Tlačové správy

Spomienková slávnosť v Malom Slavkove

7. marca 2023

Dňa 17. marca 2023 sa vo Veľkom Slavkove uskutoční o 15,00 spomienková slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia a 90. rokov od úmrtia lekára, filantropa a mecéna, zakladateľa sanatória v Tatranskej Polianke, predsedu Karpatského spolku, organizátora horskej záchrannej služby, športu a zakladateľa pretekového lyžovania, olympijského činovníka, funkcionára mnohých spolkov a evanjelickej cirkvi Dr. Michaela GUHRA (*17. 3. 1873 Veľký Slavkov […]

Radnica obnovuje pravidelné prijatia seniorov

6. marca 2023

Poďakovanie a úcta patrí najmä našim seniorom, ktorí zrejú ako víno. Pri príležitosti životných jubileí, ktoré tento rok oslávia, chce mesto Kežmarok pokračovať v slávnostných prijatiach. Po covidovej prestávke sme minulý rok prijatia odštartovali a budeme v tom pokračovať aj naďalej v roku 2023. Staršiu generáciu často trápi osamelosť a izolácia, preto je v našom záujme im toto obdobie skrášliť. Slávnostné […]

Riaditelia základných škôl si prevzali menovacie dekréty

4. marca 2023

V Kežmarku sa uskutočnili výberové konania na obsadenie stoličiek riaditeľov škôl. Úspešným na Základnej škole s materskou školou Nižná Brána bol Dušan Tokarčík a Základnú školu Dr. Daniela Fischera povedie Zlatica Scherfel. Základná škola Dr. Daniela Fischera V tomto školskom roku Základná škola Dr. Daniela Fischera pokračuje v medzinárodnom programe Zelená škola. Je to environmentálny výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je […]

Občania prioritou aj v neľahkej dobe

1. marca 2023

V pondelok 6. februára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. Bezpečnosť, sociálna pomoc a poskytovanie služieb občanom ostávajú pre vedenie mesta prioritou aj v neľahkej dobe. Nová organizačná štruktúra mestského úradu Mesto Kežmarok je i naďalej v rozpočtovom provizóriu. Upravený rozpočet je pripravený na prerokovanie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dovtedy sa mesto musí vysporiadať s faktom, že môže […]

Pomoc, ktorá vychádza do ulíc nášho mesta

6. januára 2023

Terénnu sociálnu prácu na území mesta Kežmarok vykonávajú dve terénne sociálne pracovníčky.  Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona o sociálnych službách a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri […]

Kino Iskra zvýšilo základné vstupné, vracia sa však zľava

6. januára 2023

Tlaku filmových distribútorov na zvýšenie vstupného kežmarské kino odolávalo najdlhšie, ako sa dalo, no od nového roku 2023 už k nemu pristúpiť musí. Inak by diváci v Iskre nemohli vidieť viaceré atraktívne filmové novinky, resp. by si ich mohli pozrieť až s minimálne dvojtýždňovým meškaním, čo v dnešnej dobe digitálneho kina je takmer nepredstaviteľné. Základné vstupné bude teda od […]

Tri roky od vyhlásenia kritickej situácie v Kežmarku

6. januára 2023

Už tretí rok trvá kritický stav na moste cez rieku Poprad v Kežmarku. Havarijný stav mosta bol mestom vyhlásený 17. decembra 2019. Situácia s nedokončenou rekonštrukciou mosta v Kežmarku a prerušením stavebných prác je už neúnosná, priam kritická. Primátor mesta Ján Ferenčák preto osobne navštívil generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest v Bratislave. Hlavnou témou rokovania […]

Výmena knižničných regálov po šiestich rokoch ukončená

6. januára 2023

Každý knihomoľ, tráviaci svoj pracovný čas v obrovskom priestore knižničných skvostov, sníva a predstavuje si knižnice ako nádherne zariadené a kvalitne vybavené centrá, ktoré uspokojujú tie najrôznejšie potreby ľudí, kde môže nájsť pokoj, počúvať hudbu, sledovať filmy, čítať tlačené periodiká, skúmať svet virtuálnych médií, porozprávať sa s ostatnými používateľmi a zúčastňovať sa na akciách. Čo očakávame od […]

Nové zloženie komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve

6. januára 2023

Komisie môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Mesto Kežmarok má po novom len šesť komisií. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, zapisovateľa a členov. Predsedu a členov komisie volí a […]

Šiesty diel monografie o Kežmarku uzrel svetlo sveta

6. januára 2023

Asi žiadne mesto na Slovensku nevydalo doteraz šesť dielov svojej monografie. Kežmarok to dokázal počas rokov 2009 – 2022. Osobnosti a história mesta na stránkach kníh Prvý diel pod názvom Osobnosti Kežmarku (1206 – 2009) vyšiel v roku 2009. Priniesol množstvo faktických informácií o osobnostiach, ktoré sa v Kežmarku narodili, pôsobili, navštívili ho, alebo tu zomreli. Druhý […]

Kežmarok vstupuje do rozpočtového provizória

15. decembra 2022

Výpadok financií v mestskej kase spôsobený neschválením všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch mal za následok, že mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 14. decembra. Kežmarok plánoval rozpočet vo výške 24 116 916 eur. “Mesto investovalo nemalé financie do nových stavieb, rekonštrukcií ciest a podpory infraštruktúry, a […]

Piata Pocta Jurajovi Herzovi pripomenie režisérove filmárske začiatky

5. septembra 2022

Piaty ročník spomienkového podujatia pri príležitosti nedožitých 88. narodenín kežmarského rodáka, režiséra a herca Juraja Herza sa v kine/filmovom klube Iskra uskutoční v stredu 7. septembra 2022 o 19.00 h. Diváci si tentoraz pozrú slávny oscarový film Obchod na korze a pripomenú si filmárske začiatky J. Herza, ktorý bol pri tejto dnes už legendárnej snímke ako pomocný režisér a zahral si […]

Dni židovskej kultúry v Kežmarku

5. septembra 2022

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia pripadá toho roku na piatok 9. septembra. Tohtoročné Dni židovskej kultúry v Kežmarku sa uskutočnia od 7. do 9. septembra. V stredu 7. septembra si v kine Iskra už tradične pripomenieme nášho slávneho rodáka a svetoznámeho režiséra. V rámci programu Pocta Jurajovi Herzovi si diváci o 19.00 h pozrú film z roku 1965 na […]

Kežmarok podporí rodičov novonarodených detí finančným príspevkom

22. apríla 2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo v roku 2022 obnovu tradície uvítavania novorodených obyvateľov mesta. Rodičom dieťaťa bol odsúhlasený aj jednorazový finančný príspevok. V piatok 22. apríla prijal primátor Ján Ferenčák v obradnej sieni Mestského úradu Kežmarok rodičov prvých deviatich Kežmarčanov narodených v tomto roku. Obnoveniu tradície slávnostných prijatí predchádzalo schválenie finančného príspevku. „Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou […]

Oceňovaný dokument o paliatívnej terapii v Iskre aj s online diskusiou

22. apríla 2022

Tím odborníkov pomáha pacientom nájsť riešenie a urobiť rozhodnutie, ktoré pre nich v čase nekonečných možností umelého predlžovania života môže byť dobré. Film s naliehavým posolstvom Jednotka intenzívneho života získal Českého leva a Cenu českej filmovej kritiky za najlepší dokument minulého roka a v pondelok 25. apríla 2022 o 19.00 h ho budete môcť vidieť v kine/filmovom klube Iskra v Kežmarku. […]

Festival Európske ľudové remeslo sa bude konať druhý júlový víkend

1. apríla 2022

Tradičnými ľudovými remeslami ožije Kežmarok od piatku 8. júla do nedele 10. júla. Festival Európske ľudové remeslo (EĽRO) sa po dvoch rokoch vráti do svojej pôvodnej podoby. Hlavné a Hradné námestie v Kežmarku sa premení na uzatvorený festivalový areál, kde sa predstavia ľudové súbory a remeselníci z celého Slovenska a susedných európskych krajín. Stabilné miesto […]

V Kežmarku odhalili jazdeckú sochu Imricha Thökölyho

29. marca 2022

V meste pod Tatrami v pondelok 28. marca slávnostne odhalili bronzovú sochu kežmarského rodáka a najznámejšieho majiteľa Kežmarského hradu.  Autorom diela, ktoré je spoločným projektom mesta Kežmarok a Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach, je maďarský sochár a umelec Lajos Győrfi. Slávnostného aktu sa ujali primátor mesta Ján Ferenčák a námestník ministra Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska Levente Magyar. „Motiváciou […]

Kežmarok si prevzal prestížnu cenu v Turíne

25. marca 2022

V hlavnom meste talianskeho regiónu Piemonte sa v pondelok 21. marca konalo slávnostné udeľovanie výročných cien ACES Europe. Medzi ocenenými v rôznych kategóriách bol aj Kežmarok, ktorý získal titul Európske mesto športu 2022. Ceremoniál konajúci sa zvyčajne začiatkom roka v Bruseli, bol kvôli pandémii koronavírusu presunutý na marec. Na slávnostnom podujatí v Kaplnke sv. Huberta v Turíne, […]