Aktuality

Všetky aktuality

Tajomstvá hradných depozitárov. Pečatidlo katolíckej školy

30. augusta 2021

Školstvo má v Kežmarku veľmi bohatú tradíciu. Predpokladá sa, že prvá farská škola existovala v meste pod Tatrami v druhej polovici 13. storočia. Vzdelávanie odvtedy prešlo dlhým vývojom, rozličnými zmenami a reformami. Prvú školu spravovala katolícka cirkev. Neskôr prešla pod krídla mesta, aby sa po reformácii opätovne vrátila do rúk jednotlivých cirkví – vo vtedajšom ponímaní evanjelickej a katolíckej. Počas 19. […]

Stalo sa pred osemdesiatimi rokmi v historickom Kežmarku

30. augusta 2021

Kežmarok bol v minulosti zaujímavým mestom. Vyše 750 rokov tu žili vedľa seba Nemci, Slováci, Česi, Poliaci, Bulhari, Maďari a Židia. Po prvej svetovej vojne, rozpade Rakúsko – Uhorska a vzniku prvej Československej republiky (ČSR) sa uskutočnil prvý exodus obyvateľstva – mesto opustilo okolo tisíc obyvateľov maďarskej národnosti predovšetkým z radov inteligencie, ktorí neboli ochotní […]

V Kežmarku pribudnú automaty na sviečky

30. augusta 2021

Sviečkomaty sú novinkou jesene na kežmarských pohrebiskách. Po verejnej obchodnej súťaži ich tak môžeme vídať na troch miestach. Zastupiteľstvo rozhodlo, že umiestnenie sviečkomatov na predaj drobného doplnkového tovaru je v súlade s hlavným využitím plôch cintorínov podľa platnej regulácie využívania územia. Ide o novú službu, ktorou chce samospráva vyjsť v ústrety všetkým návštevníkom cintorínov. Doteraz sme takéto […]

Zdokonaľovali sme sa v poľskom jazyku

30. augusta 2021

Leto bolo pre Združenie Euroregión Tatry z hľadiska organizácie aktivít veľmi pestré. Začiatkom júna pripravila kancelária pozvánky s programom na kurz poľského a slovenského odborného jazyka pre členov euroregiónu organizovaného v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Termíny školení boli stanovené na 22. júna a 29. […]

O kežmarskej láske Jána Chalupku

30. augusta 2021

Láska Jána Chalupku ostala v Kežmarku. To napísala Babetta von Wieland v liste Jánovi Chalupkovi, ktorého dodnes spájame s hrou Kocúrkovo. Kocúrkovo bolo, je a bude všade. Možno bolo aj v láske tých dvoch mladých ľudí, hoci bola taká veľká, že sa dostala dokonca do slovenskej literatúry.   Miesto deja: Kežmarok v rokoch 1818 až 1824. Ona: Babetta von Wieland […]

Rodný list – prvý dokument v našom živote

30. augusta 2021

Zásadná chvíľa v živote každého človeka zo sebou prináša nemálo povinností. Jednou z nich je vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade. Matričný obvod v Kežmarku má okrem svojho mesta na starosti i okolité obce Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a vojenský obvod Ruskinovce. Novorodené dieťa ohlasuje kežmarská nemocnica Hlásením o narodení do troch pracovných dní príslušnému matričnému […]

ANNA JURGOVIANOVÁ: Školský rok je vždy výzvou!

30. augusta 2021

,,Mojou snahou je pomôcť študentom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov. Pôsobím v rómskej komunite viac než 24 rokov. Ako špeciálny pedagóg sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba u nás vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie […]

Ikonický buk dostal nové meno

30. augusta 2021

Už sedem desaťročí je buk lesný – previsnutý pred dnešnou budovou Horskej záchrannej služby ozdobou a akýmsi symbolom centra Starého Smokovca. Tento vzácny buk, ktorý sa uchádza o titul strom roka, je od soboty 7. júla 2021 známy ako „strom zaľúbencov“. Nejeden návštevník prvej tatranskej osady si všimne a odfotí tento krásny stom, ktorý pripomína tvarom aj funkciou […]

Snúbenci môžu v Kežmarku uzavrieť manželstvo i v kaplnke hradu

30. augusta 2021

Ešte predtým ako občan povie svoje áno milovanému človeku, čaká ho kolotoč vybavovania nevyhnutných záležitostí ako miesto, dátum a čas obradu, či počet pozvaných hostí. Netreba zabúdať na dôležitú povinnosť – žiadať o uzavretie manželstva na matričnom obvode. Snúbenci majú pred sebou dve alternatívy. Ak sa rozhodnú pre cirkevný sobáš, riadia sa podľa miesta cirkvi alebo […]

Noviny v premenách času

30. augusta 2021

Tlačené slovo má v Kežmarku už takmer viac ako 140-ročnú tradíciu. História zasiahla aj do vydávania periodickej tlače. Menila svoj šat, dobu vychádzania a reflektovala vtedajšie politické zameranie. Prvenstvo v tejto oblasti je spojené s početnou nemeckou komunitou, ktorá už za monarchie vydávala niekoľko periodík. Týždenník Karpathen-Post vychádzal v tlačiarni rodiny Sauter od záveru 19. storočia a mal počas druhej […]

Reduta odkrýva svoje tajomstvá

30. augusta 2021

Práce na kežmarskej dominante boli počas leta v plnom prúde. V navrátenej plnej kráse a sláve sa nám Reduta predstaví až budúcu letnú sezónu. Lehota výstavby 14 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska bola potvrdená zmluvou o dielo. „Stavenisko sme odovzdali protokolárne 25. marca, teda plánované ukončenia komplexnej rekonštrukcie je 25. máj 2022. Našou snahou je […]

Preklad listiny nájdenej vo veže Reduty

30. augusta 2021

Kežmarok po dvesto rokoch vydal tajomstvo zo svojej viac ako 750 ročnej histórie. Po nájdení historického artefaktu – konspektu stavby a rytiny mesta vo veže Reduty sme prešli k ďalšiemu kroku – jeho prekladu.   Odborný preklad a príjemné stretnutie v priestoroch pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Spišskej Sobote bolo obohatené o nahliadnutie do kežmarskej […]

Anjel v Kežmarskom znaku už v roku 1463

30. augusta 2021

Kežmarok získal mestské výsady od kráľa Bela IV. v roku 1269. V stredoveku pre svoje výsadné postavenie a strategickú polohu predstavoval pre Uhorské kráľovstvo pravidelný zdroj príjmov pre kráľovskú pokladnicu. Uhorskí panovníci podporovali mesto prostredníctvom udeľovania rôznych privilégií a výsad, ktoré umožnili jeho rozvoj vo všetkých oblastiach života. Medzi najvýznamnejšie privilégiá patrí Erbová listina kráľa Mateja Korvína […]

Anastázia Zgeburová strieborná na medzinárodnom turnaji

30. augusta 2021

Športová hala Transpetrol v Senci bola dejiskom v poradí už 29. ročníka medzinárodnej série turnajov detí a mládeže  v stolnom tenise pod názvom JOOLA Satellite Tour. V kategórii dorasteniek nastúpila do turnaja 16. hráčka slovenského rebríčka Anastázia Zgeburová z TJ STO Slovenská Ves. Okrem slovenskej špičky sa na turnaji zúčastnili mladí stolní tenisti a tenistky z Rakúska, Česka, Nemecka, Anglicka, Saudskej Arábie a […]

Vyhodnotenie Literárneho Kežmarku bude trojdňové

30. augusta 2021

Program slávnostného vyhodnotenia Literárneho Kežmarku bude tohto roku trojdňový. Literárny Kežmarok (LK) sa uskutoční od 29. septembra do 1. októbra a pre ocenených, účastníkov i divákov je pripravený bohatý program, ktorý organizátori stále dolaďujú. 56. ročník LK je venovaný 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Do tohtoročnej súťaže […]

Tohtoročné Kino v záhrade bolo klubové a v hrade

30. augusta 2021

Tradičným dňom projekcií filmového klubu Iskra je pondelok a práve na tento prvý deň v týždni vyšiel tohtoročný inovovaný projekt Kina v záHrade, tentoraz s podtitulom letné klubové premietania na Kežmarskom hrade. Nepremietalo sa však priamo na nádvorí, ako boli diváci zvyknutí, ale v komornom priestore medzi nádvorím a kanceláriami múzea. Tento výnimočný priestor medzi hradnými múrmi je špecifický tým, že […]

V kežmarskej nemocnici sa mení čas testovania počas víkendov a sviatkov

26. augusta 2021

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, nastáva zmena ohľadom testovania proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z príkazu Ministerstva zdravotníctva SR. Počas víkendu bude možné sa dať otestovať proti koronavírusu  od 7.00 hod. do 11.00 hod. Posledný odber bude realizovaný 15 minút pred koncom pracovnej doby. Počas sviatkov bude mobilné odberové miesto COVID-19 zatvorené. ,,V […]

V regióne pod Tatrami pribudne zrekonštruovaná lesná cesta

24. augusta 2021

Zrekonštruovaná protipožiarná cesta v kežmarských lesoch bude slúžiť predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si nájde aj v rozvoji turizmu. Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty „TRASA“ sa zabezpečí možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýši sa efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií. Základný kameň bol poklepaný v pondelok 23. augusta. Primátor Ján Ferenčák […]