Aktuality

Májové vydanie Novín Kežmarok si nájdete čoskoro v schránkach

000

V najnovšom vydaní Novín Kežmarok sa dočítate o týchto témach:

Záujem Kežmarčanov o čítanie

Mestská knižnica v Kežmarku dosiahla v minulom roku 48 684 absenčných a prezenčných výpožičiek kníh a periodík, zaregistrovaných bolo 2 245 používateľov, z toho 830 do 15 rokov.   Používatelia navštívili knižnicu 13 932-krát. Štatistické údaje sú neporovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, keďže v dôsledku nepriaznivého vývoja pandémie sme aj v roku 2021 poskytovali výpožičné služby v obmedzenom režime. Čítať viac

Európske mesto športu prináša viac podujatí

Prvé tri mesiace kalendárneho roka sa v Kežmarku uskutočnili viaceré športové akcie pre deti, mládež, rodiny s deťmi, dospelých i pre športové kluby. Január Prijatie titulu Európske mesto športu 2022 sa uskutočnilo 31. januára na Hlavnom námestí za účasti primátora mesta Jána Ferenčáka, ktorý prevzal oficiálnu vlajku mesta od komisárky ACES Europe Andrey Junger. Čítať viac

Nočný stolnotenisový turnaj v Kežmarku

V piatok 22. apríla sa v telocvičniach ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku uskutočnil jedinečný Nočný stolnotenisový turnaj Severky Kežmarok 2022, ktorý bol aj zároveň 1. ročníkom Memoriálu MUDr. Jaroslava Novotného. Tento ročník turnaja bol náhradou za minulý rok, keďže vo vianočnom termíne opatrenia proti covidu neumožňovali turnaj usporiadať. Čítať viac

Kežmarok kolískou futbalových talentov

Adam Matalík Futbal začal hrať v rodnom Vrbove prakticky odkedy sa naučil chodiť, keďže býva 30 metrov od ihriska. Neskôr, keď mal päť rokov, si ho pod ochranné krídla do kežmarskej prípravky zobral tréner Dušan Tokarčík. Čítať viac

Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie

Síce sa na Slovensku celkovo znížila miera nezamestnanosti na 6,67 %, nezamestnanosť v okrese Kežmarok v marci 2022 stúpla na 17,35 % a je tretia najvyššia na Slovensku. Horšie na tom sú už len okresy Rimavská Sobota a Revúca. Zamestnať sa v okrese Kežmarok je čoraz viac ťažšie, riešením je získavanie ďalších zručností a návšteva kurzov. Čítať viac

Informácie pre utečencov z Ukrajiny už aj na radnici

Mesto Kežmarok v apríli zriadilo funkciu informátora pre občanov z Ukrajiny. Stal sa ním Vladimír Filipovský z ukrajinského Charkova. Na Hlavnom námestí 1 v priestoroch radnice v kancelárii prvého kontaktu od apríla nájdu pomoc občania vojnou skúšanej Ukrajiny. Čítať viac

Príbehy a tablo ASV Vorwärts

V Kežmarku kedysi existovalo viacero športových klubov. Najznámejšie sú napr. ŠK Kežmarok, ŠK Liga, KAC Kežmarok, Federovaná robotnícka telovýchovná jednota alebo židovský Hagibor. K ďalším patril Arbeiter Sportverein (ASV) Vorwärts, po slovensky Robotnícky športový spolok Vpred. Na rozdiel od iných športových združení sa v zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku nachádza celkom bohatý fotografický materiál práve tohto klubu. Čítať viac

Výstavná sieň v tomto roku ponúkne ešte deväť výstav

28. apríl – 9. máj – S vďakou našim mamám (súťažný projekt Spojenej školy) – pri príležitosti Dňa matiek 12. máj – 4. jún – Maturitné práce Školy umeleckého priemyslu 8. jún – 28. jún – Základná umelecká škola A. Cígera 7. júl – 30. júl – Výstava pri príležitosti festivalu EĽRO Čítať viac

Zber prác Literárneho Kežmarku potrvá do 30. júna

57. Literárny Kežmarok je venovaný 200. výročiu narodenia Janka Kráľa, 210. výročiu narodenia Sama Chalupku a štúrovcom v Kežmarku. Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí. Čítať viac

Maguráčik o Kežmarku hovoril tancom i v zahraničí

Tridsiatu šiestu sezónu začína Maguráčik vystúpeniami v tatranskom Grandhoteli v Starom Smokovci, predstavuje sa na fašiangovom stretnutí v Kežmarku a pripravuje sa na okresnú a krajskú súťaž detských folklórnych súborov v Kežmarku a Raslaviciach, kde sa predstavil pásmom „Košicek“. V priebehu mája sa spoločne so seniormi z Maguráka predstavil na festivale v bulharskom mestečku Dupnitza. Čítať viac

Láska na stránkach kníh

Ľúbostných románov evidujú v knižničnom fonde Mestskej knižnice Kežmarok 1186, i keď motív lásky je prítomný aj v iných žánroch. Okrem celoročne realizovateľných kultúrno-výchovných podujatí pre všetky typy škôl uvedených na stránke knižnice plánujú knihovníci v závere mesiaca lásky uskutočniť stretnutie s novinárkou a spisovateľkou Ivanou Havranovou, zo zdravotných dôvodov presunuté z marca, ktorej knihy pojednávajú tiež o rôznych podobách lásky. Čítať viac

Vízie na skvalitnenie života Kežmarčanov sú vedeniu mesta jasné

Výhodná geografická poloha mesta priamo na obchodnej ceste smerujúcej z Orientu na sever Európy sa pričinila o dynamický rozvoj remesiel a obchodu. Rozvoj a neustále napredovanie pomáha malému podtatranskému mestu od nepamäti rásť. Kežmarok chce aj v budúcnosti byť investičným lídrom. Čítať viac

Investície posúvajú naše mesto k lepšej budúcnosti

Mesto Kežmarok plánuje v roku 2022 rekordné investície v hodnote 14 434 026,70 eur. S investíciami samospráva začala v roku 2015, vtedy ešte v hodnote 781 120, 45 eur. Otázky, ktoré občanov najviac zaujímajú, vám priblížime na nasledujúcich stranách. V roku 2021 vznikol na Mestskom úrade v Kežmarku útvar prípravy investícií a životného prostredia. Čítať viac

Zelený štvrtok v Kežmarku bol o čosi zelenší

Samospráve nie je ľahostajné, koľko zelene bude pozdĺž ulíc, v parkoch či pri cestách. V rámci blížiaceho sa Dňa Zeme zrealizovala výsadbu stromčekov na viacerých miestach v meste. Okrasné stromy pribudli na uliciach Záhradná, Lanškrounská a Weilburská. Ich výsadba bude slúžiť aj ako izolácia od komunikácie a zároveň poslúži i na zmierňovanie klímy v meste. Čítať viac

Čas na dôchodku môžu tráviť aktívne a spoločne

Pandémia im znemožnila spoločné aktivity, počas tohto obdobia sa mesto pustilo do prípravy rekonštrukcie sociálneho zázemia v Dennom centre na Ulici M. Lányiho 3 v Kežmarku. Najrizikovejšou skupinou počas pandémie koronavírusu boli a stále sú seniori. Čítať viac

Z policajného zápisníka Mestskej polície Kežmarok

22. marec – Parkovací automat nevydával lístky Mestskou políciou bol prijatý telefonický oznam, že nefunguje parkovací automat pri Bergu, nevydáva lístky a zároveň si oznamovateľ všimol, že parkovací automat je asi poškodený, lebo je niečím obliaty a píska. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a zároveň bola vec oznámená aj pracovníčke parkovacej služby. Čítať viac

Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:  Čítať viac

ZŠ – Grundschule s projektom Erasmus+ v Budapešti

V dňoch 27. marca – 1. apríla sa šesť žiakov a dve učiteľky zo ZŠ Grundschule zúčastnili na výmennom pobyte Erasmus+ v Budapešti. Žiaci z hosťujúcej školy Kossuth Lajos Gimnázium nás privítali na vlakovej stanici Keleti pájaudvar, kde sa uskutočnilo rýchle zoznámenie a žiaci odišli v sprievode svojich hosťujúcich rodín „domov“. Čítať viac

Lesná cesta sa stala vyhľadávanou trasou pre turistov

Zrekonštruovaná protipožiarna cesta v kežmarských lesoch slúži predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si našla aj v rozvoji turizmu. Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty Trasa bola zabezpečená možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýšená efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií. Základný kameň bol osadený v pondelok 23. augusta 2021. Čítať viac

Most v Kežmarku bude zrekonštruovaný do konca roka

Oprava mosta na Toporcerovej ulici pod železničnou stanicou v Kežmarku sa začala 1. marca. Objednávateľom a investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC), do správy ktorej most a priľahlý úsek cesty patrí. Čítať viac

Most v Kežmarku bude zrekonštruovaný do konca roka

Oprava mosta na Toporcerovej ulici pod železničnou stanicou v Kežmarku sa začala 1. marca. Objednávateľom a investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC), do správy ktorej most a priľahlý úsek cesty patrí. Čítať viac

Verejnoprospešné služby po zimnej údržbe pokračujú s prácami

Údržba chodníkov, ciest a úprava zelene je nepretržitým kolobehom prác v meste, ktoré občania dennodenne vnímajú. Na čo sa zamerajú Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) v najbližšom období? Od januára až po marec Počas zimnej údržby bolo vykonávané pluhovanie a posyp komunikácií. Čítať viac

Materstvo a mama

Materstvo. Najkrajšie obdobie v živote ženy. Je to múdrosť daná prírodou. Dieťa je ten najcennejší dar, ktorý do rodiny prinesie harmóniu a potešenie. Byť matkou znamená žiť v dvoch svetoch, krehký svet dieťaťa a svet reálny, konkrétny. Každý so svojimi pravidlami. Ak chce byť matka s dieťaťom, musí sa načas vzdialiť svetu konkrétnemu. Čítať viac

Jarnú turistiku otvorili rodiny

Prvým podujatím jarných dní pre deti a mládež v Kežmarku bol turistický výstup na chatu Plesnivec, kde spolu s rodičmi strávili noc. Na druhý deň išli ďalej po turistickom chodníku smerom do Doliny Kežmarskej Bielej vody a späť domov. Iniciátorom akcie bol Martin Trajčík. Kežmarok poskytuje v okolí množstvo turistických chodníkov. Čítať viac

Kežmarskí karatisti päťkrát na stupňoch víťazov

V sobotu 2. apríla sa v Trenčíne uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára detí a žiakov v karate. Zúčastnilo sa na ňom 45 klubov a 465 pretekárov. Z Kežmarku vycestovali štyria karatisti. Získali sme pre naše mesto päť cenných umiestnení. Tri prvé miesta, jedno druhé a jedno tretie miesto. Čítať viac

Kežmarok a Slovenská Ves medzi najlepšími

Po dlhej dobe spôsobenej ochorením covid-19 sa rozbehli školské športové súťaže. Ako prvé sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl okresu Kežmarok. Konalo sa v telocvični strednej školy v Spišskej Starej Vsi a jeho organizátorom bolo CVČ Kežmarok. Okresné kolo v stolnom tenise základných škôl trvalo dva dni. Čítať viac

Deň matiek s Emmou Tekelyovou

Úspešná autorka kníh, hlásateľka a moderátorka Emma Tekelyová zavíta v piatok 6. mája do Kežmarku, aby sa stretla so svojimi priaznivcami a spoločne oslávili Deň matiek. Tešiť sa môžete na zaujímavé rozprávanie o jej živote, písaní, módnom a životnom štýle, vzťahu s dcérou Emou, ale aj na inšpiratívne tipy a triky. Čítať viac

Z historického kalendára mesta v mesiaci máj

1. máj – Od 1. mája 1532 do januára 1533 zaútočili Kežmarčania 38-krát na Levoču. V roku 2001 nás v tento deň v Kežmarku opustil Ladislav Kubzdel. Ukončil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Učil v Liptove a v Jurgove. Čítať viac

Po päťdesiatich rokoch ožijú príbehy Jakuba Kraya

Knihy kežmarskej historičky Nory Baráthovej sa po reedícii dostanú opäť k čitateľom. Tí sa môžu tešiť na známe romány, ktorými sa autorka preslávila – Muž, ktorý kráčal za smrťou a jeho voľné pokračovanie Aj zradcom sa odpúšťa. S nápadom vrátiť knihy do života prišiel vydavateľ a autor publikácií o Kežmarku Jaroslav JADRO Šleboda. Čítať viac

Zo spomienok na detí Rudolfa Škáru k nedožitým 100. narodeninám

Náš otec sa ako najstarší z troch bratov narodil 9. mája 1922 v Častkovciach, okres Nové Mesto nad Váhom. Jeho otec Juraj sa zúčastnil ako česko-slovenský legionár na zahraničnom odboji v Rusku pod vedením generála Milana Rastislava Štefánika. Mama Katarína bola výbornou kuchárkou, čo uplatňovala pri práci na veľkostatku. Čítať viac

Prílohy na stiahnutie