Tlačové správy

V Kežmarku spustili fontánu ako symbol uvoľnení

16. mája 2021

Od piatka 7. mája si oddychový priestor pri kežmarskej radnici môžu obyvatelia a návštevníci mesta užiť aj s fontánou, ktorej opätovné spustenie symbolicky otvorilo všetky verejné priestranstvá v meste. Slávnostného spustenia fontány sa v sprievode klavírneho vystúpenia zúčastnil aj primátor mesta Ján Ferenčák a architekt Jozef Figlár, ktorý spolu so synom stojí za jej návrhom. Fontána bude skrášľovať […]

Mladí autori môžu svoje práce prihlasovať do súťaže Literárny Kežmarok

16. mája 2021

Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do poroty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Ambasádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová. Literárny Kežmarok je významným literárnym a kultúrno – spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých talentov, zdôrazňujúcim národné tradície Slovenska i samotného Kežmarku. Zároveň je oslavou […]

Primátor Kežmarku sa stretol s biskupom Jánom Kubošom

16. mája 2021

Vedenie mesta Kežmarok navštívilo diecézneho administrátora Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša pri príležitosti uplnynutia jedného roka od jeho menovania do funkcie pomocného biskupa. Primátor Ján Ferenčák a prednostka Jela Bednárová si s biskupom, ktorý pôsobil tri roky ako farár a dekan v Kežmarku, našli veľa spoločných tém vo vzdelaní, kultúre, školstve a sociálnej oblasti. U bývalého duchovného pastiera Kežmarčanov sa […]

Priestory budúceho Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti si po prvýkrát prišli pozrieť lekári

16. mája 2021

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) Kežmarok výrazne pokročila. Stavbu novej modernej kliniky pod Tatrami si okrem vedenia mesta prišli pozrieť aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí tu budú mať prenajaté priestory. V pondelok 22. marca sa za prísneho dodržiavania protipandemických opatrení konal na stavbe kontrolný deň, počas ktorého si mohli zástupcovia mesta a lekári prejísť budúce ambulantné […]

V Kežmarku začali s pilotným testovaním žiakov kloktacími testami

16. mája 2021

Základná škola Grundschule v Kežmarku spustila pilotné testovanie svojich žiakov kloktacími testami. Testovanie kloktaním je dobrovoľné. Žiaci zo ZŠ Grundschule absolvovali v piatok 26. marca pilotné testovanie na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích testov. Išlo o žiakov II. stupňa, ktorí sa aktuálne učia prezenčnou formou v malých skupinách 5 žiakov +1 učiteľ. Žiaci, ktorí absolvovali testovanie […]

Historická Reduta v Kežmarku dostane novú tvár

16. mája 2021

Mesto Kežmarok začína s rekonštrukciou exteriéru Reduty. Budova zo 17. storočia patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Reduta bola odovzdaná k rekonštrukcii v piatok 26. marca za účasti primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a Ivety Bujnovej z Krajského pamiatkového úradu Prešov. Slávnostný charakter inak komornej udalosti dodal zápis odovzdania na historickú listinu a scénický vstup Mateja Glasera, prvého známeho kníhtlačiara. „Ideme […]

Zmenu dopravného značenia v Kežmarku privítajú najmä cyklisti a rodiny s deťmi

16. mája 2021

Mestská polícia Kežmarok pristúpila k zmene dopravného značenia na miestnej komunikácií smerujúcej zo sídliska Sever ku lokalite Zlatná. Cieľom zmeny je ochrana prírody a celkové zatraktívnenie lokality, ako príjemnej oddychovej a rekreačnej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V lokalite od sídliska Sever ku lokalite Zlatná došlo k osadeniu dopravných značiek, ktoré zakazujú vjazd motorovým vozidlám okrem dopravnej […]

Kežmarskí ôsmaci a deviataci opäť zasadnú do školských lavíc

16. mája 2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa k prezenčnej forme výučby vrátia žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Riaditelia škôl v Kežmarku sú pripravení otvoriť brány škôl pre ôsmakov a deviatakov, pričom účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu. Otestovaní musia byť aj žiaci na 2. stupni ZŠ. Otvorené sú materské školy a vyučovanie […]

Do školských lavíc sa vrátili ôsmaci a deviataci. Účasť v Kežmarku bola vysoká

16. mája 2021

Od pondelka 19. apríla sa mohli vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Do školských lavíc v Kežmarku sa vrátilo v priemere 95 percent žiakov. Návrat do školských lavíc sprevádzali viaceré hygienické a bezpečnostné opatrenia. „Teším sa, že aj ďalšie ročníky sú opäť v škole, v kolektíve, lebo to, čo im v rámci dištančného vzdelávania […]

Kežmarskí poslanci mimoriadne zasadli

15. apríla 2021

Vo štvrtok 15. apríla mimoriadne zasadalo v Kežmarku mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie dočasného bývania pre klientov Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) počas plánovanej rekonštrukcie. Kežmarok pokračuje vo zvyšovaní kvality ubytovacieho komfortu pre tých najzraniteľnejších obyvateľov mesta. Dôkazom toho je aj schválenie návrhu na výpožičku nebytových priestorov v kežmarskej poliklinike, kde […]

Kežmarok bude mať svoju vlastnú kompostáreň

14. apríla 2021

Realizáciou projektu vznikne v Kežmarku plne funkčné centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme.  Kompostáreň bude využívať technológiu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie. Jej výstavbu slávnostne zahájilo vedenie mesta odovzdaním priestorov, na ktorých bude stáť. Do prevádzky by mala byť uvedená začiatkom budúceho roka. „Som rád, že […]

Kežmarok príkladom konkrétnych Smart riešení v samosprávach

18. februára 2021

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zorganizovalo vo štvrtok 18. februára informačný workshop s názvom Inovatívne riešenia v samosprávach chránia majetok i zdravie. S úvodnou prednáškou vystúpil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Cieľom worskshopu bolo oboznámenie sa s problematikou smart z hľadiska poslania a filozofie pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na zabezpečovanie efektívnej prevádzky verejného osvetlenia a užitočných funkcionalít. Súčasťou programu bolo […]

Patríme do Digitálnej koalície

19. februára 2019

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa konalo začiatkom februára v Bratislave. Ciele a aktivity Digitálnej koalície podporujúce rozvoj digitálnych zručností majú veľkú odozvu. Do radov koalície sa preto rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, počet členov Digitálnej koalície […]

Mesto Kežmarok kráča za cieľom byť smart, dostalo ocenenie za plnenie záväzkov

15. februára 2019

Digitálna koalícia včera ocenila mesto Kežmarok za aktívny prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v minulom roku cenou Digitálna jednotka 2018. „Vstupom do Digitálnej koalície sme si dali záväzok pozrieť sa na situáciu v našom meste komplexnejšie. Vypracovali sme dokument o tom, aby sme technológie síce nevideli, ale aby nám zlepšovali naše prostredie. To sa nám […]

Kežmarok bude aj naďalej patriť medzi Smart Cities

27. novembra 2018

Naše mesto navštívili zástupcovia spoločnosti OMS, a.s., aby prezentovali Smart technológie určené pre budovanie inteligentných miest. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých oddelení Mestského úradu, ktorí sa venujú problematike Smart City a Smart technológie a spoločne hľadali riešenia pre mesto Kežmarok. S predstaviteľmi nášho mesta sa predstavitelia spoločnosti prvýkrát stretli v Poprade tohto […]

Kežmarok – Smart miesto pre život

10. augusta 2017

Kežmarok sa v horizonte niekoľkých rokov chce postupne stať Smart City.  V preklade povedané, chce byť „Inteligentným mestom“. S touto myšlienkou sa primátor Ján Ferenčák pohrával už dávnejšie. Z Kežmarku chce vybudovať moderné a dynamické mesto. V zásade ide o zlepšenie života svojim občanom s využitím najnovších technológií. Kežmarská radnica dnes privítala skupinu expertov so skúsenosťami z českých „inteligentných“ miest. Ich úlohou je […]

Koncepcia Smart city už v marci

10. augusta 2017

KEŽMAROK (14. februára 2017) – Na Valentína sa v priestoroch mestského úradu konalo ďalšie stretnutie venované Smart city. Ako konštatovali odborníci z Českej republiky, v mnohých ohľadoch už Kežmarok smart je. Spolu s vedúcimi jednotlivých oddelení mestského úradu a riaditeľmi príspevkových organizácií hovorili odborníci o plánovaní dopravy, parkovacom systéme, zvoze odpadu, čistej mobilite a turistke. Nechýbala téma tepelného hospodárstva, komunikačných sietí či […]

Kežmarok má ideový koncept Smart Green City

10. augusta 2017

KEŽMAROK (30. marca 2017) – Dnes v kine Iskra predstavili českí odborníci ideový koncept Smart Green City Kežmarok. „Dnešná doba denne prináša nové technológie a mojou víziou je z Kežmarku postupne vybudovať moderné a dynamické mesto,“ uviedol pri tejto príležitosti primátor Ján Ferenčák. Ideový koncept je základom pre ďalšie budovanie smart, teda chytrého Kežmarku. Pre túto cestu sa vedenie mesta […]