelávací proces pre žiakov kritickej infraštruktúry, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou zo […]

Stála expozícia v priestoroch centrály mestskej polície

30. mája 2021

Mestská polícia v Kežmarku je obohatená o stálu expozíciu, ktorá predstaví históriu i čo to z fungovania zamestnancov mesta. Tí majú v náplni práce nielen pomáhať a chrániť. Na začiatku expozície mestskej polície sa nachádza ukážka výstroje a výzbroje. „Príslušník toho nosí so sebou v aute omnoho viac. Výstroj sa obmieňa podľa smernice a doby životnosti. To je individuálne a stane sa, že sa […]

Pomáhať a chrániť – na pešo aj na bicykli

30. mája 2021

Mestská polícia začína s blížiacim sa letným obdobím vo výkone služby využívať aj cyklohliadky. S prichádzajúcim letným počasím pokračuje Mestská polícia Kežmarok v činnosti cyklohliadok. Počas dňa a v dobrom počasí sa v uliciach nášho mesta budú objavovať členovia mestskej polície na bicykloch, ktorých prínos bude spočívať v lepšej kontrole nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta, […]

Jazda na bicykli má taktiež svoje pravidlá

30. mája 2021

Novelou zákona o cestnej premávke došlo k miernemu poľaveniu z povinností cyklistov, avšak stále je ich dosť, ktoré sú cyklisti povinní dodržiavať. Spomínaná novela zákona zrušila okrem iného povinnosť cyklistu, ak má viac ako 15 rokov, nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce. „Napriek tomu odporúčame, aby každý cyklista vo vlastnom záujme používal ochrannú prilbu počas jazdy v obci ako […]

Štefan Šipula: Rok v službe náčelníka Mestskej polície Kežmarok

30. mája 2021

V júni minulého roku do funkcie náčelníka mestskej polície nastúpil plk. Mgr. Štefan Šipula. Ponúkame Vám rozhovor s náčelníkom nielen o uplynulom pandemickom roku ale i aktuálnych výzvach. Ako hodnotíte uplynulý rok vo funkcii náčelníka, ktorý bol značne poznačený pandémiou? Určite som nastúpil do funkcie náčelníka Mestskej polície v dosť neľahkej dobe pandemickej situácie, čo sa týka ochorenia COVID-19, kde […]

Poľovníctvo je vážna a ťažká práca

30. mája 2021

Od detstva ho to lákalo do lesa, hôr, či k vode a bolo teda len prirodzeným vyústením, že šiel študovať na lesnícku školu. V článku pripravenom spoločne s mestským poslancom Ondrejom Jankurom sa dozviete viac o histórii i aktuálnej situácii poľovníctva v Kežmarku. Vysokú školu absolvoval Ondrej Jankura na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore pedagogika. Navonok veľmi […]

Pomoc s administratívou po strate blízkej osoby

30. mája 2021

V ľudskom živote je mnoho chvíľ, kedy si nevieme poradiť a hľadáme rôzne návody či rady od blízkych, či na internete. Pripravili sme si krátky postup pri nahlasovaní úmrtia blízkej osoby. Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo vašom dome, byte alebo blízkosti je potrebné zatelefonovať na telefónne čísla 112 alebo 155 a nahlásiť, že ide o podozrenie […]

Príbehy kežmarských fontán

30. mája 2021

Leto už pomaly klope na dvere a s ním prichádzajú i horúce dni. Vtedy vie čas spríjemniť osvieženie v podobe kvapiek vody z blízkej fontány. Kežmarčania sa dlho nedočkali miesta oddychu ako ho poznáme dnes. Nádvorie hradu Panovníci sa v minulosti prechádzali po krásne dláždenom nádvorí. Múry kežmarského hradu vraj v 16. a 17. storočí obklopovali fontánu. Ruka archeológa pri vykopávkach objavila iba […]

Chlieb pečú z vlastného kvasu

30. mája 2021

Počas nedávnej pandémie pracovala pekáreň na plný výkon. Skoro stovke zamestnancov sa podarilo vyhnúť ochoreniu COVID-19. Len pár ich ostalo v karanténe v dôsledku blízkeho kontaktu. Reč je o tunajšej pekárni Gros, ktorá patrí k najväčším pekárňam v tomto regióne. „Zásobovali sme a pravdaže sme si splnili svoju povinnosť. Pekáreň Gros patrí takisto do takzvanej kritickej infraštruktúry potravinárov. Máme veľký […]

Rekonštrukcia zariadenia prinesie seniorom zaslúžený odpočinok

30. mája 2021

Hlavným zámerom rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov (ZPS) na Vyšnom mlyne je zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb. S povolením riaditeľky zariadenia sme v máji za dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení navštívili ZPS. Spolu s dvomi obyvateľkami sme zaspomínali na Kežmarok z dôb nedávnom minulých. Ilse Vojtasová Narodila sa v Kežmarku, kde prežila celý […]

Nová webstránka bude bližšie k občanom

30. mája 2021

Mesto Kežmarok si pri vytváraní webstránky určilo niekoľko priorít. Chce aktívne pracovať s históriou mesta a nazerať do budúcnosti prostredníctvom vždy aktuálnych potrieb občanov. Uplynulé mesiace boli pre propagáciu mesta v znamení obnovy a vytvárania webstránok. Jednou z nich je pietakezmarok.sk. Občan tam nájde zaujímavé informácie o osobnostiach mesta. V minulosti mesto vydalo viaceré monografie o osobnostiach a tento rok sa chystá […]

Novovymenovaný riaditeľ kežmarskej nemocnice Ing. Vladimír Lešundák: Som pripravený odovzdať skúsenosti

30. mája 2021

V utorok 25. mája sme spolu s primátorom mesta Kežmarok Jánom Ferenčákom a medicínskym riaditeľom AGEL SK Waldemarom Kmiecikom slávnostne otvorili vakcinačné centrum, ktoré bude slúžiť v priestoroch polikliniky na Hviezdoslavovej ulici. Túto udalosť budem symbolicky vnímať ako môj začiatok v kežmarskej nemocnici na poste jej riaditeľa. Teším sa, že sa v Kežmarku vďaka práci mnohých kolegov, podarilo otvoriť vakcinačné […]