Mestská polícia

Mestská polícia kontrolovala podmienky držania psov

20. mája 2021

S príchodom jarných dní sa mestská polícia intenzívne zameriava na kontroly a dodržiavanie povinností majiteľov psov. Chce nimi docieliť ich disciplinovanosť. V skorých ranných hodinách 20. apríla vykonali príslušníci mestskej polície preventívno-bezpečnostnú akciu s cieľom zabezpečiť kontrolu platných právnych predpisov na úseku držania psov. Posvietili si na 23 majiteľov psov, kde mestskí policajti dohliadli hlavne […]

Pomoc po jednom stlačení

20. mája 2021

Sociálnu službu monitoringu a signalizácie potreby pomoci rozšíri v Kežmarku SOS gombík. Využíva moderné telekomunikačné technológie a je vhodný je pre osamelo žijúcich seniorov či klientov domácej opatrovateľskej služby. Novú službu poskytuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti nadobudla počas 12 rokov realizácie. Spokojnosť sa prejavuje v niekoľkých samosprávach na celom Slovensku. Našimi najbližšími susedmi […]

Aplikácia v mobile podporí pocit bezpečia a pomôže v núdzi

20. mája 2021

Privolanie pomoci pre seniorov je v tejto dobe vďaka smart riešeniam jednoduchšie. Ponúka to aplikácia funkčná pre všetky operačné systémy s názvom MSP SOS. V prípade zneužitia hrozí dotyčnému zablokovanie. Mobilná služba bola vyvinutá slovenskou spoločnosťou TSS Group. Poplach sa automaticky spustí po stlačení tlačidla MSP SOS. Monitor mestskej polície ukáže polohu občana v núdzi. […]

Zmenu dopravného značenia v Kežmarku privítajú najmä cyklisti a rodiny s deťmi

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok pristúpila k zmene dopravného značenia na miestnej komunikácií smerujúcej zo sídliska Sever ku lokalite Zlatná. Cieľom zmeny je ochrana prírody a celkové zatraktívnenie lokality, ako príjemnej oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V lokalite od sídliska Sever ku lokalite Zlatná došlo k osadeniu dopravných značiek, ktoré zakazujú vjazd motorovým vozidlám okrem dopravnej […]

Pult centrálnej ochrany zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok v súlade s ustanoveniami § 3, písm. b/ Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícií v znení neskorších právnych predpisov spolupôsobí pri ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v meste i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany). Je to vlastne elektronická ochrana objektov, ktorú tvorí súbor zariadení a opatrení, ktoré pri správnej súčinnosti […]

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

16. mája 2021

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky Aj napriek súčasnej pandemickej situácii niektorí budú oslavovať Silvestra a príchod nového roka ohňostrojmi a používaním zábavnej pyrotechniky, ktoré k týmto oslavám neodmysliteľne patria. Predtým, ako pristúpime k odpáleniu zábavnej pyrotechniky, mal by každý vedieť základné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú. Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do niekoľkých kategórií: 1. kategória […]

Z policajného zápisníka v októbri 2020

16. mája 2021

Svojské riešenie 2. októbra o 1.00 hod. bola na kamerovom systéme spozorovaná skupina piatich osôb, ktorá prechádzala okolo pošty. Jedna osoba zo skupiny zobrala kus betónu ležiaceho vedľa cesty pri poliklinike a hodila ho do plastovej smetnej nádoby, ktorá bola postavená vedľa stánku s občerstvením. Nádoba sa vyvrátila na zem, následne neznáma osoba hodila kameň do okien a steny […]

Túlavé zvieratá v našom meste

16. mája 2021

Mestská polícia okrem plnenia úloh na úseku verejného poriadku vykonáva aj odchyty túlavých zvierat v teritóriu mesta. Mestu Kežmarok bolo na základe žiadosti vydané rozhodnutie, ktorým boli schválené osoby na odchyt túlavých zvierat z radov príslušníkov mestskej polície. Najčastejšie sa mestskí policajti stretávajú s túlavými psami, ktoré ušli svojim majiteľom. Od začiatku roka 2020 sme takto […]

Mestská polícia kontrolovala vyhradené miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

16. mája 2021

V dňoch 20. a 21. októbra 2020 boli príslušníkmi mestskej polície na teritóriu mesta vykonávané preventívno bezpečnostné kontroly, ktoré boli zamerané na rešpektovanie vyhradených miest pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Celkom bolo denne skontrolovaných 108 takýchto miest. Potešilo nás, že iba v jednom prípade bolo zistené porušenie parkovania na vyhradenom mieste iným vozidlom, […]

Z policajného zápisníka v auguste 2020

16. mája 2021

Psia šarvátka Večer prvého augusta sme na telefonickej linke prijali oznámenie, že do dvora rodinného domu, kde má oznamovateľka svojho psíka, vbehol pes z ulice, obaja sa začali biť a nevedela ich od seba odtrhnúť. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá cudzieho psa odchytila. Pes bol začipovaný, a tak mohol byť kontaktovaný majiteľ. Vec bola riešená v zmysle […]

Bezpečný návrat domov

16. mája 2021

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas týchto dní s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky bude Mestská polícia Kežmarok vykonávať zvýšený dohľad za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov a zabránenia páchania protiprávnej činnosti. Skoré stmievanie každoročne prináša viacero nehôd. Polícia varuje chodcov i […]

Z policajného zápisníka v júly 2020

16. mája 2021

Znečistená vozovka Na tiesňovej linke 159 sme 1. júla prijali o 12.20 hod. anonymný telefonický oznam, že na Komenského ul. je zablatená miestna komunikácia, ktorú zrejme znečistili poľnohospodárske vozidlá, čo vykonávali práce na blízkom pozemku. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, aby zistila skutkový stav. Policajti zastihli vodiča traktora, ktorý vykonával údržbu stroja na Komenského ulici. […]

Bezdomovci nemôžu zostať doma. Ich domov je ulica…

16. mája 2021

Podobne ako iné mestá, aj Kežmarok rieši problematiku ľudí bez domova. Je potrebné si uvedomiť, že bezdomovstvo je sociálno-patologický jav, a teda dotýka sa celej spoločnosti, nie iba samotnej skupiny bezdomovcov. Bezdomovstvo predstavuje tienistú stránku slobodnej a demokratickej spoločnosti. Domnievame sa, že skôr ako bezpečnostný problém ide v tomto prípade viac o problém sociálny, prípadne zdravotný. […]

Bezpečný návrat do škôl

16. mája 2021

V prvých dňoch a týždňoch sprevádza veľa rodičov svojich prváčikov na ceste do školy, ale skôr či neskôr budú musieť zvládnuť túto cestu sami. Veľmi dôležitý je výber bezpečnej cesty do školy. Ani sme sa nenazdali, skončili letné prázdniny a pre deti sa začal nový školský rok. Aby mohli deti po dvojmesačnej pauze zasadnúť do […]

Služobná príprava príslušníkov Mestskej polície Kežmarok

16. mája 2021

Dňa 28. augusta sa v rámci služobnej prípravy uskutočnilo preškolenie príslušníkov mestskej polície z taktiky vykonávania služobných zákrokov pri činnosti mestskej polície. Načasovanie tohto preškolenia súviselo aj so začiatkom školského roka, kde aj mestská polícia chce reagovať na nedávne udalosti na základnej škole vo Vrútkach, kde po nezmyselnom útoku vyhasli dva ľudské životy. V služobnej príprave sa chceme […]

Z denníka Mestskej polície v Kežmarku z júna 2020

16. mája 2021

1. júna sme prijali oznam, že na Ul. gen. Štefánika bol pred vchod do bytovky osadený strom, tzv. máj, a vyzerá dosť labilne. Volajúca mala obavu, či nespadne na vozidlo alebo prechádzajúcu osobu. Hliadka na mieste zistila, že máj nie je dostatočne zabezpečený pred prípadným pádom. Na mieste bolo zistené, že máj postavila svojej kamarátke […]

Polícia kontrolovala podávanie alkoholu mladistvým

16. mája 2021

V Kežmarku sa uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Vo večerných hodinách 10. júla vykonali príslušníci Mestskej polície Kežmarok a príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kežmarok akciu v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických […]

Rozhovor s novým náčelníkom mestskej polície v Kežmarku

16. mája 2021

Jednohlasne bolo 1. júna poslancami MsZ schválené menovanie nového náčelníka Mestskej polície v Kežmarku Štefana Šipulu, ktorý následne predniesol správu o jej činnosti za rok 2019. Vo funkcii náčelníka tak nahradil Jozefa Marhefku, ktorý mestskú políciu viedol od roku 2015 do roku 2019, Milana Kušniráka, ktorý bol neskôr poverený vedením polície.   Môžete sa v krátkosti predstaviť? […]